# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
راهنمای معلم تربیت بدنی و سلامت سال تحصیلی 97-98
4.76 MB 416 0
رایگان
2
راهنمای معلم فرهنگ و هنر سال تحصیلی 97-98
6.84 MB 317 0
رایگان
3
راهنمای معلم فلسفه1 سال تحصیلی 97-98
212.80 KB 280 5
رایگان
4
مدیریت خانواده و سبک زندگی(ویژه دختران)- اجرای آزمایشی سال تحصیلی 97-98
6.60 MB 294 0
رایگان
5
راهنمای معلم نگارش1 سال تحصیلی 95-96
3.91 MB 259 1
رایگان
6
جریان شناسی اندیشه های معاصر ایران(اجرای آزمایشی) سال تحصیلی 97-98
1.96 MB 354 4
رایگان
7
مهارت عمومی برنامه نویسی سال تحصیلی 97-98
2.72 MB 480 0
رایگان
8
نقشه کشی گاز خانگی و تجاری سال تحصیلی 97-98
18.04 MB 271 0
رایگان
9
نقشه کشی و نقشه خوانی برای تعمیرکاران سال تحصیلی 97-98
4.03 MB 439 0
رایگان
10
تعمیر لوازم خانگی حرارتی جلددوم سال تحصیلی 97-98
5.44 MB 288 0
رایگان
11
فرزکاری جلداول سال تحصیلی 97-98
8.16 MB 310 3
رایگان
12
راهنمای معلم راهنمای تدریس کارگاه گرافیک سال تحصیلی 97-98
12.10 MB 296 1
رایگان
13
حجم سازی سال تحصیلی 97-98
4.04 MB 284 3
رایگان
14
اصول و مبانی ماسک و گریم سال تحصیلی 97-98
2.38 MB 315 1
رایگان
15
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
3.97 MB 312 0
رایگان
16
دانش فنی تخصصی سال تحصیلی 97-98
6.22 MB 247 1
رایگان
17
مدیریت خانواده و سبک زندگی(اجرای آزمایشی) سال تحصیلی 97-98
5.93 MB 314 1
رایگان
18
اصول عقاید (3) سال تحصیلی 97-98
8.50 MB 269 0
رایگان
19
عملیات خواص سنجی و پر عیار سازی مواد معدنی سال تحصیلی 97-98
5.04 MB 344 0
رایگان
20
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
2.70 MB 248 0
رایگان
21
قالب گیری و آلیاژسازی سال تحصیلی 97-98
3.43 MB 347 1
رایگان
22
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
2.62 MB 285 0
رایگان
23
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
2.70 MB 249 0
رایگان
24
دانش فنی تخصصی سال تحصیلی 97-98
6.10 MB 264 2
رایگان
25
همراه هنرجو سال تحصیلی 97-98
6.55 MB 303 0
رایگان

بارگزاری