# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
JetBrains Rider v2018.1 Mac OSX
370.79 MB 71 0
رایگان
2
Reflector 3.0.2 Mac OSX
62.29 MB 84 0
رایگان
3
JetBrains Rider 2017.3 Mac OSX
372.86 MB 88 0
رایگان
4
JetBrains Rider 2017.1.2 Build 171.4456.3568 macOSX
339.67 MB 181 1
رایگان
5
JetBrains CLion 2017.2.3 Build 172.4343.16 macOSX
302.76 MB 196 1
رایگان
6
JetBrains CLion 2017.2 Build 172.3317.49 MAC OSX
300.76 MB 144 0
رایگان
7
JetBrains CLion 2017.1.3 Build 171.4694.31 MacOSX
283.72 MB 181 1
رایگان
8
JetBrains CLion 2016.2.1 MAC OSX
257.66 MB 182 4
رایگان
JetBrains Rider v2018.1 Mac OSX

JetBrains Rider v2018.1 Mac OSX

یک محیط جدید توسعه یکپارچه بر اساس پلت فرم IntelliJ و ReSharper می باشد. Rider از فریمورک .NET، هسته جدید کراس پلتفرم .NET و پروژه های مبتنی بر Mono پ ...

370.79 MB
رایگان
Reflector 3.0.2 Mac OSX

Reflector 3.0.2 Mac OSX

تمامی کسانی که به نحوی با کد نویسی و برنامه نویسی سر و کار دارند به این امر آگاهند که استفاده از کد ها و کتابخانه های آماده سرعت کار را به طور چشمگیری ...

62.29 MB
رایگان
JetBrains Rider 2017.3 Mac OSX

JetBrains Rider 2017.3 Mac OSX

یک محیط جدید توسعه یکپارچه بر اساس پلت فرم IntelliJ و ReSharper می باشد. Rider از فریمورک .NET، هسته جدید کراس پلتفرم .NET و پروژه های مبتنی بر Mono پ ...

372.86 MB
رایگان
JetBrains Rider 2017.1.2 Build 171.4456.3568 macOSX

JetBrains Rider 2017.1.2 Build ...

JetBrains Rider یک محیط جدید توسعه یکپارچه بر اساس پلت فرم IntelliJ و ReSharper می باشد. Rider از فریمورک .NET, هسته جدید کراس پلتفرم .NET و پروژه های ...

دانلود 1
339.67 MB
رایگان
JetBrains CLion 2017.2.3 Build 172.4343.16 macOSX

JetBrains CLion 2017.2.3 Build ...

ابزاری قدرتمند برای برنامه نویسی به زبان های C و C++ است. یک محیط توسعه و ویراشگر حرفه ای کدهای برنامه نویسی که شامل C++11 standard, libc++ و Boost ن ...

دانلود 1
302.76 MB
رایگان
JetBrains CLion 2017.2 Build 172.3317.49 MAC OSX

JetBrains CLion 2017.2 Build 17 ...

ابزاری قدرتمند برای برنامه نویسی به زبان های C و C++ است. یک محیط توسعه و ویراشگر حرفه ای کدهای برنامه نویسی که شامل C++11 standard, libc++ و Boost ن ...

300.76 MB
رایگان
JetBrains CLion 2017.1.3 Build 171.4694.31 MacOSX

JetBrains CLion 2017.1.3 Build ...

ابزاری قدرتمند برای برنامه نویسی به زبان های C و C++ است. یک محیط توسعه و ویراشگر حرفه ای کدهای برنامه نویسی که شامل C++11 standard, libc++ و Boost ن ...

دانلود 1
283.72 MB
رایگان
JetBrains CLion 2016.2.1 MAC OSX

JetBrains CLion 2016.2.1 MAC OS ...

ابزاری قدرتمند برای برنامه نویسی به زبان های C و C++ است. یک محیط توسعه و ویراشگر حرفه ای کدهای برنامه نویسی که شامل C++11 standard, libc++ و Boost ن ...

دانلود 4
257.66 MB
رایگان

بارگزاری