# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
 مناسب بودن استنباط فازی برای تعیین کیفیت مطلوب وب سایت های B2C
799.82 KB 289 0
رایگان
2
ارزیابی متدهای تصدیق تراکنش در بانکداری آنلاین
1.75 MB 252 1
رایگان
3
تشخیص خطای امپدانس بالا مبتنی بر داده کاوی با استفاده از مورفولوژی ریاضی
2.23 MB 255 2
رایگان
4
داده کاوی پیشرفته در میدان یونی میکروسکوپی
1.97 MB 249 1
رایگان
5
اندازه گیری تابش انرژی خورشیدی با یک انرژی کم مصرف انرژی خورشیدی
1.81 MB 242 0
رایگان
6
ژنرال ها در فضای مجازی: اطلاعات نظامی برای دفاع از فضای مجازی
220.96 KB 249 0
رایگان
7
بررسی تمایل شرکت در اقدامات اشتراکی فضای مجازی: قانون 5%
1.03 MB 238 0
رایگان
8
DIPS: زمان بندی دوگانه دو طرفه برای ارتباطات چند منظوره انرژی موثر در اینترنت اشیا
793.37 KB 264 0
رایگان
9
در سطح بازاریابی بهینه فروشندگان C2C در رسانه های اجتماعی: شواهد از چین
732.40 KB 653 0
رایگان
10
ساخت موزاییک عکس تعاملی و کاربرد آن در استراتژی های بازاریابی با استفاده از NFC
3.77 MB 263 0
رایگان
11
یک نگاه اجمالی به تحلیل کلان داده در چارچوب استراتژی های بازاریابی
1.27 MB 246 0
رایگان
12
تجربه کاربر در خرید آنلاین شخصی: یک تحلیل فازی مجموعه ای
460.91 KB 286 1
رایگان
13
تحقیق در مورد تصمیم گیری خرید آنلاین مشتریان و توصیه کالا بر اساس شبکه رسانه های اجتماعی
708.97 KB 268 1
رایگان
14
شبکه های اجتماعی شرکت: جوامع مشتری یا خدمات تکمیلی؟
354.89 KB 270 1
رایگان
15
مطالعه عوامل شناسایی ارزش درک شده توسط کاربر از هوش جمعی بر اساس شبکه های اجتماعی آنلاین
328.88 KB 304 0
رایگان
16
سوابق و رفتار مصرف کننده حامی محیط زیست (PECB): نقش تعدیلی دینداری
733.04 KB 279 0
رایگان
17
AIRMS: ابزار مدیریت ریسک با استفاده از یادگیری ماشین
7.61 MB 331 0
رایگان
18
بررسی سخنان نفرت انگیز در زمینه شبکه های اجتماعی آنلاین
780.48 KB 345 0
رایگان
19
کشف سرویس کارآمد در شبکه های اجتماعی آنلاین غیر متمرکز
3.20 MB 287 0
رایگان
20
رفتار تکرار جمعی برای شبکه های اجتماعی آنلاین
624.75 KB 317 1
رایگان
21
طرح تولید کلید RSA پیشرفته و ایمن (ESRKGS)
1.85 MB 247 0
رایگان
22
مدل اطمینان با ضمانت بالا برای سیستم کنترل جوامع دیجیتالی بر اساس IoT
459.62 KB 268 0
رایگان
23
داده کاوی استفاده از وب اتوماتیک و سیستم نظریه پرداز توسط روش طبقه بندی KNN
1.23 MB 232 0
رایگان
24
مدل منطق فازی دو مرحله ای برای انتخاب و ارزیابی تامین کننده خدمات ابری
1.79 MB 236 1
رایگان
25
یک چارچوب جدید تجزیه و تحلیل کلان داده ها برای شهرهای هوشمند
955.07 KB 256 0
رایگان

بارگزاری