# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Lynda - Maya 2011 Creating Natural Environments
612.31 MB 50 4
رایگان
2
Lynda - Maya Essentials 3 NURBS Modeling Techniques
457.05 MB 42 0
رایگان
3
Lynda - Maya Essentials 2 Polygonal Modeling Techniques
416.81 MB 32 2
رایگان
4
Lynda - Dynamic Simulations with Bullet Physics in Maya
356.00 MB 23 0
رایگان
5
Lynda - Creating Cityscapes in Maya
759.57 MB 37 1
رایگان
6
Digital Tutors - Your First Day with Shading Networks in Maya 2015
220.37 MB 31 0
رایگان
7
Digital Tutors - Getting Started with UVs in Maya
716.06 MB 30 0
رایگان
8
Digital Tutors - Using SyFlex in Maya
779.13 MB 26 0
رایگان
9
Digital Tutors - Using Houdini Engine to Simulate Finite Elements in Maya
1.75 GB 26 0
رایگان
10
Digital Tutors - Urban Environment Creation in Maya
556.73 MB 34 0
رایگان
11
Digital Tutors - Texturing a Realistic Human in Maya and ZBrush
1.48 GB 41 12
رایگان
12
Digital Tutors - Space-Targeting for Animation in Maya
144.74 MB 32 0
رایگان
13
Digital Tutors - Sculpting Workflows in Maya
302.37 MB 34 0
رایگان
14
Digital Tutors - Sculpting Workflows in Blender
482.17 MB 22 0
رایگان
15
Digital Tutors - Scripted Item Swapping in Maya
849.29 MB 27 0
رایگان
16
Digital Tutors - Quick Start to Modeling in Maya Volume 5
1.34 GB 24 1
رایگان
17
Digital Tutors - Quick Start to Modeling in Maya Volume 4
696.31 MB 24 0
رایگان
18
Digital Tutors - Quick Start to Modeling in Maya Volume 3
788.75 MB 29 0
رایگان
19
Digital Tutors - Quick Start to Modeling in Maya Volume 2
607.68 MB 20 0
رایگان
20
Digital Tutors - Quick Start to Modeling in Maya - Volume 1
752.80 MB 24 7
رایگان
21
Digital Tutors - Professional Tips for Modeling Complex Shapes - Part 2
1.52 GB 33 0
رایگان
22
Digital Tutors - Professional Tips for Modeling Complex Shapes - Part 4
2.76 GB 33 1
رایگان
23
Digital Tutors - Professional Tips for Modeling Complex Shapes - Part 3
2.81 GB 27 0
رایگان
24
Digital Tutors - Product Visualization in Maya
1.17 GB 31 2
رایگان
25
Digital Tutors - Polygon and Sub-D Modeling Workflows in Maya
783.36 MB 33 0
رایگان
Lynda - Maya 2011 Creating Natural Environments

Lynda - Maya 2011 Creating Natu ...

در این کورس آموزشی هر آن چه به منظور مدل سازی و متحرک سازی محیط های طبیعی همانند کوه ، گیاهان ابر ها و آسمان و درختان نیاز دارید به شما آموخته می شود

دانلود 4
612.31 MB
رایگان
Lynda - Maya Essentials 3 NURBS Modeling Techniques

Lynda - Maya Essentials 3 NURBS ...

این مجموعه آموزش سومین بخش از سری مجموعه آموزش های مبانی کار با نرم افزار Maya می باشد ، در این بخش با مدل سازی در مایا به کمک تکنیک های مدل سازی به ش ...

457.05 MB
رایگان
Lynda - Maya Essentials 2 Polygonal Modeling Techniques

Lynda - Maya Essentials 2 Polyg ...

این مجموعه آموزش اولین بخش از سری مجموعه آموزش های مبانی کار با نرم افزار Maya می باشد ، در این بخش با انواع تکنیک ها و روش های مدل سازی به شیوه Polyg ...

دانلود 2
416.81 MB
رایگان
Lynda - Dynamic Simulations with Bullet Physics in Maya

Lynda - Dynamic Simulations wit ...

در دنیای واقعی وزش باد سبب تکان خوردن پارچه ها می شود زمین خوردن یک استکان آن را می شکند اما وقتی یک بازی و یا انیمیشن می سازید هیچ اتفاقی به خودی خود ...

356.00 MB
رایگان
Lynda - Creating Cityscapes in Maya

Lynda - Creating Cityscapes in ...

در این آموزش خواهید دید که چطور مدرس ساختار اجزاء یک شهر را در ایلوستریتور ترسیم کرده و سپس آن ها را در مایا ساخته و شما را در یک فضای شهری واقعی قرار ...

دانلود 1
759.57 MB
رایگان