# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Digital Tutors - Rigging Wings in Softimage
1.23 GB 38 3
رایگان
2
Digital Tutors - Introduction to Softimage 2012
466.42 MB 30 0
رایگان
3
Digital Tutors - Beginner's Guide to Rotoscopes in Softimage
188.18 MB 34 1
رایگان
4
Digital Tutors - Softimage Render Tree Reference Library Texture Nodes
636.20 MB 35 1
رایگان
5
Digital Tutors - Softimage Render Tree Reference Library Illumination Nodes
695.20 MB 43 0
رایگان
6
Digital Tutors - Procedural ICE Modeling in Softimage
736.60 MB 36 0
رایگان
7
Digital Tutors - Introduction to Procedural ICE Modeling in Softimage
383.31 MB 33 0
رایگان
8
Digital Tutors - Professional Series Particle Integration with ICE and Lagoa in Softimage
722.20 MB 35 0
رایگان
9
Digital Tutors - Beginner's Guide to ICE in Softimage
420.11 MB 30 0
رایگان
10
Digital Tutors - ICE Nodes Reference Library
3.41 GB 31 0
رایگان
11
Digital Tutors - Creating Walk Cycles in Softimage 2011
687.02 MB 39 0
رایگان
12
Digital Tutors - Beginners Guide to Animation in Softimage
178.61 MB 30 0
رایگان
13
Digital Tutors - Rigging Next-Gen Characters in XSI
2.32 GB 43 11
رایگان
14
Digital Tutors - Introduction to Animation Mixer in XSI
549.05 MB 29 2
رایگان
15
Digital Tutors - Animating Quadrupeds in XSI
490.67 MB 174 1
رایگان
16
Digital Tutors - Introduction to Rigging in XSI
972.25 MB 29 0
رایگان
17
Digital Tutors - Introduction to Modeling in XSI
715.62 MB 43 5
رایگان
18
Digital Tutors - Rendering Interiors in XSI
816.01 MB 40 2
رایگان
19
Digital Tutors - Introduction to XSI Hair
617.44 MB 25 1
رایگان
20
Digital Tutors - Interior Modeling Techniques with XSI
1.32 GB 32 2
رایگان
21
Digital Tutors - Animating Walk Cycles in XSI
581.68 MB 30 0
رایگان
Digital Tutors - Rigging Wings in Softimage

Digital Tutors - Rigging Wings ...

در این کورس آموزشی چگونگی ساخت اسکلت کنترل حرکات و انیمیشن سازی بال پرندگان را در Maya به خوبی خواهید آموخت .

دانلود 3
1.23 GB
رایگان
Digital Tutors - Introduction to Softimage 2012

Digital Tutors - Introduction t ...

In this Softimage tutorial, we will help you get a strong understanding of Softimage and how it works. You will get the chance to work with many of th ...

466.42 MB
رایگان