# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
نجوم نجوم گرفتن (نجوم عملی پاتریک مور)
9.07 MB 60 0
رایگان
2
گرفتن 'n' برو نجوم
9.50 MB 53 1
رایگان
3
سوال و راهنمای پاسخ به نجوم
20.73 MB 40 0
رایگان
4
سوال و راهنمای پاسخ به نجوم
16.94 MB 62 0
رایگان
5
بریتانیکا، مصور کتابخانه علوم، دوره 16 - اکتشافات فضایی
11.94 MB 128 0
رایگان
6
استان آذربایجان غربی در مرز نهایی: علم و مافوق طبیعی در فضای سه گانه
1.55 MB 92 0
رایگان
7
Futurescapes: فضا در اتوپى و گفتمان علمی تخیلی. (شیوه های فضایی)
3.92 MB 75 1
رایگان
8
کتاب راهنما برای مسافر علمی: نجوم و فضا اکتشاف سایت های بازدید در سراسر آمریکا (علمی مسافر) (علمی مسافر) (علمی مسافر) (علمی مسافر)
4.64 MB 61 0
رایگان
9
دهه سیارات فراخورشیدی در اطراف ستاره های عادی (مؤسسه علوم تلسکوپ فضایی سری سمپوزیوم)
5.46 MB 87 1
رایگان
10
دهه سیارات فراخورشیدی در اطراف ستاره های عادی (مؤسسه علوم تلسکوپ فضایی سری سمپوزیوم)
10.36 MB 105 0
رایگان
11
فضای سیاه و سفید: تصور نژاد در فیلم علمی تخیلی
6.88 MB 58 1
رایگان
12
شفق قطبی ، مشاهده و دیدنی نشان می دهد نور ضبط طبیعت ( سری ستاره شناسی عملی پاتریک مور)
4.50 MB 77 2
رایگان
13
نظریههای اختلال متعارف : سیستم فاسد و رزونانس ( اختر فیزیک و کتابخانه علوم فضایی )
3.92 MB 63 0
رایگان
14
پرواز من به ماه : راهنمای خودی به علم جدید از سفر به فضا
3.99 MB 74 0
رایگان
15
اخترشیمی از ستاره شناسی به اخترزیست شناسی
3.03 MB 38 2
رایگان
16
دانشنامه فضایی و نجوم (دانشنامه علم)
10.63 MB 63 2
رایگان
17
دائره المعارف نجوم و فضا
10.63 MB 49 1
رایگان
18
راهنمای عملی برای Lightcurve فتومتری، و تجزیه و تحلیل (پاتریک مور ستاره شناسی عملی سری)
7.59 MB 73 0
رایگان
19
2005: گذشته ملاقات حاضر در نجوم و اخترفیزیک: مجموعه مقالات پانزدهمین جلسه ملی پرتغال
5.63 MB 44 0
رایگان
20
دانشنامه فضایی و نجوم (دانشنامه علم)
10.63 MB 88 2
رایگان
21
دیسک astrophysical: جمعی و تصادفی پدیده (اخترفیزیک و فضای کتابخانه)
12.29 MB 70 0
رایگان
22
الف دانشمندان در فضا و نجوم (2005)(en)(336s) تا
2.87 MB 69 0
رایگان
23
توسعه علوم اساسی جهان گسترده: دهه سازمان ملل ESA کارگاه های آموزشی
6.54 MB 60 0
رایگان
24
کاوش در فضا (مسائل علم)
4.99 MB 92 1
رایگان
25
اخترزیست شناسی : چشم انداز آینده ( اختر فیزیک و کتابخانه علوم فضایی )
6.81 MB 74 1
رایگان

بارگزاری