# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
تکنیک های تشخیصی و مدیریت جراحی تومور های مغزی
55.49 MB 472 0
2,000
2
گلیوم (تومور مغزی) – بررسی بیولوژی و ارتباط عملی
47.08 MB 572 0
2,000
3
مدیریت تومورهای CNS (سیستم عصبی مرکزی)
57.28 MB 531 0
2,000
4
اهداف مولکولی تومور های CNS (سیستم عصبی مرکزی)
55.28 MB 576 0
2,000
5
تومور های مغزی – تدابیر درمانی کنونی و در حال ظهور
28.19 MB 664 0
2,000
6
انسفالوگرافی (مغزنگاری) مغناطیسی
29.05 MB 587 0
2,000
7
نورودجنراسیون (از دست دادن تدریجی ساختار و عملکرد سلول های عصبی)
22.57 MB 490 0
2,000
8
بیماری های تخریب سلول های عصبی – فرآیند ها، پیشگیری، حفاظت و نظارت
47.36 MB 507 0
2,000
9
انسفالیت (التهاب مغز) غیر فلاوی ویروسی
37.86 MB 537 0
2,000
10
مفاهیم نوین درمانی در هدف قرار دادن گلیوم (تومور مغزی ناشی از سلول های گلیال)
11.95 MB 553 0
2,000
11
پیشرفت ها در زیست شناسی، تصویربرداری و درمان گلیوبلاستوما
36.47 MB 556 1
2,000
12
انسفالومیلیت (آماس مغز) اتوایمیون تجربی – مدل ها، زیست شناسی بیماری و درمان تجربی
8.57 MB 556 0
2,000
13
مننژیت
6.45 MB 456 0
2,000
14
نوروبلاستوم (تومور بدخیم سلول های عصبی جنینی) – حال و آینده
17.14 MB 586 0
2,000
15
درد نوروپاتیک (آسیب عصبی)
4.24 MB 522 0
2,000
16
پاتوژنز (بیماریزایی) انسفالیت
19.10 MB 451 0
2,000
17
نوروپاتی محیطی (آسیب اعصاب محیطی) – پیشرفت ها در روش های های تشخیصی و درمانی
6.64 MB 738 0
2,000
18
آدنوم (ورم خوش خیم) غده هیپوفیز
11.87 MB 559 0
2,000
19
مباحث پیشرفته در اختلالات عصبی
12.12 MB 472 0
2,000
20
موارد توضیحی از موضوعات بحث برانگیز در جراحی مغز و اعصاب
71.61 MB 595 0
2,000
21
پیشرفت ها در درمان سکته مغزی ایسکمیک
15.62 MB 687 0
2,000
22
نورولوژی (عصب شناسی) کودکان
3.29 MB 377 0
2,000
23
ناهماهنگی حرکتی نخاعی – مخچه ای
11.05 MB 570 0
2,000
24
تشخیص اختلالات عصبی مبتنی بر EEG خودکار – ابتکار آینده نورولوژی
20.74 MB 486 0
2,000
25
انسفالیت
20.58 MB 514 0
2,000

بارگزاری