# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
سوالات شیمی - مجموعه دوم
4.50 MB 41 2
رایگان
2
سوالات شیمی - مجموعه اول
5.06 MB 44 0
رایگان
3
سوالات شیمی - مجموعه دوم
4.50 MB 31 1
رایگان
4
سوالات شیمی - مجموعه اول
5.06 MB 33 2
رایگان
5
سوالات عربی
3.30 MB 23 1
رایگان
6
سوالات علوم اجتماعی
1.65 MB 28 0
رایگان
7
سوالات جغرافیا
1.69 MB 22 0
رایگان
8
سوالات فلسفه
1.77 MB 30 1
رایگان
9
سوالات ریاضی پایه
6.52 MB 36 5
رایگان
10
سوالات ادبیات فارسی 2
2.86 MB 30 1
رایگان
11
سوالات ادبیات فارسی 1
2.77 MB 22 0
رایگان
12
سوالات تاریخ شناسی
1.86 MB 25 1
رایگان
13
سوالات زبان انگلیسی 1 و 2
2.96 MB 35 2
رایگان
14
سوالات زبان و ادبیات فارسی
7.43 MB 27 0
رایگان
15
سوالات دین و زندگی
6.62 MB 51 0
رایگان
16
سوالات علوم زمین
1.66 MB 55 0
رایگان
17
سوالات زیست شناسی
2.52 MB 27 3
رایگان
18
سوالات زبان انگلیسی 1 و 2
2.96 MB 33 0
رایگان
19
سوالات زبان و ادبیات فارسی
7.43 MB 27 0
رایگان
20
سوالات دین و زندگی
6.62 MB 23 1
رایگان
21
سوالات زبان انگلیسی 1 و 2
2.96 MB 32 2
رایگان
22
سوالات زبان و ادبیات فارسی
7.43 MB 29 0
رایگان
23
سوالات دین و زندگی
6.62 MB 29 1
رایگان
24
سوالات زمین شناسی
1.72 MB 439 0
2,000
25
سوالات شیمی 3 و آزمایشگاه
12.82 MB 323 0
2,000
سوالات زمین شناسی

سوالات زمین شناسی

شامل 554 سوال از تمامی بخش های کتاب "زمین شناسی" سوم دبیرستان رشته علوم تجربی

1.72 MB
2,000 تومان

بارگزاری