# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Lynda - Design In Motion
4.21 GB 30 0
رایگان
2
Lynda - Creating Flying Logos With After Effects And Cinema 4d Lite
534.76 MB 26 1
رایگان
3
Digital Tutors - Using MoGraph Effectors to Create a Sports Opener in CINEMA 4D
3.10 GB 35 0
رایگان
4
Digital Tutors - Rigging Wings in CINEMA 4D
925.89 MB 30 6
رایگان
5
Digital Tutors - Introduction to MoGraph in CINEMA 4D
497.18 MB 32 17
رایگان
6
Digital Tutors - Introduction to Character Rigging in CINEMA 4D
898.92 MB 33 6
رایگان
7
Digital Tutors - Introduction to Animation in CINEMA 4D
712.34 MB 25 4
رایگان
8
Digital Tutors - Alternative Uses for Hair Dynamics in CINEMA 4D
586.27 MB 33 2
رایگان
9
Digital Tutors - Creating Illustrations Using 3D Objects in Photoshop and CINEMA 4D
2.09 GB 28 5
رایگان
10
Digital Tutors - Creating CheckMate Certified Models in CINEMA 4D
543.44 MB 34 2
رایگان
11
Digital Tutors - Creating a Flexible Lip Syncing Rig in CINEMA 4D
1.16 GB 30 1
رایگان
12
Digital Tutors - Creating Cartoon Characters in CINEMA 4D
1.06 GB 32 2
رایگان
13
Digital Tutors - Bringing a Still Image To Life Using Projection Man In Cinema 4D
2.96 GB 23 3
رایگان
14
Digital Tutors - Animating Cartoon Eyes in CINEMA 4D
615.36 MB 23 0
رایگان
15
آموزش CINEMA 4D Lite For After Effects
1.05 GB 181 161
رایگان
16
آموزش چگونگی تنظیم و انجام رندر و نورپردازی پیشرفته و حرفه ای در Cinema 4D
377.50 MB 126 141
رایگان
17
آموزش تکنیک های متحرک سازی کاراکترها و شخصیت های انیمیشنی با CINEMA 4D و Maya
691.97 MB 148 94
رایگان
18
آموزش تکنیک های Retopology در Cinema 4D
947.27 MB 147 37
رایگان
19