# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Skillshare - Introduction to 3D Modeling with Cinema 4D
1.02 GB 385 13
رایگان
2
Udemy - Cinema 4D Looping 3D Animation
1.54 GB 824 13
رایگان
3
Skillshare - Cinema 4D - High quality furniture modeling - Zelimir Prgic
4.28 GB 388 14
رایگان
4
Lynda - Grasshopper and Rhino - Python Scripting
539.72 MB 1118 120
رایگان
5
Lynda - Learning Cinema 4D R20
517.87 MB 424 12 5.0
رایگان
6
Lynda - Learning Cinema 4D R20