# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
بحران جهانی مسکن ارزان قیمت: معماری در مقابل نئولیبرالیسم
1.21 MB 112 0
رایگان
2
مجازات و حقوق در شهروندی اتحادیه اروپا: افراد یا مجرمین؟
280.21 KB 107 0
رایگان
3
حفاظت از محیط زیست بدون هیچگونه بازندگی در رقابت بین المللی
335.46 KB 94 0
رایگان
4
تداخل باروری در حشرات
3.60 MB 86 0
رایگان
5
حسابداری مدیریت زیست محیطی در حکومت محلی: دستورات تابعی و موسسه ای
191.21 KB 138 0
رایگان
6
مقایسه پذیری حسابداری، تلاش و حاصل کار حسابرس
694.28 KB 111 0
رایگان
7
ذینفعان انسانی و استفاده از حیوانات در توسعه دارو
278.86 KB 109 0
رایگان
8
همدردی با حیوانات: مروری بر مطالعات موجود
184.49 KB 114 0
رایگان
9
خاک شهری و سلامت انسان: یک بررسی
1.04 MB 110 0
رایگان
10
ورودی کار برای خاک های غیر اشباع با در نظر گرفتن اثرات متقابل
705.45 KB 88 0
رایگان
11
نقش شیمی خاک و مناطق گیاهی در پروش قارچ در سه جنگل بارانی پانامایی
713.93 KB 105 0
رایگان
12
شبیه سازی روانگرایی خاک غیر اشباع با استفاده از مدل خاک در حالت بحران
4.76 MB 89 0
رایگان
13
دینامیک کربن خاک در سویای مزرعه و جنگل در ماتوگروسو برزیل
980.74 KB 95 0
رایگان
14
مدل سازی زمینه ای فاز شکاف نرم در مکانیک خاک
246.24 KB 115 0
رایگان
15
خط مشی گذاری شهری جهانی در آفریقا: دیدگاهی از آنگولا با توسعه خلیج لوآندا
183.10 KB 107 0
رایگان
16
دیدگاه خط مشی عمومی در گروه پویای تصمیم گیری در خط مشی خارجی
252.59 KB 109 0
رایگان
17
افزایش تولید الکتریسته در یاخته های زنده با تصفیه فاضلاب کارخانه ها با استفاده از سلول سوختی میکروبی
356.13 KB 117 0
رایگان
18
تاثیر قطار سریع السیر بر قیمت زمین مسکونی
662.78 KB 114 0
رایگان
19
امنیت آب در دنیای تحول
517.94 KB 106 0
رایگان
20
توزیع سلول های قرمز خون به عنوان پیش بینی کننده فیبریلاسیون دهلیزی
510.96 KB 100 0
رایگان
21
چارچوب تحول سازمانی برای خدمات سازی دیجیتالی: شواهدی از منطقه ونتو
460.27 KB 91 0
رایگان
22
بازاریابی جدید برای کشاندن مشتریان رستوران به سمت محیط غذایی سالم برای کاهش چاقی
707.57 KB 94 0
رایگان
23
گرده افشانی خفاش و زنبور در Psittacanthus mistletoes، جنس در نظر گرفته شده به عنوان مرغ مگس خوار گرد افشانی شده
498.35 KB 93 0
رایگان
24
نقش چندوجهی IL-21 در آرتریت روماتوئید
791.43 KB 111 0
رایگان
25
نقش ROS میتوکندری در ایمنی آنتی باکتریال
637.84 KB 111 0
رایگان

بارگزاری