# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
JetBrains Rider v2018.1 Mac OSX
370.79 MB 122 0
رایگان
2
Reflector 3.0.2 Mac OSX
62.29 MB 137 2
رایگان
3
JetBrains Rider 2017.3 Mac OSX
372.86 MB 138 0
رایگان
4
JetBrains Rider 2017.1.2 Build 171.4456.3568 macOSX
339.67 MB 229 1
رایگان
5
JetBrains CLion 2017.2.3 Build 172.4343.16 macOSX
302.76 MB 236 1
رایگان
6
JetBrains CLion 2017.2 Build 172.3317.49 MAC OSX
300.76 MB 187 0
رایگان
7
JetBrains CLion 2017.1.3 Build 171.4694.31 MacOSX
283.72 MB 225 1
رایگان
8
JetBrains CLion 2016.2.1 MAC OSX
257.66 MB 246 5
رایگان
JetBrains Rider v2018.1 Mac OSX

JetBrains Rider v2018.1 Mac OSX

یک محیط جدید توسعه یکپارچه بر اساس پلت فرم IntelliJ و ReSharper می باشد. Rider از فریمورک .NET، هسته جدید کراس پلتفرم .NET و پروژه های مبتنی بر Mono پ ...

370.79 MB
رایگان
Reflector 3.0.2 Mac OSX

Reflector 3.0.2 Mac OSX

تمامی کسانی که به نحوی با کد نویسی و برنامه نویسی سر و کار دارند به این امر آگاهند که استفاده از کد ها و کتابخانه های آماده سرعت کار را به طور چشمگیری ...

دانلود 2
62.29 MB
رایگان
JetBrains Rider 2017.3 Mac OSX

JetBrains Rider 2017.3 Mac OSX

یک محیط جدید توسعه یکپارچه بر اساس پلت فرم IntelliJ و ReSharper می باشد. Rider از فریمورک .NET، هسته جدید کراس پلتفرم .NET و پروژه های مبتنی بر Mono پ ...

372.86 MB
رایگان
JetBrains Rider 2017.1.2 Build 171.4456.3568 macOSX

JetBrains Rider 2017.1.2 Build ...

JetBrains Rider یک محیط جدید توسعه یکپارچه بر اساس پلت فرم IntelliJ و ReSharper می باشد. Rider از فریمورک .NET, هسته جدید کراس پلتفرم .NET و پروژه های ...

دانلود 1
339.67 MB
رایگان
JetBrains CLion 2017.2.3 Build 172.4343.16 macOSX

JetBrains CLion 2017.2.3 Build ...

ابزاری قدرتمند برای برنامه نویسی به زبان های C و C++ است. یک محیط توسعه و ویراشگر حرفه ای کدهای برنامه نویسی که شامل C++11 standard, libc++ و Boost ن ...

دانلود 1
302.76 MB
رایگان
JetBrains CLion 2017.2 Build 172.3317.49 MAC OSX

JetBrains CLion 2017.2 Build 17 ...

ابزاری قدرتمند برای برنامه نویسی به زبان های C و C++ است. یک محیط توسعه و ویراشگر حرفه ای کدهای برنامه نویسی که شامل C++11 standard, libc++ و Boost ن ...

300.76 MB
رایگان
JetBrains CLion 2017.1.3 Build 171.4694.31 MacOSX

JetBrains CLion 2017.1.3 Build ...

ابزاری قدرتمند برای برنامه نویسی به زبان های C و C++ است. یک محیط توسعه و ویراشگر حرفه ای کدهای برنامه نویسی که شامل C++11 standard, libc++ و Boost ن ...

دانلود 1
283.72 MB
رایگان
JetBrains CLion 2016.2.1 MAC OSX

JetBrains CLion 2016.2.1 MAC OS ...

ابزاری قدرتمند برای برنامه نویسی به زبان های C و C++ است. یک محیط توسعه و ویراشگر حرفه ای کدهای برنامه نویسی که شامل C++11 standard, libc++ و Boost ن ...

دانلود 5
257.66 MB
رایگان

بارگزاری