# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
3DMotive - Coaster Cart Asset in Maya Volume 1
2.50 GB 81 6
رایگان
2
Digital Tutors - Professional Tips for Modeling Complex Shapes - Part 3
2.81 GB 42 2
رایگان
3
Digital Tutors - Professional Tips for Modeling Complex Shapes - Part 2
1.52 GB 49 4
رایگان
4
Digital Tutors - Professional Tips for Modeling Complex Shapes - Part 4
2.76 GB 69 3
رایگان
5
Digital Tutors - Sculpting Workflows in Maya
302.37 MB 52 2
رایگان
6
Digital Tutors - Asset Pipeline in Maya and Zbrush
652.16 MB 49 2
رایگان
7
Digital Tutors - Creating a Floater Pack in Maya
1.05 GB 46 3
رایگان
8
Digital Tutors - Space-Targeting for Animation in Maya
144.74 MB 60 0
رایگان
9
Digital Tutors - Using Houdini Engine to Simulate Finite Elements in Maya
1.75 GB 36 0
رایگان
10
Digital Tutors - Sculpting Workflows in Blender
482.17 MB 31 0
رایگان
11
Lynda - Creating Cityscapes in Maya
759.57 MB 43 1
رایگان
12
Digital Tutors - Your First Day with Shading Networks in Maya 2015
220.37 MB 40 2
رایگان
13
Digital Tutors - Urban Environment Creation in Maya
556.73 MB 44 0
رایگان
14
Digital Tutors - Advancing Your Matchmoving Techniques in PFTrack and Maya
1.52 GB 86 4
رایگان
15
Digital Tutors - Creating a Stylized Set Element for Games in Maya
2.11 GB 37 0
رایگان
16
Digital Tutors - Creating a Vintage Textured Game Asset in Photoshop and Maya
1.41 GB 52 3
رایگان
17
Digital Tutors - Getting Started with UVs in Maya
716.06 MB 40 1
رایگان
18
Digital Tutors - Quick Start to Modeling in Maya Volume 5
1.34 GB 32 1
رایگان
19