# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
آخرین اطلاعات درباره گلومرولوپاتی (آسیب گلومرول های کلیه) – جنبه های بالینی و درمان
23.62 MB 249 0
2,000
2
بیماری مزمن کلیه
14.93 MB 274 0
2,000
3
بیماری مزمن کلیه و پیوند کلیوی
13.10 MB 233 0
2,000
4
پژوهش در حال ظهور و درمان در کارسینوم (سرطان) سلول کلیوی
32.90 MB 292 0
2,000
5
کارسینوم (سرطان) سلول کلیوی
6.95 MB 241 0
2,000
6
مباحث در بیوپسی (برداشت بافت) کلیه و آسیب شناسی
26.79 MB 358 0
2,000
7
درک پیچیدگی های پیوند کلیه
34.99 MB 338 0
2,000
8
بی اختیاری ادراری
16.22 MB 271 0
2,000
9
مفاهیم کنونی در اورتروپلاستی (عمل جراحی برای ترمیم آسیب یا نقص دیواره مجرای ادراری)
37.08 MB 512 0
2,000
10
همودیالیز – جنبه های مختلف
27.63 MB 246 0
2,000
11
پیوند کلیه – چشم انداز های جدید
16.83 MB 284 0
2,000
12
پیشرفت در همودیالیز – از بیوتکنولوژی اورژانس تا عملکرد بالینی
7.31 MB 249 0
2,000
13
پیشرفت در دیالیز صفاقی
10.40 MB 228 0
2,000
14
مشکلات ویژه در بیماران همودیالیزی
5.29 MB 257 1
2,000
15
مشکلات فنی در بیماران تحت همودیالیز
12.06 MB 200 0
2,000
16
پس از پیوند کلیه – بیماران و آلوگرافت (دهنده عضو پیوندی) آنها
12.75 MB 375 0
2,000
17
آخرین اطلاعات درباره آسیب های گلومرول کلیوی (گلومرولوپاتی ها) – اتیولوژی (سبب شناسی) و پاتوژنز (بیماریزایی)
15.29 MB 214 0
2,000
18
سرطان مثانه – از علم پایه تا جراحی رباتیک
25.17 MB 289 0
2,000
19
مدیریت بالینی عفونت بغرنج دستگاه ادراری
10.40 MB 220 0
2,000
20
نفرولوژی پایه و آسیب حاد کلیه
9.57 MB 307 0
2,000
21
نارسایی کلیوی – واقعیات
15.44 MB 215 0
2,000
22
همودیالیز
39.25 MB 228 0
2,000
23
بیماری پارانشیم کلیه
10.99 MB 269 0
2,000
24
تومور کلیوی
11.84 MB 273 0
2,000
25
آخرین اطلاعات در دیالیز صفاقی
4.90 MB 280 0
2,000

بارگزاری