# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
JetBrains Rider 2017.3 Mac OSX
372.86 MB 2 0
رایگان
2
JetBrains Rider 2017.1.2 Build 171.4456.3568 macOSX
339.67 MB 64 0
رایگان
3
JetBrains CLion 2017.2.3 Build 172.4343.16 macOSX
302.76 MB 64 0
رایگان
4
JetBrains CLion 2017.2 Build 172.3317.49 MAC OSX
300.76 MB 61 0
رایگان
5
JetBrains CLion 2017.1.3 Build 171.4694.31 MacOSX
283.72 MB 107 1
رایگان
6
JetBrains CLion 2016.2.1 MAC OSX
257.66 MB 98 4
رایگان
JetBrains Rider 2017.3 Mac OSX

JetBrains Rider 2017.3 Mac OSX

یک محیط جدید توسعه یکپارچه بر اساس پلت فرم IntelliJ و ReSharper می باشد. Rider از فریمورک .NET، هسته جدید کراس پلتفرم .NET و پروژه های مبتنی بر Mono پ ...

372.86 MB
رایگان
JetBrains Rider 2017.1.2 Build 171.4456.3568 macOSX

JetBrains Rider 2017.1.2 Build ...

JetBrains Rider یک محیط جدید توسعه یکپارچه بر اساس پلت فرم IntelliJ و ReSharper می باشد. Rider از فریمورک .NET, هسته جدید کراس پلتفرم .NET و پروژه های ...

339.67 MB
رایگان
JetBrains CLion 2017.2.3 Build 172.4343.16 macOSX

JetBrains CLion 2017.2.3 Build ...

ابزاری قدرتمند برای برنامه نویسی به زبان های C و C++ است. یک محیط توسعه و ویراشگر حرفه ای کدهای برنامه نویسی که شامل C++11 standard, libc++ و Boost ن ...

302.76 MB
رایگان
JetBrains CLion 2017.2 Build 172.3317.49 MAC OSX

JetBrains CLion 2017.2 Build 17 ...

ابزاری قدرتمند برای برنامه نویسی به زبان های C و C++ است. یک محیط توسعه و ویراشگر حرفه ای کدهای برنامه نویسی که شامل C++11 standard, libc++ و Boost ن ...

300.76 MB
رایگان
JetBrains CLion 2017.1.3 Build 171.4694.31 MacOSX

JetBrains CLion 2017.1.3 Build ...

ابزاری قدرتمند برای برنامه نویسی به زبان های C و C++ است. یک محیط توسعه و ویراشگر حرفه ای کدهای برنامه نویسی که شامل C++11 standard, libc++ و Boost ن ...

دانلود 1
283.72 MB
رایگان
JetBrains CLion 2016.2.1 MAC OSX

JetBrains CLion 2016.2.1 MAC OS ...

ابزاری قدرتمند برای برنامه نویسی به زبان های C و C++ است. یک محیط توسعه و ویراشگر حرفه ای کدهای برنامه نویسی که شامل C++11 standard, libc++ و Boost ن ...

دانلود 4
257.66 MB
رایگان

بارگزاری