# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
خواب بذر یا درمانسی
266.38 KB 488 41
رایگان
2
علف های هرز شایع گندم
1.86 MB 454 21 3.0
رایگان
3
برداشت گندم و تأثیر آن در کمیت و کیفیت محصول
383.41 KB 460 22
رایگان
4
فیزیولوژی پس از برداشت
529.95 KB 412 16
رایگان
5
مروری بر روشهای کنترل آفات در IPM
3.68 MB 584 24
رایگان
6
مبانی کنترل بیوتکنولوژی در محصولات گلخانه ای
2.10 MB 331 19
رایگان
7
مبانی بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی
4.76 MB 730 43 1.0
رایگان
8
بیماری شناسی درختان
4.34 MB 95 10
رایگان
9
تاثیر تنش گرما بر فیزیولوژی رشد و نمو گندم
1.77 MB 84 5
رایگان
10
تولید محصولات زراعی
6.00 MB 110 6
رایگان
11
جزوه میوه کاری در مناطق معتدله
5.94 MB 91 4
رایگان
12
مهندسی خاک و آب
4.90 MB 130 1
رایگان
13
مهندسی زه کشی
3.37 MB 107 3
رایگان
14
زه کشی اراضی
4.87 MB 95 2
رایگان
15
زیست شناخت بذر و عملکرد محصولات دانه ای
2.26 MB 108 6
رایگان
16
عناصر غذایی گیاهان در محیطهای بیابانی و خشک
1.38 MB 92 3
رایگان
17
نقش ساختار و کارکرد در طراحی و مدیریت بوم نظام های کشاورزی
5.52 MB 476 31
رایگان
18
واکنشهای گیاهان زراعی به محیط رشد
3.03 MB 535 27 1.0
رایگان
19
ساخت و کاربرد مدلهای شبیه سازی در کشاورزی
1.75 MB 94 2
رایگان
20
درختان و درختچه های ایران
5.40 MB 493 27
رایگان
21
بیماری های زراعی
1.49 MB 426 49
رایگان
22
کشاورزی و انرژی
3.72 MB 356 14
رایگان
23
مروری بر روشهای شناسایی پروکاریوتهای بیماریزای گیاهان
4.12 MB 355 11
رایگان
24
کرم خراط : آفت مهم درختان مثمر و غیرمثمر
734.54 KB 459 25
رایگان
25
مدیریت تلفیقی آفات و بیماریها در مزارع
1.04 MB 426 22
رایگان
مروری بر روشهای کنترل آفات در IPM

مروری بر روشهای کنترل آفات در IPM

گردآوری شده توسط دانشجویان رشته حشره شناسی کشاورزی دانشگاه تهران سال 1388 زیر نظر دکتر حسین اللهیاری مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی ipm

دانلود 24
3.68 MB
رایگان
مبانی بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی

مبانی بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاه ...

یوتکنولوژی را می توان مجموعه ای از روش ها و فنونی دانست که در آن از ارگانیسم های موحود زنده و یا قسمتی از آنها برای تولید ، تغییر فرآورده ها، بهینه سا ...

دانلود 43
4.76 MB
رایگان
1.0
درختان و درختچه های ایران

درختان و درختچه های ایران

کتاب ارائه شده در این پست با نام درختان و درختچه های ایران است که توسط انتشارات دانشگاه پیام نور برای دانشجویان رشته های کشاورزی به چاپ رسیده است.

دانلود 27
5.40 MB
رایگان
کشاورزی و انرژی

کشاورزی و انرژی

دکتر کوچکی استاد دانشگاه فردوسی مشهد، متولد سال 1326 از شهرستان فسا، لیسانس خود را در رشته زراعت در سال 1349 از دانشگاه اهواز دریافت کرد و در سال 1351 ...

دانلود 14
3.72 MB
رایگان
کرم خراط : آفت مهم درختان مثمر و غیرمثمر

کرم خراط : آفت مهم درختان مثمر و ...

این حشره به گونه‌های بسیاری از درختان مثمر و غیرمثمر حمله می‌کند. از درختان مثمر سیب میزبان اصلی آن در ایران است ولی خسارت آن روی گلابی، به و گردو نیز ...

دانلود 25
734.54 KB
رایگان

بارگزاری