دیتیل و جزئیات ساختمانی DWG

رایگان
بسته دیتیل دیوار (dwg)

رایگان
بسته دیتیل ارتباطات بین دو سطح (dwg)

رایگان
بسته دیتیل اتصالات (dwg)

رایگان
بسته دیتیل غیرعمومی (dwg)

رایگان
بسته دیتیل کف (dwg)

رایگان
بسته دیتیل مقطع از دیوار dwg

رایگان
بسته دیتیل پروفیل در و پنجره DWG

رایگان
بسته دیتیل سقف DWG

رایگان
دیتیل های سرویس و حمام DWG

رایگان
دیتیل های سازه های کابلی و اسپیس فرم DWG

رایگان
دیتیل اجرای دیوار دو جداره

رایگان
نمونه جزئیات اجرایی پارکینگ DWG

رایگان
# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1 1.79 MB 310 7
رایگان
2 25.25 MB 411 17
رایگان
3 2.87 MB 328 3
رایگان
4 18.13 MB 313 3
رایگان
5 1.49 MB 449 5
رایگان
6 9.42 MB 372 1
رایگان
7 4.68 MB 355 4
رایگان
8 9.12 MB 1243 114 1.5
رایگان
9 6.38 MB 334 0
رایگان
10 2.47 MB 359 6
رایگان
11 1.70 MB 496 18
رایگان
12 436.74 KB 410 8
رایگان
13 285.63 KB 309 0
رایگان

در این بخش برای دیتیل های ساختمانی را گردآوری نموده ایم. این فایل حاوی دتایلهای عمومی ساختمانی برای دانشجویان معماری میباشد. دتایل کف.سقف.پنجره.سرویس ...

دانلود 7
1.79 MB
رایگان

همراهان می توانند مجموعه ی کامل انواع دیتیل های ساختمانی را دریافت نمایند. دانلود بسته دتایل دیوار ، این فایل شامل دتایل های: – دیوار 2 جداره – دیو ...

دانلود 17
25.25 MB
رایگان

همراهان می توانند مجموعه ی کامل انواع دیتیل های ساختمانی را دریافت نمایند. این فایل شامل کلیه دتایل های ارتباط بین دو سطح می باشد که شامل : – ارتباط ...

دانلود 3
2.87 MB
رایگان

همراهان می توانند مجموعه ی کامل انواع دیتیل های ساختمانی را دریافت نمایند. این بسته شامل کلیه دتایل های دتایل اتصالات ساختمانی می باشد و شامل : – بل ...

دانلود 3
18.13 MB
رایگان

همراهان می توانند مجموعه ی کامل انواع دیتیل های ساختمانی را دریافت نمایند. این فایل شامل دتایل های : – آجر چینی در نما – فلاور باکس – پنجره هوا رس ...

دانلود 5
1.49 MB
رایگان

همراهان می توانند مجموعه ی کامل انواع دیتیل های ساختمانی را دریافت نمایند. این فایل شامل کلیه دتایل های کف از جمله : – دتایل درز انبساط – همکف و طب ...

دانلود 1
9.42 MB
رایگان

همراهان می توانند مجموعه ی کامل انواع دیتیل های ساختمانی را دریافت نمایند. این فایل شامل کلیه دتایل های مقطع از دیوار می باشد

دانلود 4
4.68 MB
رایگان

در این بخش برای همراهان مجموعه ی دیتیل های پروفیل درب و پنجره را در نظر گرفته ایم. این فایل شامل کلیه دتایل های پروفیل در و پنجره می باشد فایل موجود ...

دانلود 114
9.12 MB
رایگان
1.5

در این قسمت مجموعه ی دیتیل های سقف را بصورت فایل های DWG در نظر گرفته ایم. این فایل کلیه دیتیل های سقف را در بر می گیرد و شامل : – سقف اصلی – اصلی و ...

6.38 MB
رایگان

در این بخش دیتیل های سرویس و حمام را در نظر گرفته ایم. این فایل شامل کلیه دیتیل های سرویس بهداشتی و فرنگی و حمام و وان می باشد. موارد موجود در فایل : ...

دانلود 6
2.47 MB
رایگان

در این قسمت برای همراهان عزیز دیتیل انواع سازه های کابلی و همچنین اسپیس فرم ها را در نظر گرفته ایم. اگر بدنبال این دیتیل ها هستید، می توانید این مجموع ...

دانلود 18
1.70 MB
رایگان

اگر بدنبال دیتیل اجرایی دیوار دو جداره هستید، در این بخش 6 دیتیل مورد نیاز برای اجرای دیوار دوجداره را در قالب یک مجموعه آماده نموده ایم.

دانلود 8
436.74 KB
رایگان

نمونه ی جزئیات اجرایی پارکینگ (دیتیل های پارکینگ) را در این بخش آماده دانلود نموده ایم. اگر به دنبال نمونه دیتیل های پارکینگ هستید، در این بخش می توان ...

285.63 KB
رایگان

بارگزاری