مجموعه کامل سوالات عمومی استخدامی

مجموعه کامل سوالات عمومی استخدامی

مجموعه ای بی نظیر شامل سوالات دوره های قبل و نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدا ...

دانلود 34
113.48 MB
10,000 تومان
2.2
مجموعه سوالات کامپیوتر و ICDL استخدامی

مجموعه سوالات کامپیوتر و ICDL است ...

مجموعه ای بی نظیر شامل سوالات دوره های قبل و نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدا ...

دانلود 15
10.90 MB
2,000 تومان
5.0
مجموعه سوالات زبان انگلیسی استخدامی

مجموعه سوالات زبان انگلیسی استخدا ...

مجموعه ای بی نظیر شامل سوالات دوره های قبل و نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدا ...

دانلود 6
1.82 MB
2,000 تومان
5.0
مجموعه سوالات هوش و استعداد شغلی استخدامی

مجموعه سوالات هوش و استعداد شغلی ...

مجموعه ای بی نظیر شامل سوالات دوره های قبل و نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدا ...

دانلود 7
7.58 MB
2,000 تومان
5.0
مجموعه سوالات فرهنگ و معارف اسلامی استخدامی

مجموعه سوالات فرهنگ و معارف اسلام ...

مجموعه ای بی نظیر شامل سوالات دوره های قبل و نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدا ...

دانلود 10
5.43 MB
2,000 تومان
4.6
مجموعه سوالات ریاضیات و آمار استخدامی

مجموعه سوالات ریاضیات و آمار استخ ...

مجموعه ای بی نظیر شامل سوالات دوره های قبل و نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدا ...

دانلود 3
22.39 MB
2,000 تومان
2.0
مجموعه سوالات گزینش، عقیدتی، سیاسی، اطلاعات عمومی و تاریخی استخدامی

مجموعه سوالات گزینش، عقیدتی، سیاس ...

مجموعه ای بی نظیر شامل سوالات دوره های قبل و نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدا ...

دانلود 7
6.91 MB
2,000 تومان
3.7
مجموعه سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدامی

مجموعه سوالات زبان و ادبیات فارسی ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی می باشد. شما با مطالعه این ن ...

دانلود 5
50.55 MB
2,000 تومان
5.0

بارگزاری