# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
ماهنامه مارال / شماره 4 / تیرماه 1388
4.81 MB 323 1
رایگان
2
ماهنامه مارال / شماره 2 / اردیبهشت 1388
3.89 MB 345 1
رایگان
3
گفتگوی فراریان
9.67 MB 766 35
رایگان
4
گفتگوهای مسینک کاوف درباره تاتر
3.37 MB 871 26
رایگان
5
اندیشه ها و انسان
374.39 KB 327 1
رایگان
6
گمان کردن، رویا دیدن و نوشتن
3.60 MB 1139 58 5.0
رایگان
ماهنامه مارال / شماره 4 / تیرماه 1388

ماهنامه مارال / شماره 4 / تیرماه ...

به کوشش : علیرضا ذیحق ماهنامه الکترونیکی مارال / شماره 4 / تیرماه 1388 به زبانهای فارسی و ترکی آذری فهرست : مقاله : 1- نقد قصه / فریبا حاج دایی و پرتو ...

دانلود 1
4.81 MB
رایگان
ماهنامه مارال / شماره 2 / اردیبهشت 1388

ماهنامه مارال / شماره 2 / اردیبهش ...

به کوشش : علیرضا ذیحق ماهنامه اینترنتی مارال به زبانهای فارسی و ترکی آذری / شماره 2 / اردیبهشت 1388 فهرست : مقا له : نقد شعر های" مینو نصرت " با نگاهی ...

دانلود 1
3.89 MB
رایگان
گفتگوهای مسینک کاوف درباره تاتر

گفتگوهای مسینک کاوف درباره تاتر

کتاب حاظر ترجمه ایست از ترجمه انگلیسی کتاب ِDialog aus dem Messingkauf که خود مقاله ایست از کتاب عظیم Schriften zum Theater (نوشته هایی درباره تاتر) ا ...

دانلود 26
3.37 MB
رایگان
گمان کردن، رویا دیدن و نوشتن

گمان کردن، رویا دیدن و نوشتن

اسوالدو فراری" مصاحبه‌گر کتاب، در این مجموعه "سی گفت و گو" با خورخه لوئیس بورخس ( 1899ـ 1986) فراهم آورده است .هزل یا شوخ طبعی، ادبیات واقع‌گرا و ادبی ...

دانلود 58
3.60 MB
رایگان
5.0

بارگزاری