# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
خلاصه و چکیده حقوق مدنی ۱ تا ۸
800.70 KB 355 7
رایگان
2
در جستجوی حق انتخاب
2.07 MB 254 1
رایگان
3
مبانی حقوق حیوانات
317.89 KB 233 0
رایگان
4
آیین نامه قانون جدید امور گمرکی
484.60 KB 239 0
رایگان
5
در جستجوی حق انتخاب
2.07 MB 221 0
رایگان
6
مبانی حقوق حیوانات
317.89 KB 225 1
رایگان
7
آیین نامه قانون جدید امور گمرکی
484.60 KB 213 0
رایگان
8
در جستجوی حق انتخاب
2.07 MB 278 0
رایگان
9
مبانی حقوق حیوانات
317.89 KB 246 0
رایگان
10
آیین نامه قانون جدید امور گمرکی
484.60 KB 223 0
رایگان
11
در جستجوی حق انتخاب
2.07 MB 260 0
رایگان
12
مبانی حقوق حیوانات
317.89 KB 247 0
رایگان
13
آیین نامه قانون جدید امور گمرکی
484.60 KB 241 0
رایگان
14
راهنما و قوانین شرکت در مناقصه
825.11 KB 246 0
رایگان
15
رویه عملی در زندان
1.76 MB 422 1
رایگان
16
جرایم سایبری از دیدگاه حقوقی
3.43 MB 256 1
رایگان
17
پاسخ به سوالات قضایی مربوط به دادسرا
1.62 MB 239 2
رایگان
18
راهنما و قوانین شرکت در مناقصه
825.11 KB 232 0
رایگان
19
رویه عملی در زندان
1.76 MB 226 0
رایگان
20
جرایم سایبری از دیدگاه حقوقی
3.43 MB 237 0
رایگان
21
پاسخ به سوالات قضایی مربوط به دادسرا
1.62 MB 243 0
رایگان
22
راهنما و قوانین شرکت در مناقصه
825.11 KB 227 0
رایگان
23
رویه عملی در زندان
1.76 MB 290 0
رایگان
24
جرایم سایبری از دیدگاه حقوقی
3.43 MB 230 0
رایگان
25
پاسخ به سوالات قضایی مربوط به دادسرا
1.62 MB 236 0
رایگان
خلاصه و چکیده حقوق مدنی ۱ تا ۸

خلاصه و چکیده حقوق مدنی ۱ تا ۸

خلاصه و چکیده حقوق مدنی ۱ تا ۸ کتاب خلاصه و چکیده حقوق مدنی ۱ تا ۸ به قلم کاتوزیان به رشته‌ی تحریر درآمده است. همه‌ی انسان‌ها اعم از زن و مرد، بزرگس ...

دانلود 7
800.70 KB
رایگان
در جستجوی حق انتخاب

در جستجوی حق انتخاب

این کتاب راهنما با تشریک مساعی سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری زنان و سازمان‌های شریک آن، انجمن دمکراتیک زنان مراکش (ADFM)، سازمان تأمین حقوق انسانی ...

دانلود 1
2.07 MB
رایگان
مبانی حقوق حیوانات

مبانی حقوق حیوانات

حیوانات به اندازۀ انسان​ها باهوش نیستند. اخلاق و معنویتی که ما برای گونۀ خود تعریف کرده​ایم، در حیوانات دیگر تعریف نشده است پس چرا ما انسان​ها باید بر ...

317.89 KB
رایگان
آیین نامه قانون جدید امور گمرکی

آیین نامه قانون جدید امور گمرکی

در تدوین آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی با بخش بندی و فصل بندی مواد طبق قانون امور گمرکی تلاش شده ، دسترسی فعالان تجاری و کارشناسان امور گمرکی به ب ...

484.60 KB
رایگان
در جستجوی حق انتخاب

در جستجوی حق انتخاب

این کتاب راهنما با تشریک مساعی سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری زنان و سازمان‌های شریک آن، انجمن دمکراتیک زنان مراکش (ADFM)، سازمان تأمین حقوق انسانی ...

2.07 MB
رایگان
مبانی حقوق حیوانات

مبانی حقوق حیوانات

حیوانات به اندازۀ انسان​ها باهوش نیستند. اخلاق و معنویتی که ما برای گونۀ خود تعریف کرده​ایم، در حیوانات دیگر تعریف نشده است پس چرا ما انسان​ها باید بر ...

دانلود 1
317.89 KB
رایگان
آیین نامه قانون جدید امور گمرکی

آیین نامه قانون جدید امور گمرکی

در تدوین آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی با بخش بندی و فصل بندی مواد طبق قانون امور گمرکی تلاش شده ، دسترسی فعالان تجاری و کارشناسان امور گمرکی به ب ...

484.60 KB
رایگان
در جستجوی حق انتخاب

در جستجوی حق انتخاب

توضیحات : این کتاب راهنما با تشریک مساعی سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری زنان و سازمان‌های شریک آن، انجمن دمکراتیک زنان مراکش (ADFM)، سازمان تأمین حق ...

2.07 MB
رایگان
مبانی حقوق حیوانات

مبانی حقوق حیوانات

توضیحات : حیوانات به اندازۀ انسان​ها باهوش نیستند. اخلاق و معنویتی که ما برای گونۀ خود تعریف کرده​ایم، در حیوانات دیگر تعریف نشده است پس چرا ما انسان​ ...

317.89 KB
رایگان
آیین نامه قانون جدید امور گمرکی

آیین نامه قانون جدید امور گمرکی

توضیحات : در تدوین آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی با بخش بندی و فصل بندی مواد طبق قانون امور گمرکی تلاش شده ، دسترسی فعالان تجاری و کارشناسان امور ...

484.60 KB
رایگان
در جستجوی حق انتخاب

در جستجوی حق انتخاب

توضیحات : این کتاب راهنما با تشریک مساعی سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری زنان و سازمان‌های شریک آن، انجمن دمکراتیک زنان مراکش (ADFM)، سازمان تأمین حق ...

2.07 MB
رایگان
مبانی حقوق حیوانات

مبانی حقوق حیوانات

توضیحات : حیوانات به اندازۀ انسان​ها باهوش نیستند. اخلاق و معنویتی که ما برای گونۀ خود تعریف کرده​ایم، در حیوانات دیگر تعریف نشده است پس چرا ما انسان​ ...

317.89 KB
رایگان
آیین نامه قانون جدید امور گمرکی

آیین نامه قانون جدید امور گمرکی

توضیحات : در تدوین آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی با بخش بندی و فصل بندی مواد طبق قانون امور گمرکی تلاش شده ، دسترسی فعالان تجاری و کارشناسان امور ...

484.60 KB
رایگان
راهنما و قوانین شرکت در مناقصه

راهنما و قوانین شرکت در مناقصه

این مجموعه، با تدوین فرایندها، گردش کارها ، و فرم های مورد نیاز مناقصه کارهایی که به روش متعارف ( طراحی، مناقصه و اجرا ) واگذار می شوند، با هدف تسهیل ...

825.11 KB
رایگان
رویه عملی در زندان

رویه عملی در زندان

این کتاب راهنما، مروری دارد بر مقررات سازمان ملل متحد در مورد شرایط زندان و رفتار با زندانیان. این اثر ارزش‌ها و این کتاب راهنما، مروری دارد بر مقررات ...

دانلود 1
1.76 MB
رایگان
جرایم سایبری از دیدگاه حقوقی

جرایم سایبری از دیدگاه حقوقی

در باب ادله الکترونیک، آگاهی و علاقه وکلاء و بازرسان روز به روز افزایش می یابد. اهمیت این رشته برای دعاوی حقوقی و در این کتاب (EMD) پی جویی های دولتی ...

دانلود 1
3.43 MB
رایگان
پاسخ به سوالات قضایی مربوط به دادسرا

پاسخ به سوالات قضایی مربوط به داد ...

دادسرا محلی‌است در دادگستری و حوزه قضائی هر شهرستان که در معیت دادگاههای عمومی جزائی انجام وظیفه می‌کند و عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامة د ...

دانلود 2
1.62 MB
رایگان
راهنما و قوانین شرکت در مناقصه

راهنما و قوانین شرکت در مناقصه

این مجموعه، با تدوین فرایندها، گردش کارها ، و فرم های مورد نیاز مناقصه کارهایی که به روش متعارف ( طراحی، مناقصه و اجرا ) واگذار می شوند، با هدف تسهیل ...

825.11 KB
رایگان
رویه عملی در زندان

رویه عملی در زندان

این کتاب راهنما، مروری دارد بر مقررات سازمان ملل متحد در مورد شرایط زندان و رفتار با زندانیان. این اثر ارزش‌ها و این کتاب راهنما، مروری دارد بر مقررات ...

1.76 MB
رایگان
جرایم سایبری از دیدگاه حقوقی

جرایم سایبری از دیدگاه حقوقی

در باب ادله الکترونیک، آگاهی و علاقه وکلاء و بازرسان روز به روز افزایش می یابد. اهمیت این رشته برای دعاوی حقوقی و در این کتاب (EMD) پی جویی های دولتی ...

3.43 MB
رایگان
پاسخ به سوالات قضایی مربوط به دادسرا

پاسخ به سوالات قضایی مربوط به داد ...

دادسرا محلی‌است در دادگستری و حوزه قضائی هر شهرستان که در معیت دادگاههای عمومی جزائی انجام وظیفه می‌کند و عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامة د ...

1.62 MB
رایگان
راهنما و قوانین شرکت در مناقصه

راهنما و قوانین شرکت در مناقصه

توضیحات :  این مجموعه، با تدوین فرایندها، گردش کارها ، و فرم های مورد نیاز مناقصه کارهایی که به روش متعارف ( طراحی، مناقصه و اجرا ) واگذار می شوند، با ...

825.11 KB
رایگان
رویه عملی در زندان

رویه عملی در زندان

توضیحات :  این کتاب راهنما، مروری دارد بر مقررات سازمان ملل متحد در مورد شرایط زندان و رفتار با زندانیان. این اثر ارزش‌ها و این کتاب راهنما، مروری دار ...

1.76 MB
رایگان
جرایم سایبری از دیدگاه حقوقی

جرایم سایبری از دیدگاه حقوقی

توضیحات :  در باب ادله الکترونیک، آگاهی و علاقه وکلاء و بازرسان روز به روز افزایش می یابد. اهمیت این رشته برای دعاوی حقوقی و در این کتاب (EMD) پی جویی ...

3.43 MB
رایگان
پاسخ به سوالات قضایی مربوط به دادسرا

پاسخ به سوالات قضایی مربوط به داد ...

توضیحات :  دادسرا محلی‌است در دادگستری و حوزه قضائی هر شهرستان که در معیت دادگاههای عمومی جزائی انجام وظیفه می‌کند و عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به ج ...

1.62 MB
رایگان

بارگزاری