# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014
11.58 GB 3 0
رایگان
2
Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2013 Win64
13.00 GB 2 0
رایگان
3
Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2012 Win64
10.68 GB 2 0
رایگان
4
Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2012 Win32
9.89 GB 4 0
رایگان
5
Autodesk Factory Design Suite Premium 2011 Win64
7.40 GB 2 0
رایگان
6
Autodesk Factory Design Suite Premium 2011 Win32
6.83 GB 5 0
رایگان
7
Autodesk Inventor Suite LT 2014 Win64
2.83 GB 0 0
رایگان
8
Autodesk Inventor Suite LT 2014 Win32
2.47 GB 0 0
رایگان
9
Autodesk Inventor Suite 2011 with Vault Server
17.44 GB 0 0
رایگان
10
Autodesk Inventor Suite 2010 Win64
4.49 GB 0 0
رایگان
11
Autodesk Inventor Suite 2010 Win32
4.06 GB 0 0
رایگان
12
Autodesk Inventor Suite 2009
8.55 GB 0 0
رایگان
13
Autodesk Inventor Series v11
2.82 GB 0 0
رایگان
14
Autodesk Inventor Series v10
1.55 GB 0 0
رایگان
15
Autodesk Inventor Publisher 2012 Win64
1.01 GB 0 0
رایگان
16
Autodesk Inventor Publisher 2012 Win32
969.90 MB 0 0
رایگان
17
Autodesk Inventor Publisher 2011 Win64
948.45 MB 0 0
رایگان
18
Autodesk Inventor Publisher 2011 Win32
905.43 MB 0 0
رایگان
19
Autodesk Inventor Publisher 2011 R1 Win64
1.14 GB 0 0
رایگان
20
Autodesk Inventor Publisher 2011 R1 Win32
1.09 GB 0 0
رایگان
21
Autodesk Inventor Pro with Eto Series Components 2012 Win64
5.89 GB 0 0
رایگان
22
Autodesk Inventor Pro with Eto Series Components 2012 Win32
5.47 GB 0 0
رایگان
23
Autodesk Inventor Pro 2015
8.18 GB 0 0
رایگان
24
Siemens Solid Edge ST9 MP12 Update
356.13 MB 7 0
رایگان
25
PTC Creo 4.0 M250
6.47 GB 14 1
رایگان
Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014

Autodesk Factory Design Suite U ...

Autodesk Factory Design Suite Ultimate مجموعه ای از نرم افزار های بسیار مفید و کاربردی را برای مهندسین صنایع، طراحان حرفه ای محصولات تولیدی، مدیران و ...

11.58 GB
رایگان
Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2013 Win64

Autodesk Factory Design Suite U ...

Autodesk Factory Design Suite Ultimate مجموعه ای از نرم افزار های بسیار مفید و کاربردی را برای مهندسین صنایع، طراحان حرفه ای محصولات تولیدی، مدیران و ...

13.00 GB
رایگان
Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2012 Win64

Autodesk Factory Design Suite U ...

Autodesk Factory Design Suite Ultimate مجموعه ای از نرم افزار های بسیار مفید و کاربردی را برای مهندسین صنایع، طراحان حرفه ای محصولات تولیدی، مدیران و ...

10.68 GB
رایگان
Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2012 Win32

Autodesk Factory Design Suite U ...

Autodesk Factory Design Suite Ultimate مجموعه ای از نرم افزار های بسیار مفید و کاربردی را برای مهندسین صنایع، طراحان حرفه ای محصولات تولیدی، مدیران و ...

9.89 GB
رایگان
Autodesk Factory Design Suite Premium 2011 Win64

Autodesk Factory Design Suite P ...

Autodesk Factory Design Suite Ultimate مجموعه ای از نرم افزار های بسیار مفید و کاربردی را برای مهندسین صنایع، طراحان حرفه ای محصولات تولیدی، مدیران و ...

7.40 GB
رایگان
Autodesk Factory Design Suite Premium 2011 Win32

Autodesk Factory Design Suite P ...

Autodesk Factory Design Suite Ultimate مجموعه ای از نرم افزار های بسیار مفید و کاربردی را برای مهندسین صنایع، طراحان حرفه ای محصولات تولیدی، مدیران و ...

6.83 GB
رایگان
Autodesk Inventor Suite LT 2014 Win64

Autodesk Inventor Suite LT 2014 ...

AutoCAD Inventor LT Suite در واقع بسته‌ای از دو نرم افزار AutoCAD LT و Inventor LT است که در قالب یک بسته ارائه شده است. این دو نرم افزار با تکمیل قاب ...

2.83 GB
رایگان
Autodesk Inventor Suite LT 2014 Win32

Autodesk Inventor Suite LT 2014 ...

AutoCAD Inventor LT Suite در واقع بسته‌ای از دو نرم افزار AutoCAD LT و Inventor LT است که در قالب یک بسته ارائه شده است. این دو نرم افزار با تکمیل قاب ...

2.47 GB
رایگان
Autodesk Inventor Suite 2011 with Vault Server

Autodesk Inventor Suite 2011 wi ...

Inventor نرم افزاری قوی با امکان فراگیری ساده برای طراحی و مستند سازی ۲ بعدی و ۳ بعدی، دارای واسطه کاربری مناسب، خصوصیات و امکانات مفید برای طراحی قطع ...

17.44 GB
رایگان
Autodesk Inventor Suite 2010 Win64

Autodesk Inventor Suite 2010 Wi ...

Inventor نرم افزاری قوی با امکان فراگیری ساده برای طراحی و مستند سازی ۲ بعدی و ۳ بعدی، دارای واسطه کاربری مناسب، خصوصیات و امکانات مفید برای طراحی قطع ...

4.49 GB
رایگان
Autodesk Inventor Suite 2010 Win32

Autodesk Inventor Suite 2010 Wi ...

Inventor نرم افزاری قوی با امکان فراگیری ساده برای طراحی و مستند سازی ۲ بعدی و ۳ بعدی، دارای واسطه کاربری مناسب، خصوصیات و امکانات مفید برای طراحی قطع ...

4.06 GB
رایگان
Autodesk Inventor Suite 2009

Autodesk Inventor Suite 2009

Inventor نرم افزاری قوی با امکان فراگیری ساده برای طراحی و مستند سازی ۲ بعدی و ۳ بعدی، دارای واسطه کاربری مناسب، خصوصیات و امکانات مفید برای طراحی قطع ...

8.55 GB
رایگان
Autodesk Inventor Series v11

Autodesk Inventor Series v11

Inventor نرم افزاری قوی با امکان فراگیری ساده برای طراحی و مستند سازی ۲ بعدی و ۳ بعدی، دارای واسطه کاربری مناسب، خصوصیات و امکانات مفید برای طراحی قطع ...

2.82 GB
رایگان
Autodesk Inventor Series v10

Autodesk Inventor Series v10

Inventor نرم افزاری قوی با امکان فراگیری ساده برای طراحی و مستند سازی ۲ بعدی و ۳ بعدی، دارای واسطه کاربری مناسب، خصوصیات و امکانات مفید برای طراحی قطع ...

1.55 GB
رایگان
Autodesk Inventor Publisher 2012 Win64

Autodesk Inventor Publisher 201 ...

Autodesk Inventor Publisher نام نرم افزاری قدرتمند میباشد که به شما برای طراحی قطعات صنعتی کمک میکند.این نرم افزار به شما برای طراحی سه بعدی مکانیکی ، ...

1.01 GB
رایگان
Autodesk Inventor Publisher 2012 Win32

Autodesk Inventor Publisher 201 ...

Autodesk Inventor Publisher نام نرم افزاری قدرتمند میباشد که به شما برای طراحی قطعات صنعتی کمک میکند.این نرم افزار به شما برای طراحی سه بعدی مکانیکی ، ...

969.90 MB
رایگان
Autodesk Inventor Publisher 2011 Win64

Autodesk Inventor Publisher 201 ...

Autodesk Inventor Publisher نام نرم افزاری قدرتمند میباشد که به شما برای طراحی قطعات صنعتی کمک میکند.این نرم افزار به شما برای طراحی سه بعدی مکانیکی ، ...

948.45 MB
رایگان
Autodesk Inventor Publisher 2011 Win32

Autodesk Inventor Publisher 201 ...

Autodesk Inventor Publisher نام نرم افزاری قدرتمند میباشد که به شما برای طراحی قطعات صنعتی کمک میکند.این نرم افزار به شما برای طراحی سه بعدی مکانیکی ، ...

905.43 MB
رایگان
Autodesk Inventor Publisher 2011 R1 Win64

Autodesk Inventor Publisher 201 ...

Autodesk Inventor Publisher نام نرم افزاری قدرتمند میباشد که به شما برای طراحی قطعات صنعتی کمک میکند.این نرم افزار به شما برای طراحی سه بعدی مکانیکی ، ...

1.14 GB
رایگان
Autodesk Inventor Publisher 2011 R1 Win32

Autodesk Inventor Publisher 201 ...

Autodesk Inventor Publisher نام نرم افزاری قدرتمند میباشد که به شما برای طراحی قطعات صنعتی کمک میکند.این نرم افزار به شما برای طراحی سه بعدی مکانیکی ، ...

1.09 GB
رایگان
Autodesk Inventor Pro with Eto Series Components 2012 Win64

Autodesk Inventor Pro with Eto ...

Inventor نرم افزاری قوی با امکان فراگیری ساده برای طراحی و مستند سازی ۲ بعدی و ۳ بعدی، دارای واسطه کاربری مناسب، خصوصیات و امکانات مفید برای طراحی قطع ...

5.89 GB
رایگان
Autodesk Inventor Pro with Eto Series Components 2012 Win32

Autodesk Inventor Pro with Eto ...

Inventor نرم افزاری قوی با امکان فراگیری ساده برای طراحی و مستند سازی ۲ بعدی و ۳ بعدی، دارای واسطه کاربری مناسب، خصوصیات و امکانات مفید برای طراحی قطع ...

5.47 GB
رایگان
Autodesk Inventor Pro 2015

Autodesk Inventor Pro 2015

Inventor نرم افزاری قوی با امکان فراگیری ساده برای طراحی و مستند سازی ۲ بعدی و ۳ بعدی، دارای واسطه کاربری مناسب، خصوصیات و امکانات مفید برای طراحی قطع ...

8.18 GB
رایگان
Siemens Solid Edge ST9 MP12 Update

Siemens Solid Edge ST9 MP12 Upd ...

محصول شرکت قدرتمند Siemens بدون شک یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای طراحی و شبیه سازی است. این نرم افزار پیشرفته امکانات بی‌نظیری در زمینه طراحی‌های صن ...

356.13 MB
رایگان
PTC Creo 4.0 M250

PTC Creo 4.0 M250

از جمله نرم افزارهای پیشرفته در زمینه طراحی صنعتی (CAD) می‌باشد که برای طراحی، محاسبه و تولید قطعات صنعتی به کار گرفته می‌شود. این نرم افزار که از جمل ...

دانلود 1
6.47 GB
رایگان

بارگزاری