# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Elements of British and American English
2.01 MB 619 20
رایگان
2
اصطلاحات کاربردی انگلیسی با ترجمه فارسی
529.06 KB 1185 200 4.5
رایگان
3
تست های اصطلاحات انگلیسی
800.69 KB 721 34
رایگان
4
اصطلاحات ضروری در انگلیسی
1.65 MB 831 59
رایگان
5
Fifteen Thousand Useful Phrases
2.35 MB 585 30
رایگان
6
اصطلاحات انگلیسی در آمریکا
2.05 MB 688 63
رایگان
7
اصطلاحات رایج انگلیسی
12.42 MB 796 45 5.0
رایگان
8
اصطلاحات انگلیسی آمریکایی بصورت مصور
357.74 KB 865 58 1.0
رایگان
9
اصطلاحات و عبارات پر کاربرد انگلیسی
18.65 MB 1001 155 3.0
رایگان
10
101 Amercian English Idioms
6.74 MB 688 28
رایگان
11
اصطلاحات کاربردی انگلیسی
10.25 MB 1746 432 3.4
رایگان
12
Check Your English Vocabulary for Phrasal Verbs and Idioms
2.82 MB 561 16
رایگان
13
Everyday Idioms
9.26 MB 620 24 3.0
رایگان
14
Interesting Stories to Learn Proverbs
4.00 MB 760 36
رایگان
15
Illustrated Everyday Expressions with Stories 1
19.43 MB 783 41
رایگان
16
Really Useful English Idioms
4.62 MB 707 29
رایگان
17
Help with Idioms
5.62 MB 742 24
رایگان
18
English Idioms in Use Advanced
9.75 MB 529 24
رایگان
19
150 اصطلاح انگلیسی
3.37 MB 2887 758 4.4
رایگان
20
The Life of Slang
4.13 MB 600 41
رایگان
21
African American Slang: A Linguistic Description
3.69 MB 610 12
رایگان
22
Big Elephants are Useful
4.28 MB 547 14
رایگان
23
English as a Second F*cking Language
10.45 MB 572 33
رایگان
24
گزیده ضرب المثل های انگلیسی
1.13 MB 1118 218 4.5
رایگان
25
The World’s Funniest Proverbs
1.36 MB 527 12
رایگان
اصطلاحات ضروری در انگلیسیEssential idioms in English

اصطلاحات ضروری در انگلیسی
Essential idioms in English

کتابی بسیار مفید در کاربرد اصطلاحات در انگلیسی که به علاقه مندان و مدرسین و دانشجویان زبان انگلیسی توصیه میشود.این کتاب از جمله کتابهای پر کاربرد وآسا ...

دانلود 59
1.65 MB
رایگان
101 Amercian English Idioms

101 Amercian English Idioms

101Amercian English Idiomsنام کتاب آموزشی فوق العاده ای از انتشارات McGrawHill می باشد که جهت فراگیری اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی بسیار مفید خواهد ...

دانلود 28
6.74 MB
رایگان
اصطلاحات کاربردی انگلیسیEnglish Idioms in Use Advanced

اصطلاحات کاربردی انگلیسی
English Idioms in Use Advanced

کتاب “اصطلاحات انگلیسی کاربردی” بیش از ۱۰۰۰ تا از کاربردی‌ترین و متداول‌ترین اصطلاحات موجود در متن‌های معمولی را ارائه می‌دهد. بنابراین فراگیران بااست ...

دانلود 432
10.25 MB
رایگان
3.4
Check Your English Vocabulary for Phrasal Verbs and Idioms

Check Your English Vocabulary f ...

If you want to practise and develop your knowledge of phrasal verbs and idioms, you will find this book very useful. The various exercises contain man ...

دانلود 16
2.82 MB
رایگان
Everyday Idioms

Everyday Idioms

اگر بخواهید زبان انگلیسی را به صورت مناسب و صحیح در معاشرت‌های روزانه و در برخوردهای اجتماعی خود به کار ببرید، نمی‌توانید به اصطلاح «کتابی» حرف بزنید، ...

دانلود 24
9.26 MB
رایگان
3.0
Interesting Stories to Learn Proverbs

Interesting Stories to Learn Pr ...

Proverbs (ضرب المثل ها)، جملات کوتاه و شناخته شده ای هستند که یک حقیقت کلی در مورد زندگی و یا توصیه ای برای بهتر شدن زندگی را ارائه می دهند. به عبارت ...

دانلود 36
4.00 MB
رایگان
Illustrated Everyday Expressions with Stories 1

Illustrated Everyday Expression ...

کتاب اصطلاحات روزمره انگلیسی با داستان از مجموعه Illustrated Everyday Expressions with Stories است که یادگیری اصطلاحات انگلیسی رایج را آسان می‌کند. ای ...

دانلود 41
19.43 MB
رایگان
Really Useful English Idioms

Really Useful English Idioms

Do you want to understand and use more idioms in English? With over 130 of the most common idioms used in English today, this guide will help you use ...

دانلود 29
4.62 MB
رایگان
Help with Idioms

Help with Idioms

Aimed at upper-intermediate and advanced-level learners, this is one of a series which offers ELT students extra guidance and practice in areas of the ...

دانلود 24
5.62 MB
رایگان
English Idioms in Use Advanced

English Idioms in Use Advanced

This book presents and practises over 1000 of the most useful and frequent idioms in typical contexts. This reference and practice book looks at the m ...

دانلود 24
9.75 MB
رایگان
The Life of Slang

The Life of Slang

اصطلاحات روزمره و عامیه انگلیسی

دانلود 41
4.13 MB
رایگان
African American Slang: A Linguistic Description

African American Slang: A Lingu ...

اصطلاحات آمیانه آفریقایی - آمریکایی. این کتاب به جنبه زبان شناسی اصطلاحات می پردازد

دانلود 12
3.69 MB
رایگان
Big Elephants are Useful

Big Elephants are Useful

این کتاب درباره یادگیری اصطلاحات و ضرب المثل های انگلیسی توسط mnemonic هست.

دانلود 14
4.28 MB
رایگان
English as a Second F*cking Language

English as a Second F*cking Lan ...

How to Swear Effectively, Explained in Detail with Numerous Examples Taken From Everyday Life In the English language, swearing is essential to eff ...

دانلود 33
10.45 MB
رایگان
The World’s Funniest Proverbs

The World’s Funniest Proverbs

این کتاب مجموعه‌ای از ضرب‌المثل‌های بامزه‌ است که از سراسر جهان گردآوری شده‌اند تا شما بتوانید در اوقات فراغت خود با خواندن آن‌ها هم به سواد انگلیسی خ ...

دانلود 12
1.36 MB
رایگان

بارگزاری