# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
مالکیت معنوی؛ ویژگیها و کاربردها
8.05 MB 555 6
رایگان
2
مجموعه قوانین فناوری و اطلاعات ایران
5.36 MB 433 3
رایگان
3
ارث زن از شوهر
128.22 KB 489 4
رایگان
4
کارشناسی; علم و تجربه در خدمت عدالت
872.32 KB 499 6
رایگان
5
مفهوم حقوق بشر
225.78 KB 526 18
رایگان
6
آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها
74.57 KB 508 6
رایگان
7
ارث کودکان آزمایشگاهی
555.38 KB 703 14
رایگان
8
متن کامل قانون جدید چک
469.79 KB 505 4
رایگان
9
قوانین دادرسی نخستین
634.30 KB 596 3
رایگان
10
نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستاجر
1.14 MB 797 22
رایگان
11
قوانین ازدواج
438.18 KB 649 27
رایگان
12
قوانین اجرای احکام
287.84 KB 395 9
رایگان
13
قوانین بیمه اجباری
275.81 KB 496 2
رایگان
14
قوانین شکار و صید
375.86 KB 479 3
رایگان
15
آیین نامه راهنمایی و رانندگی
492.33 KB 515 13 5.0
رایگان
16
قوانین داوری
320.03 KB 825 3
رایگان
17
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
502.13 KB 635 27
رایگان
18
وکالت در دعاوی
280.79 KB 550 8
رایگان
19
قوانین کیفیت محاکمه
344.32 KB 599 6
رایگان
20
نحوه اخذ پروانه مشاوره حقوقی ، وکالت و کارشناسی قوه قضائیه
16.98 KB 482 3
رایگان
21
نحوه اخذ پروانه وکالت دادگستری
33.67 KB 873 5
رایگان
22
نحوه احراز مقام قضاوت (مشاغل قضائی)
17.62 KB 419 1
رایگان
23
حقوق بشر از آدم تا حوا
236.29 KB 843 16
رایگان
24
همانند سازی انسان, احکام فقهی و پیامدهای حقوقی
577.56 KB 690 14
رایگان
25
رهنمودهای تقنینی جهت اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد
1.89 MB 450 2
رایگان
مالکیت معنوی؛ ویژگیها و کاربردها

مالکیت معنوی؛ ویژگیها و کاربردها

توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی امروزه درباره اهمیت «مالکیت معنوی» و حفظ آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، مباحث فراوانی مطرح است و گسترش ...

دانلود 6
8.05 MB
رایگان
مجموعه قوانین فناوری و اطلاعات ایران

مجموعه قوانین فناوری و اطلاعات ای ...

دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مجموعه قوانین و مقررات فناوری و اطلاعات جمهوری اسلامی ایران امروزه فناوری و ارتباطات به یکی از مباحث اصلی جمهوری ا ...

دانلود 3
5.36 MB
رایگان
ارث زن از شوهر

ارث زن از شوهر

برگرفته از نظرات آیت الله صانعی زن همواره از اعیانی همسرش یعنی بنا و اشجار و ... ارث می برد اما از عرصه یعنی زمین نه... حق تکثیر:ق‍م‌ : م‍ی‍ث‍م‌ ت‍ ...

دانلود 4
128.22 KB
رایگان
کارشناسی; علم و تجربه در خدمت عدالت

کارشناسی; علم و تجربه در خدمت عدا ...

پیشرفت های علمی و صنعتی راههایی را به واقع گشوده که پیش از این در وهم هم نمی گنجیده است, چندان که میتوان گفت, علم و تجربه در خدمت عدالت قرار گرفته است ...

دانلود 6
872.32 KB
رایگان
مفهوم حقوق بشر

مفهوم حقوق بشر

حقوق بشر تضمین هایی اخلاقی انگاشته میشوند که مردم در همه ی کشورها و فرهنگ ها به صرف انسان بودن شان باید از آنها برخوردار باشند. این که این تضمین ها حق ...

دانلود 18
225.78 KB
رایگان
ارث کودکان آزمایشگاهی

ارث کودکان آزمایشگاهی

از جمله مسائل مهمی که در ارتباط با این موضوع در قلمرو مسائل حقوقی مطرح است, وضعیت ارث اطفال ناشی از اهدای اسپرم, اهدای تخمک و اهدای جنین ( کودکان آزما ...

دانلود 14
555.38 KB
رایگان
نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستاجر

نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و ...

هدف قانون جدید روابط موجر و مستاجر یکسان کردن قانون حاکم بر اجاره و پرهیز از پراکندگی قواعد گوناگونی است که بر این رابطه حکومت دارد. منشامقاله : دادر ...

دانلود 22
1.14 MB
رایگان
قوانین اجرای احکام

قوانین اجرای احکام

این کتاب گزیده ای از کتاب قوانین اجرای احکام میباشد که این مجموعه قانون دارای 180 ماده است که در هفت فصل تنظیم شده: 1-قواعد عمومی 2- توقیف اموال 3- ...

دانلود 9
287.84 KB
رایگان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

این مقاله شامل 177 قانون بوده و در 41 صفحه تنظیم شده است.و فصلها به ترتیب زیر میباشد: فصل 1: اصول کلی فصل 2: زبان.خط. تاریخ و پرچم رسمی کشور فصل ...

دانلود 27
502.13 KB
رایگان
قوانین کیفیت محاکمه

قوانین کیفیت محاکمه

مقاله ای که پیش روی شماست دارای 15 صفحه و شامل 5 فصل به ترتیب زیر میباشد: فصل 1: اقدامات قاضی پس از ختم تحقیقات فصل 2 : وکالت در دادگاهها فصل 3 : ...

دانلود 6
344.32 KB
رایگان
نحوه اخذ پروانه وکالت دادگستری

نحوه اخذ پروانه وکالت دادگستری

به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری کانونهای وکلای دادگستری جمهری اسلامی ایران مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآ ...

دانلود 5
33.67 KB
رایگان
حقوق بشر از آدم تا حوا

حقوق بشر از آدم تا حوا

" حقوق بشر" مفهومی سترگ در انیشه آدمی است. مفهوم حقوق از قرنها پیش و احتمالا پس از بنیان اولین جوامع و نظانهای اجتماعی و سیاسی, مورد توجه بشر قرار گرف ...

دانلود 16
236.29 KB
رایگان
همانند سازی انسان, احکام فقهی و پیامدهای حقوقی

همانند سازی انسان, احکام فقهی و پ ...

همانند سازی انسان و احتمال ایجاد نسلی بدون لقاح اسپرم و تخمک از جمله مسائل مستحدثه(نوظهور) در فقه است که احکام آن بررسی بیشتری می طلبد. جواز یا حرمت ه ...

دانلود 14
577.56 KB
رایگان
رهنمودهای تقنینی جهت اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد

رهنمودهای تقنینی جهت اجرای کنوانس ...

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد به عنوان اولین سند جامع بین المللی که به طور خاص فساد را ...

دانلود 2
1.89 MB
رایگان

بارگزاری