# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
ارث کودکان آزمایشگاهی
743.79 KB 623 11
رایگان
2
قانون ارث
382.76 KB 624 26 5.0
رایگان
3
قوانین حقوقی ازدواج
867.42 KB 655 65 1.0
رایگان
4
قانون جدید حمایت از خانواده
399.38 KB 731 16
رایگان
5
مسئولیت مدنی در روابط زوجین
1.72 MB 579 14
رایگان
6
متون فقه 6
5.90 MB 611 24
رایگان
7
بررسی فقهی طلاق و آثار آن در حقوق زوجین
2.20 MB 629 13
رایگان
8
درآمدی بر حقوق کودک
563.40 KB 644 15
رایگان
9
ارث زن از شوهر
197.25 KB 641 27
رایگان
10
مهریه و مراحل قانونی و قضایی آن
436.17 KB 732 20
رایگان
11
قوانین حقوقی ازدواج
336.33 KB 587 20
رایگان
ارث کودکان آزمایشگاهی

ارث کودکان آزمایشگاهی

از جمله مسائل مهمی که در ارتباط با این موضوع در قلمرو مسائل حقوقی مطرح است, وضعیت ارث اطفال ناشی از اهدای اسپرم, اهدای تخمک و اهدای جنین ( کودکان آزما ...

دانلود 11
743.79 KB
رایگان
قانون ارث

قانون ارث

بی شک گرانبهاترین میراثی که انسان ها برای فرزندان و نسل پس از خود بر جای می گذارند تجربیات آنهاست. با این وجود چه بسیارند خانواده هایی که بر سر تقسیم ...

دانلود 26
382.76 KB
رایگان
5.0
قوانین حقوقی ازدواج

قوانین حقوقی ازدواج

ازدواج امری مقدس در شرع اسلامی است در روایات این سنت پیامبر اعظم(ص) به عنوان معیاری که پیروان ایشان را از غیر تمییز می دهد، شناخته شده است. حقوق ایران ...

دانلود 65
867.42 KB
رایگان
1.0
قانون جدید حمایت از خانواده

قانون جدید حمایت از خانواده

مصوب: مجلس شورای اسلامی قانون جدید حمایت از خانواده پس از نشر در روزنامه رسمی کشور، از هفتم اردیبهشت لازم الجرا شده است.

دانلود 16
399.38 KB
رایگان
مسئولیت مدنی در روابط زوجین

مسئولیت مدنی در روابط زوجین

مطالعه تطبیقی در برخی از کشورهای اروپایی و اسلامی ، حقوق خانواده یکی از مهمترین و جالب ترین بخش های حقوق مدنی است کـه جنبـه ی حقوقی صرف ندارد بلکه آمی ...

دانلود 14
1.72 MB
رایگان
متون فقه 6

متون فقه 6

شامل : نکاح ، طلاق ، خلع و مبارات

دانلود 24
5.90 MB
رایگان
بررسی فقهی طلاق و آثار آن در حقوق زوجین

بررسی فقهی طلاق و آثار آن در حق ...

مولف در این نوشتار کوشیده است تا مسائل فقهی و حقوقی مربوط به طلاق را به زبانی ساده و به دور از اصطلاحات فنی و پیچیده بیان کند ;همچنین با ذکر اسناد، پد ...

دانلود 13
2.20 MB
رایگان
درآمدی بر حقوق کودک

درآمدی بر حقوق کودک

در این کتاب سعی شده است ابعاد حقوق کودک از نظر اسلامی، قانونی، حقوقی و نیز پیمان جهانی حقوق کودک به گونه ای مختصر و موجز در اختیار همگان قرار گیرد .

دانلود 15
563.40 KB
رایگان
ارث زن از شوهر

ارث زن از شوهر

در نظام حقوقی ما که برگرفته از شریعت اسلام است، زوجه دائمی که در زمانفوت زوج (شوهر) زنده و عقد نکاح بین او و شوهر در زمان فوت زوج باقی باشدو ضمناً مان ...

دانلود 27
197.25 KB
رایگان
مهریه و مراحل قانونی و قضایی آن

مهریه و مراحل قانونی و قضایی آن

مهریه، به مالی گفته می‌شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به زوجه خود می‌پردازد یا مکلف به پرداخت می‌شود. در بسیاری از اوقات، مهریهٔ دختران مسلمان ایرا ...

دانلود 20
436.17 KB
رایگان
قوانین حقوقی ازدواج

قوانین حقوقی ازدواج

ازدواج امری مقدس در شرع اسلامی است در روایات این سنت پیامبر اعظم(ص) به عنوان معیاری که پیروان ایشان را از غیر تمییز می دهد، شناخته شده است. حقوق ایران ...

دانلود 20
336.33 KB
رایگان

بارگزاری