# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
مدیریت عملی هپاتیت مزمن ویروسی
14.99 MB 684 0
2,000
2
تنوع ژنتیکی و تغییر پذیری ویروس هپاتیت B
3.16 MB 481 0
2,000
3
هپاتیت ویروسی
37.06 MB 798 0
2,000
4
درمان پیشرفته هپاتیت C
16.66 MB 517 0
2,000
5
ویروس هپاتیت B در بیماری های انسان
14.90 MB 521 0
2,000
هپاتیت ویروسیViral Hepatits

هپاتیت ویروسی
Viral Hepatits

این کتاب که توسط نویسندگان برجسته جهان به رشته تحریر در آمده است، ویرایش جدید این درسنامه است که فصل های جدیدی، شامل آخرین تحولات در تظاهرات خارج کبدی ...

37.06 MB
2,000 تومان

بارگزاری