# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
تشخیص بالینی و مدیریت هنری با استفاده از روش های آزمایشگاهی
284.38 MB 518 0
2,000
2
پروتکل های آزمایشگاهی در علوم کاربردی حیات
477.17 MB 421 0
2,000
3
فناوری و ابزار های زیست پزشکی
186.51 MB 590 0
2,000
4
راهنمای مصور آزمایش های زیست شناسی در خانه
64.04 MB 509 0
2,000
5
آسیب شناسی و پزشکی آزمایشگاهی مبتنی بر شواهد
85.84 MB 594 0
2,000
6
دانلود کتاب نتایج دقیق در آزمایشگاه بالینی – راهنمای تشخیص و تصحیح خطا
15.11 MB 571 2
2,000
7
حسگر ها و ابزار های پزشکی
58.76 MB 589 0
2,000
8
ملزومات در جداسازی های HPLC مدرن
24.73 MB 754 0
2,000
9
راهنمای تست های آزمایشگاهی و تشخیصی
31.14 MB 574 0
2,000
10
مهندسی بافت – از آزمایشگاه تا کلینیک
57.44 MB 516 0
2,000
11
چالش های شناسایی در تشخیص های بالینی
8.96 MB 507 0
2,000
12
تشخیص آزمایشگاهی بیماری های عفونی – ملزومات تشخیصی میکروب شناسی
28.34 MB 496 0
2,000
13
طراحی تجهیزات پزشکی – نوآوری از تصور تا بازار
28.78 MB 469 0
2,000
14
علوم زیست پزشکی – پزشکی آزمایشگاهی اساسی
25.32 MB 417 0
2,000
15
مطالعه بین آزمایشگاهی درباره روش های الکتروشیمیایی
8.46 MB 429 0
2,000
16
آزمایشات بالینی جهانی – مدیریت و پیاده سازی هنگامی که منابع محدود هستند
22.81 MB 707 0
2,000
17
تجهیزات پزشکی و بیومتریال ها برای جهان در حال توسعه
3.66 MB 445 0
2,000
18
رفاه حیوانات آزمایشگاهی
23.09 MB 473 0
2,000
19
حیوانات آزمایشگاهی – آیین نامه ها و توصیه هایی برای همکاری تحقیقات جهانی
8.20 MB 481 1
2,000
20
راهنمایی برای طراحی آزمایشگاه: بهداشت، ایمنی، و ملاحظات زیست محیطی
29.78 MB 492 0
2,000
21
راهنمای HDL – عملکرد های بیولوژیکی و پیامدهای بالینی
16.50 MB 487 0
2,000
22
افتراق ابزار های جراحی
114.57 MB 538 4
2,000
23
آزمایشات بالینی
17.15 MB 490 0
2,000
24
دانلود مدیریت آزمایشگاه – استاندارد های تشخیصی مراقبت
2.80 MB 415 0
2,000
25
رویکرد جهانی در تست ایمنی – دستورالعمل های توضیح داده شده ICH
4.95 MB 487 0
2,000
آزمایشات بالینیClinical Trials

آزمایشات بالینی
Clinical Trials

طراحی مطالعه، نقاط انتهایی (اندپوئینت ها) و شاخص های زیستی (بیومارکرها)، ایمنی دارو، و دستورالعمل های FDA و ICH

17.15 MB
2,000 تومان

بارگزاری