# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Skillshare - Final Cut Pro X Master Course
631.33 MB 20 0
رایگان
2
Lynda - Final Cut Pro X 10.3 and 10.4 Essential Training (updated Jun 8, 2018)
7.94 GB 63 6
رایگان
3
Lynda - Final Cut Pro X 10.3 Essential Training
5.21 GB 61 0
رایگان
4
Lynda - Final Cut Pro X Guru Color Correction
1.97 GB 165 1
رایگان
5
Lynda - Migrating from Final Cut Pro 7 to Final Cut Pro X
1.09 GB 120 6
رایگان
6
Digital Tutors - Introduction to Final Cut Pro X
1.30 GB 167 4
رایگان
7
Lynda - Final Cut Server 1.5 Getting Started
1.83 GB 47 0
رایگان
8
Lynda - Final Cut Studio Round Tripping