# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
VideoProc 3.1
47.21 MB 6 1
رایگان
2
Assimilate Scratch v9.0.993 x64
176.37 MB 4 0
رایگان
3
DaVinci Resolve 15.1.0.024
603.77 MB 6 0
رایگان
4
DaVinci Resolve 15.1.0.024 Comments
91.02 MB 10 0
رایگان
5
Blackmagic Design DaVinci Resolve Studio 15.1.0.23
1.04 GB 8 0
رایگان
6
AVS4YOU Software AIO Installation Package 4.1.2.152
255.04 MB 6 0
رایگان
7
AVS Video ReMaker 6.1.2.217
43.09 MB 4 0
رایگان
8
HitFilm Pro 9.1.8023.07201
325.76 MB 7 0
رایگان
9
Grass Valley EDIUS Pro 8.5.3.3573
629.81 MB 4 0
رایگان
10
Blackmagic Design DaVinci Resolve Studio 15.0.1.3 x64
1.04 GB 7 0
رایگان
11
Magix Vegas Pro 16.0.0.248 x64
528.66 MB 7 0
رایگان
12
Magix Vegas Pro 16.0.0.248 Suite
1.06 GB 8 0
رایگان
13
Apowersoft ApowerEdit 1.3.0
62.48 MB 5 0
رایگان
14
VideoMeld 1.59 x64
9.51 MB 4 0
رایگان
15
Magix Movie Edit Pro 2019 Premium 18.0.1.203
586.96 MB 5 0
رایگان
16
Magix Movie Edit Pro 2019 Plus 18.0.1.204
603.16 MB 3 0
رایگان
17
idoo Video Splitter 3.6.0
13.41 MB 4 0
رایگان
18
Blackmagic Design DaVinci Resolve Studio 15.0.0.086
1.04 GB 10 0
رایگان
19
Pinnacle Studio Ultimate 22.0.1.146
1.66 GB 15 7
رایگان
20
Aimersoft Video Converter Ultimate 10.2.6.174
99.75 MB 4 0
رایگان
21
FireAlpaca 2.1.6 x86
26.89 MB 13 0
رایگان
22
FireAlpaca 2.1.6 x64
22.96 MB 14 0
رایگان
23
Apeaksoft Video Editor 1.0.8
34.85 MB 14 0
رایگان
24
ApowerEdit 1.2.7
69.45 MB 27 2
رایگان
25
Acala Video Studio 3.4.2.745