# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Pluralsight - Optimized Game Character Modeling
2.38 GB 51 2
رایگان
2
Pluralsight - Retopologizing Game Characters in Maya
3.30 GB 52 2
رایگان
3
Gumroad - Fuze 07 Part 2 - Hard Surface Modeling Workflow with Maya 2017
5.94 GB 43 0
رایگان
4
Udemy - Create Realistic 3D Hair With Zbrush and Maya (Fibermesh)
330.40 MB 72 11
رایگان
5
3DMotive - Intro To Normal Maps
443.02 MB 99 2
رایگان
6
3DMotive - Coaster Cart Asset in Maya Volume 1
2.50 GB 152 6
رایگان
7
Digital Tutors - Professional Tips for Modeling Complex Shapes - Part 3
2.81 GB 110 8
رایگان
8
Digital Tutors - Professional Tips for Modeling Complex Shapes - Part 2
1.52 GB 115 10
رایگان
9
Digital Tutors - Professional Tips for Modeling Complex Shapes - Part 4
2.76 GB 177 22
رایگان
10
Digital Tutors - Sculpting Workflows in Maya
302.37 MB 124 2
رایگان
11
Digital Tutors - Asset Pipeline in Maya and Zbrush
652.16 MB 142 4
رایگان
12
Digital Tutors - Creating a Floater Pack in Maya
1.05 GB 95 3
رایگان
13
Digital Tutors - Space-Targeting for Animation in Maya
144.74 MB 160 4
رایگان
14
Digital Tutors - Using Houdini Engine to Simulate Finite Elements in Maya
1.75 GB 94 0
رایگان
15
Digital Tutors - Sculpting Workflows in Blender
482.17 MB 112 0
رایگان
16
Lynda - Creating Cityscapes in Maya
759.57 MB 113 1
رایگان
17
Digital Tutors - Your First Day with Shading Networks in Maya 2015
220.37 MB 98 2
رایگان
18
Digital Tutors - Urban Environment Creation in Maya
556.73 MB 114 0
رایگان
19
Digital Tutors - Advancing Your Matchmoving Techniques in PFTrack and Maya
1.52 GB 217 10
رایگان
20
Digital Tutors - Creating a Stylized Set Element for Games in Maya
2.11 GB 117 0
رایگان
21
Digital Tutors - Creating a Vintage Textured Game Asset in Photoshop and Maya
1.41 GB 128 3
رایگان
22
Digital Tutors - Getting Started with UVs in Maya
716.06 MB 90 3
رایگان
23
Digital Tutors - Quick Start to Modeling in Maya Volume 5
1.34 GB 125 2
رایگان
24
Digital Tutors - Quick Start to Modeling in Maya Volume 4
696.31 MB 97 1
رایگان
25
Digital Tutors - Quick Start to Modeling in Maya Volume 3
788.75 MB 111 0
رایگان
Pluralsight - Retopologizing Game Characters in Maya

Pluralsight - Retopologizing Ga ...

ایجاد مش با زرولوشن پایین تر برای تکمیل شخصیت بازی که ساخته اید

دانلود 2
3.30 GB
رایگان
Gumroad - Fuze 07 Part 2 - Hard Surface Modeling Workflow with Maya 2017

Gumroad - Fuze 07 Part 2 - Hard ...

Before going in Maya we will discuss about organization, Windows customization, files etc... Then we'll start with a default Maya and take hours to ...

5.94 GB
رایگان
Udemy - Create Realistic 3D Hair With Zbrush and Maya (Fibermesh)

Udemy - Create Realistic 3D Hai ...

چگونگی ایجاد مو در 3D را با استفاده از Fibermesh و Maya Hairsystems بیاموزید. من به شما اصول اولیه را نشان می دهم، بعد از طریق یک مثال پیش بروید. شما ...

دانلود 11
330.40 MB
رایگان
3DMotive - Intro To Normal Maps

3DMotive - Intro To Normal Maps

آیا باید کیفیت را بالا برد یا عملکرد را؟ پاسخ یک تعادل بین هر دو است! نقشه برداری عادی یک تکنیک بافتی است که به ما امکان می دهد اطلاعات دقیق با وضوح ب ...

دانلود 2
443.02 MB
رایگان
3DMotive - Coaster Cart Asset in Maya Volume 1

3DMotive - Coaster Cart Asset i ...

در Coaster Cart Asset in Maya Volume 1، شما یاد خواهید گرفت چگونه از مایا، Substance Painter 2 و چندین روش برای ایجاد جزئیات متفاوت استفاده کنید. شما ...

دانلود 6
2.50 GB
رایگان
Digital Tutors - Professional Tips for Modeling Complex Shapes - Part 3

Digital Tutors - Professional T ...

In this tutorial, we'll learn some key fundamental concepts for modeling with polygons. We'll cover troubleshooting your models, breaking down shap ...

دانلود 8
2.81 GB
رایگان
Digital Tutors - Professional Tips for Modeling Complex Shapes - Part 2

Digital Tutors - Professional T ...

In this tutorial, we'll learn some key fundamental concepts for modeling with polygons. We'll cover troubleshooting your models, breaking down shap ...

دانلود 10
1.52 GB
رایگان