مبانی تحلیل اقتصادی حقوق

مبانی تحلیل اقتصادی حقوق

نویسنده در این کتاب مسایل مختلف حقوقی را از جنبه اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرارداده و تلاش کرده است تا عناصر اساسی و ضروری چنین تحلیلی را حداقل به صو ...

دانلود 16
4.16 MB
رایگان
حقوق فناوری اطلاعات مقدمه ای بر حقوق تجارت الکترونیک (مطالعه تطبیقی) جلد اول

حقوق فناوری اطلاعات مقدمه ای بر ح ...

در جلد یکم از این مجموعه کلیات حقوق فناوری اطلاعات با تکیه بر حقوق تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته و زمینه های مختلف حقوقی در حوزه حقوق فناوری ا ...

دانلود 16
2.99 MB
رایگان
تبیین سیاست مالیات‌ستانی از شعب و نمایندگی‌های خارجی و تخصیص سود بر اساس روش مجاز OECD

تبیین سیاست مالیات‌ستانی از شعب و ...

تخصیص سود به شعب و نمایندگی‌های خارجی در قالب مفهوم مقر دائمی، در بستر مقررات داخلی و موافقت نامه‌های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، با تفاسیر متفاوتی در ...

دانلود 11
12.50 MB
رایگان
آیین نامه قانون جدید امور گمرکی

آیین نامه قانون جدید امور گمرکی

در تدوین آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی با بخش بندی و فصل بندی مواد طبق قانون امور گمرکی تلاش شده ، دسترسی فعالان تجاری و کارشناسان امور گمرکی به ب ...

دانلود 15
484.60 KB
رایگان

بارگزاری