# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
خواب بذر یا درمانسی
266.38 KB 793 48
رایگان
2
علف های هرز شایع گندم
1.86 MB 754 26 3.0
رایگان
3
برداشت گندم و تأثیر آن در کمیت و کیفیت محصول
383.41 KB 683 23
رایگان
4
فیزیولوژی پس از برداشت
529.95 KB 640 18
رایگان
5
مروری بر روشهای کنترل آفات در IPM
3.68 MB 869 31
رایگان
6
مبانی کنترل بیوتکنولوژی در محصولات گلخانه ای
2.10 MB 847 22
رایگان
7
مبانی بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی
4.76 MB 935 44 1.0
رایگان
8
بیماری شناسی درختان
4.34 MB 444 11
رایگان
9
تاثیر تنش گرما بر فیزیولوژی رشد و نمو گندم
1.77 MB 377 8
رایگان
10
تولید محصولات زراعی
6.00 MB 386 14 5.0
رایگان
11
جزوه میوه کاری در مناطق معتدله
5.94 MB 309 6
رایگان
12
مهندسی خاک و آب
4.90 MB 712 7
رایگان
13
مهندسی زه کشی
3.37 MB 418 6
رایگان
14
زه کشی اراضی
4.87 MB 432 3
رایگان
15
زیست شناخت بذر و عملکرد محصولات دانه ای
2.26 MB 394 7
رایگان
16
عناصر غذایی گیاهان در محیطهای بیابانی و خشک
1.38 MB 372 5
رایگان
17
نقش ساختار و کارکرد در طراحی و مدیریت بوم نظام های کشاورزی
5.52 MB 815 62
رایگان
18
واکنشهای گیاهان زراعی به محیط رشد
3.03 MB 815 29 1.0
رایگان
19
ساخت و کاربرد مدلهای شبیه سازی در کشاورزی
1.75 MB 391 4
رایگان
20
درختان و درختچه های ایران
5.40 MB 723 29
رایگان
21
بیماری های زراعی
1.49 MB 676 49
رایگان
22
کشاورزی و انرژی
3.72 MB 544 15
رایگان
23
مروری بر روشهای شناسایی پروکاریوتهای بیماریزای گیاهان
4.12 MB 626 11
رایگان
24
کرم خراط : آفت مهم درختان مثمر و غیرمثمر
734.54 KB 683 28
رایگان
25
مدیریت تلفیقی آفات و بیماریها در مزارع
1.04 MB 956 24
رایگان
مروری بر روشهای کنترل آفات در IPM

مروری بر روشهای کنترل آفات در IPM

گردآوری شده توسط دانشجویان رشته حشره شناسی کشاورزی دانشگاه تهران سال 1388 زیر نظر دکتر حسین اللهیاری مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی ipm

دانلود 31
3.68 MB
رایگان
مبانی بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی

مبانی بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاه ...

یوتکنولوژی را می توان مجموعه ای از روش ها و فنونی دانست که در آن از ارگانیسم های موحود زنده و یا قسمتی از آنها برای تولید ، تغییر فرآورده ها، بهینه سا ...

دانلود 44
4.76 MB
رایگان
1.0
درختان و درختچه های ایران

درختان و درختچه های ایران

کتاب ارائه شده در این پست با نام درختان و درختچه های ایران است که توسط انتشارات دانشگاه پیام نور برای دانشجویان رشته های کشاورزی به چاپ رسیده است.

دانلود 29
5.40 MB
رایگان
کشاورزی و انرژی

کشاورزی و انرژی

دکتر کوچکی استاد دانشگاه فردوسی مشهد، متولد سال 1326 از شهرستان فسا، لیسانس خود را در رشته زراعت در سال 1349 از دانشگاه اهواز دریافت کرد و در سال 1351 ...

دانلود 15
3.72 MB
رایگان
کرم خراط : آفت مهم درختان مثمر و غیرمثمر

کرم خراط : آفت مهم درختان مثمر و ...

این حشره به گونه‌های بسیاری از درختان مثمر و غیرمثمر حمله می‌کند. از درختان مثمر سیب میزبان اصلی آن در ایران است ولی خسارت آن روی گلابی، به و گردو نیز ...

دانلود 28
734.54 KB
رایگان

بارگزاری