# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
3DMotive - Coaster Cart Asset in Maya Volume 1
2.50 GB 63 6
رایگان
2
Digital Tutors - Professional Tips for Modeling Complex Shapes - Part 3
2.81 GB 30 0
رایگان
3
Digital Tutors - Professional Tips for Modeling Complex Shapes - Part 2
1.52 GB 34 0
رایگان
4
Digital Tutors - Professional Tips for Modeling Complex Shapes - Part 4
2.76 GB 45 1
رایگان
5
Digital Tutors - Sculpting Workflows in Maya
302.37 MB 36 1
رایگان
6
Digital Tutors - Asset Pipeline in Maya and Zbrush
652.16 MB 45 2
رایگان
7
Digital Tutors - Creating a Floater Pack in Maya
1.05 GB 37 3
رایگان
8
Digital Tutors - Space-Targeting for Animation in Maya
144.74 MB 43 0
رایگان
9
Digital Tutors - Using Houdini Engine to Simulate Finite Elements in Maya
1.75 GB 33 0
رایگان
10
Digital Tutors - Sculpting Workflows in Blender
482.17 MB 24 0
رایگان
11
Lynda - Creating Cityscapes in Maya
759.57 MB 38 1
رایگان
12
Digital Tutors - Your First Day with Shading Networks in Maya 2015
220.37 MB 35 2
رایگان
13
Digital Tutors - Urban Environment Creation in Maya
556.73 MB 37 0
رایگان
14
Digital Tutors - Advancing Your Matchmoving Techniques in PFTrack and Maya
1.52 GB 69 2
رایگان
15
Digital Tutors - Creating a Stylized Set Element for Games in Maya
2.11 GB 30 0
رایگان
16
Digital Tutors - Creating a Vintage Textured Game Asset in Photoshop and Maya
1.41 GB 48 3
رایگان
17
Digital Tutors - Getting Started with UVs in Maya
716.06 MB 34 1
رایگان
18
Digital Tutors - Quick Start to Modeling in Maya Volume 5
1.34 GB 29 1
رایگان
19
Digital Tutors - Quick Start to Modeling in Maya Volume 4
696.31 MB 27 0
رایگان
20
Digital Tutors - Quick Start to Modeling in Maya Volume 3
788.75 MB 38 0
رایگان
21
Digital Tutors - Quick Start to Modeling in Maya Volume 2
607.68 MB 32 3
رایگان
22
Digital Tutors - Quick Start to Modeling in Maya - Volume 1
752.80 MB 27 8
رایگان
23
Digital Tutors - Creating a Transformable Flying Car in Maya and Silo
1.95 GB 35 3
رایگان
24
Digital Tutors - Automotive Modeling in Maya
3.35 GB 27 1
رایگان
25
Digital Tutors - Creating Realistic and Effective Product Renders in Maya
9.42 GB 43 1
رایگان
3DMotive - Coaster Cart Asset in Maya Volume 1

3DMotive - Coaster Cart Asset i ...

در Coaster Cart Asset in Maya Volume 1، شما یاد خواهید گرفت چگونه از مایا، Substance Painter 2 و چندین روش برای ایجاد جزئیات متفاوت استفاده کنید. شما ...

دانلود 6
2.50 GB
رایگان