# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Graphicriver Paints Photoshop Action
3.54 MB 391 12
رایگان
2
CM 33 Fireball Brushes
87.76 MB 493 16
رایگان
3
GraphicRiver Clouds Exposure Photoshop Action
2.19 MB 423 8
رایگان
4
Skin Texture And Pore Brushes For Photoshop
53.75 MB 409 4
رایگان
5
GraphicRiver Valentines Day Photoshop Action
2.24 MB 452 5
رایگان
6
GraphicRiver Cyborg Maker PS Action
37.44 MB 467 7 5.0
رایگان
7
GraphicRiver Mixed Ink Sketch Photoshop Action
21.08 MB 669 36
رایگان
8
11 Awesome Art Brush Pack For Photoshop
516.54 MB 393 10
رایگان
9
GraphicRiver Rebirth CS4+ Photoshop Action
3.07 MB 595 12
رایگان
10
50 Lightning Photoshop Brushes
110.85 MB 697 4
رایگان
11
Graphicriver Pencilum Real Hand Drawn Photoshop Action
215.01 MB 815 24
رایگان
12
CM 20 Layered Lens Flare Reflections
467.58 MB 1069 15
رایگان
13
Graphicriver Fog Photoshop Action
20.83 MB 371 3
رایگان
14
Graphicriver Color Splatter Photoshop Action
4.64 MB 623 7
رایگان
15
11 Miscellaneous Brushes Set For Photoshop
91.72 MB 378 12
رایگان
16
Graphicriver Acrylic Ink Painting Photoshop Action
19.91 MB 737 9
رایگان
17
900 Photoshop Brushes Collection
122.62 MB 508 10
رایگان
18
GraphicRiver Cortisol Photoshop Action
5.46 MB 394 5
رایگان
19
Graphicriver Animated Space Photoshop Action
8.38 MB 362 1
رایگان
20
131 Beautiful Overlays And Textures
502.48 MB 476 15
رایگان
21
Graphicriver Watercolor 2 Artist Photoshop Action
151.74 MB 412 6
رایگان
22
Graphicriver Premio Watercolor Photoshop Action
45.89 MB 416 10
رایگان
23
Graphicriver Mixed Media Ink Art Photoshop Action
18.97 MB 460 11
رایگان
24
Ons Bundle
159.90 MB 370 2
رایگان
25
Res Water Color PS Brush
17.55 MB 303 4
رایگان
Graphicriver Paints Photoshop Action

Graphicriver Paints Photoshop A ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ساخت نقاشی با افکت لکه های رنگی به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور می باشید ...

دانلود 12
3.54 MB
رایگان
CM 33 Fireball Brushes

CM 33 Fireball Brushes

در این مجموعه شاهد 33 براش فتوشاپ با عنوان توپ آتشین می باشید که با فرمت های ABR و ASL بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود 16
87.76 MB
رایگان
GraphicRiver Clouds Exposure Photoshop Action

GraphicRiver Clouds Exposure Ph ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ایجاد افکت ابر متراکم بر روی تصاویر به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور می ب ...

دانلود 8
2.19 MB
رایگان
Skin Texture And Pore Brushes For Photoshop

Skin Texture And Pore Brushes F ...

در این بخش شاهد 6 براش فتوشاپ با عنوان بافت پوست و روزنه های پوستی می باشید که با فرمت ABR بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود 4
53.75 MB
رایگان
GraphicRiver Valentines Day Photoshop Action

GraphicRiver Valentines Day Pho ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ایجاد افکت رمانتیک قلبی بر روی تصاویر به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور می ...

دانلود 5
2.24 MB
رایگان
GraphicRiver Cyborg Maker PS Action

GraphicRiver Cyborg Maker PS Ac ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ساخت تصاویر سایبورگ از گرافیک ریور می باشید که با فرمت های ATN و ABR و PAT و A ...

دانلود 7
37.44 MB
رایگان
5.0
GraphicRiver Mixed Ink Sketch Photoshop Action

GraphicRiver Mixed Ink Sketch P ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان تبدیل تصاویر به طرح اولیه نقاشی با جوهر به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور ...

دانلود 36
21.08 MB
رایگان
11 Awesome Art Brush Pack For Photoshop

11 Awesome Art Brush Pack For P ...

در این مجموعه شاهد 11 نمونه براش فتوشاپ برای طراحی آثار هنری می باشید که با فرمت ABR بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود 10
516.54 MB
رایگان
GraphicRiver Rebirth CS4+ Photoshop Action

GraphicRiver Rebirth CS4+ Photo ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ایجاد افکت دود رنگی و گرد و غبار بر روی تصاویر به همراه آموزش ویدئویی از گرافی ...

دانلود 12
3.07 MB
رایگان
50 Lightning Photoshop Brushes

50 Lightning Photoshop Brushes

در این مجموعه شاهد 50 براش فتوشاپ با عنوان رعد و برق برای طراحی می باشید که با فرمت ABR بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود 4
110.85 MB
رایگان
Graphicriver Pencilum Real Hand Drawn Photoshop Action

Graphicriver Pencilum Real Hand ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان تبدیل تصاویر به نقاشی حرفه ای با مداد از گرافیک ریور می باشید که با فرمت های A ...

دانلود 24
215.01 MB
رایگان
CM 20 Layered Lens Flare Reflections

CM 20 Layered Lens Flare Reflec ...

در این مجموعه شاهد 20 براش فتوشاپ تابش نور لنز یا انعکاس نور می باشید که با فرمت های ABR و PSD و PNG و JPG بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود 15
467.58 MB
رایگان
Graphicriver Fog Photoshop Action

Graphicriver Fog Photoshop Acti ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ایجاد افکت مه بر روی تصاویر از گرافیک ریور می باشید که با فرمت های ATN و ABR و ...

دانلود 3
20.83 MB
رایگان
Graphicriver Color Splatter Photoshop Action

Graphicriver Color Splatter Pho ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ایجاد افکت لکه های رنگی پاشیده شده بر روی تصاویر از گرافیک ریور می باشید که با ...

دانلود 7
4.64 MB
رایگان
11 Miscellaneous Brushes Set For Photoshop

11 Miscellaneous Brushes Set Fo ...

در این بخش شاهد 11 نمونه براش فتوشاپ با موضوعات متنوعی چون گرد و غبار، طبیعت، پوست، درخت، ستاره و ... می باشید که با فرمت ABR بر روی سایت برای دانلود ...

دانلود 12
91.72 MB
رایگان
Graphicriver Acrylic Ink Painting Photoshop Action

Graphicriver Acrylic Ink Painti ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان تبدیل تصاویر به نقاشی جوهری اکرلیلیک از گرافیک ریور می باشید که با فرمت های AT ...

دانلود 9
19.91 MB
رایگان
900 Photoshop Brushes Collection

900 Photoshop Brushes Collectio ...

در این مجموعه شاهد بیش از 900 براش فتوشاپ با طرح های جوهر، لکه قهوه، دود و ... می باشید که با فرمت ABR بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود 10
122.62 MB
رایگان
GraphicRiver Cortisol Photoshop Action

GraphicRiver Cortisol Photoshop ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ایجاد افکت انفجار هیجانی بر روی تصاویر به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور م ...

دانلود 5
5.46 MB
رایگان
Graphicriver Animated Space Photoshop Action

Graphicriver Animated Space Pho ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ایجاد افکت فضایی متحرک بر روی تصاویر از گرافیک ریور می باشید که با فرمت های AT ...

دانلود 1
8.38 MB
رایگان
131 Beautiful Overlays And Textures

131 Beautiful Overlays And Text ...

در این مجموعه شاهد 131 تکسچر و افکت تصاویر متنوع بوکه، نقاشی گرانج، قطرات آب و ... برای تصاویر می باشید که با فرمت JPG و PAT و ABR و PSD بر روی سایت ب ...

دانلود 15
502.48 MB
رایگان
Graphicriver Watercolor 2 Artist Photoshop Action

Graphicriver Watercolor 2 Artis ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان تبدیل تصاویر به نقاشی آبرنگی به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ریور می باشید که ...

دانلود 6
151.74 MB
رایگان
Graphicriver Premio Watercolor Photoshop Action

Graphicriver Premio Watercolor ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان تبدیل تصاویر به نقاشی با افکت لکه های آبرنگی به همراه آموزش ویدئویی از گرافیک ...

دانلود 10
45.89 MB
رایگان
Graphicriver Mixed Media Ink Art Photoshop Action

Graphicriver Mixed Media Ink Ar ...

در این مجموعه شاهد نمونه ای دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عنوان ساخت تصاویر هنری با افکت جوهری از گرافیک ریور می باشید که با فرمت های ATN و AB ...

دانلود 11
18.97 MB
رایگان
Ons Bundle

Ons Bundle

در این مجموعه شاهد نمونه های دیگر از افکت تصاویر در قالب اکشن و با عناوین ایجاد افکت های چرمی، چمن، ترکیب تصاویر، وکتور، گلیچ، ماسه ای، دوخت و ... بر ...

دانلود 2
159.90 MB
رایگان
Res Water Color PS Brush

Res Water Color PS Brush

در این مجموعه شاهد 30 براش فتوشاپ لکه های آبرنگی با کیفیت بالا می باشید که با فرمت ABR بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود 4
17.55 MB
رایگان

بارگزاری