# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
خواب بذر یا درمانسی
266.38 KB 766 48
رایگان
2
علف های هرز شایع گندم
1.86 MB 723 26 3.0
رایگان
3
برداشت گندم و تأثیر آن در کمیت و کیفیت محصول
383.41 KB 658 23
رایگان
4
فیزیولوژی پس از برداشت
529.95 KB 610 18
رایگان
5
مروری بر روشهای کنترل آفات در IPM
3.68 MB 843 31
رایگان
6
مبانی کنترل بیوتکنولوژی در محصولات گلخانه ای
2.10 MB 636 22
رایگان
7
مبانی بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی
4.76 MB 910 44 1.0
رایگان
8
بیماری شناسی درختان
4.34 MB 415 11
رایگان
9
تاثیر تنش گرما بر فیزیولوژی رشد و نمو گندم
1.77 MB 347 8
رایگان
10
تولید محصولات زراعی
6.00 MB 351 14 5.0
رایگان
11
جزوه میوه کاری در مناطق معتدله
5.94 MB 280 6
رایگان
12
مهندسی خاک و آب
4.90 MB 510 7
رایگان
13
مهندسی زه کشی
3.37 MB 386 6
رایگان
14
زه کشی اراضی
4.87 MB 393 3
رایگان
15
زیست شناخت بذر و عملکرد محصولات دانه ای
2.26 MB 364 7
رایگان
16
عناصر غذایی گیاهان در محیطهای بیابانی و خشک
1.38 MB 344 5
رایگان
17
نقش ساختار و کارکرد در طراحی و مدیریت بوم نظام های کشاورزی
5.52 MB 787 62
رایگان
18
واکنشهای گیاهان زراعی به محیط رشد
3.03 MB 788 29 1.0
رایگان
19
ساخت و کاربرد مدلهای شبیه سازی در کشاورزی
1.75 MB 346 4
رایگان
20
درختان و درختچه های ایران
5.40 MB 700 29
رایگان
21
بیماری های زراعی
1.49 MB 651 49
رایگان
22
کشاورزی و انرژی
3.72 MB 520 15
رایگان
23
مروری بر روشهای شناسایی پروکاریوتهای بیماریزای گیاهان
4.12 MB 597 11
رایگان
24
کرم خراط : آفت مهم درختان مثمر و غیرمثمر
734.54 KB 661 28
رایگان
25
مدیریت تلفیقی آفات و بیماریها در مزارع
1.04 MB 820 24
رایگان
مروری بر روشهای کنترل آفات در IPM

مروری بر روشهای کنترل آفات در IPM

گردآوری شده توسط دانشجویان رشته حشره شناسی کشاورزی دانشگاه تهران سال 1388 زیر نظر دکتر حسین اللهیاری مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی ipm

دانلود 31
3.68 MB
رایگان
مبانی بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی

مبانی بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاه ...

یوتکنولوژی را می توان مجموعه ای از روش ها و فنونی دانست که در آن از ارگانیسم های موحود زنده و یا قسمتی از آنها برای تولید ، تغییر فرآورده ها، بهینه سا ...

دانلود 44
4.76 MB
رایگان
1.0
درختان و درختچه های ایران

درختان و درختچه های ایران

کتاب ارائه شده در این پست با نام درختان و درختچه های ایران است که توسط انتشارات دانشگاه پیام نور برای دانشجویان رشته های کشاورزی به چاپ رسیده است.

دانلود 29
5.40 MB
رایگان
کشاورزی و انرژی

کشاورزی و انرژی

دکتر کوچکی استاد دانشگاه فردوسی مشهد، متولد سال 1326 از شهرستان فسا، لیسانس خود را در رشته زراعت در سال 1349 از دانشگاه اهواز دریافت کرد و در سال 1351 ...

دانلود 15
3.72 MB
رایگان
کرم خراط : آفت مهم درختان مثمر و غیرمثمر

کرم خراط : آفت مهم درختان مثمر و ...

این حشره به گونه‌های بسیاری از درختان مثمر و غیرمثمر حمله می‌کند. از درختان مثمر سیب میزبان اصلی آن در ایران است ولی خسارت آن روی گلابی، به و گردو نیز ...

دانلود 28
734.54 KB
رایگان

بارگزاری