# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
همودیافیلتراسیون – تئوری، تکنولوژی و عمل بالینی
10.68 MB 561 0
2,000
2
اورولوژی اطفال – مدارک و شواهد برای مدیریت مطلوب بیمار
4.29 MB 555 0
2,000
3
بیماری زایی و درمان در نفروپاتی IgA - یک مقایسه بین المللی
16.94 MB 552 1
2,000
4
تحقیقات کلیه - پروتکل های تجربی
11.80 MB 524 3 4.0
2,000
5
مثانه ی به طور ناکافی فعال
10.18 MB 522 0
2,000
6
سیستم پاریس برای گزارش سیتولوژی ادراری
9.74 MB 452 0
2,000
7
مفاهیم کنونی در اورتروپلاستی (عمل جراحی برای ترمیم آسیب یا نقص دیواره مجرای ادراری)
37.08 MB 444 0
2,000
8
اولتراسوند عملی اورولوژیکی
18.42 MB 430 0
2,000
9
کتاب اوروژینکولوژی - عمل بالینی مبتنی بر شواهد
6.35 MB 427 0
2,000
10
اختلال عملکرد ادراری در سرطان پروستات - راهنمای مدیریت
9.09 MB 419 0
2,000
11
اندوکرینولوژی بالینی اورولوژییک – اصول برای سلامتی مردان
2.73 MB 419 0
2,000
12
معضل سرطان پروستات - انتخاب بیماران برای مراقبت فعال، فرسایش کانونی و درمان قطعی
8.55 MB 413 0
2,000
13
کارسینوم سلول کلیوی – مدیریت بالینی
12.61 MB 405 0
2,000
14
اطلس آسیب شناسی ادراری تناسلی
176.27 MB 405 0
2,000
15
جراحی کلیه از راه پوست – کتاب راهنمای بالینی عملی
8.31 MB 398 0
2,000
16
بیماری های لنفوپرولیفراتیو پس از پیوند
5.79 MB 398 0
2,000
17
اورولوژی اطفال – استراتژی های معاصر از زندگی جنینی تا دوران نوجوانی
26.59 MB 395 0
2,000
18
انزال زودرس - از علل شناسی تا تشخیص و درمان
6.94 MB 392 0
2,000
19
موارد دشوار اندو اورولوژی
14.38 MB 379 0
2,000
20
نفرولوژی – مرجع میزی آکسفورد
19.70 MB 374 0
2,000
21
مدل سازی و کنترل سیستم های دیالیز – جلد 2 - سیستم های خوراند زیستی و تکنیک های محاسبات نرم دیالیز
19.37 MB 374 1
2,000
22
درمان مداوم جایگزین کلیوی در کودکان
5.03 MB 372 2
2,000
23
دیس لیپیدیمیا ها در بیماری های کلیه
4.78 MB 335 0
2,000
24
تومورهای نادر و شرایط شبه تومور در آسیب شناسی اورولوژیکی
60.04 MB 330 0
2,000
25
پس از پیوند کلیه – بیماران و آلوگرافت (دهنده عضو پیوندی) آنها
12.75 MB 330 0
2,000

بارگزاری