# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
راهنمای معلم تربیت بدنی و سلامت سال تحصیلی 97-98
4.76 MB 103 0
رایگان
2
راهنمای معلم فرهنگ و هنر سال تحصیلی 97-98
6.84 MB 88 0
رایگان
3
راهنمای معلم فلسفه1 سال تحصیلی 97-98
212.80 KB 68 3
رایگان
4
مدیریت خانواده و سبک زندگی(ویژه دختران)- اجرای آزمایشی سال تحصیلی 97-98
6.60 MB 96 0
رایگان
5
راهنمای معلم نگارش1 سال تحصیلی 95-96
3.91 MB 88 1
رایگان
6
جریان شناسی اندیشه های معاصر ایران(اجرای آزمایشی) سال تحصیلی 97-98
1.96 MB 101 1
رایگان
7
مهارت عمومی برنامه نویسی سال تحصیلی 97-98
2.72 MB 79 0
رایگان
8
نقشه کشی گاز خانگی و تجاری سال تحصیلی 97-98
18.04 MB 81 0
رایگان
9
نقشه کشی و نقشه خوانی برای تعمیرکاران سال تحصیلی 97-98
4.03 MB 88 0
رایگان
10
تعمیر لوازم خانگی حرارتی جلددوم سال تحصیلی 97-98
5.44 MB 78 0
رایگان
11
فرزکاری جلداول سال تحصیلی 97-98
8.16 MB 134 1
رایگان
12
راهنمای معلم راهنمای تدریس کارگاه گرافیک سال تحصیلی 97-98
12.10 MB 96 0
رایگان
13
حجم سازی سال تحصیلی 97-98
4.04 MB 77 1
رایگان
14
اصول و مبانی ماسک و گریم سال تحصیلی 97-98
2.38 MB 96 0
رایگان
15
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
3.97 MB 124 0
رایگان
16
دانش فنی تخصصی سال تحصیلی 97-98
6.22 MB 70 1
رایگان
17
مدیریت خانواده و سبک زندگی(اجرای آزمایشی) سال تحصیلی 97-98
5.93 MB 81 1
رایگان
18
اصول عقاید (3) سال تحصیلی 97-98
8.50 MB 70 0
رایگان
19
عملیات خواص سنجی و پر عیار سازی مواد معدنی سال تحصیلی 97-98
5.04 MB 111 0
رایگان
20
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
2.70 MB 63 0
رایگان
21
قالب گیری و آلیاژسازی سال تحصیلی 97-98
3.43 MB 112 1
رایگان
22
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
2.62 MB 64 0
رایگان
23
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
2.70 MB 62 0
رایگان
24
دانش فنی تخصصی سال تحصیلی 97-98
6.10 MB 64 2
رایگان
25
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
6.55 MB 101 0
رایگان

بارگزاری