آموزش نقش و عملکرد استوری بورد در انجام پروژه های LMS , eLearning / Lynda Instructional Design Essentials Storyboarding

Lynda Instructional Design Essentials Storyboarding
آموزش نقش و عملکرد استوری بورد در انجام پروژه های LMS , eLearning

  • کاربرد : آموزش نقش و عملکرد استوری بورد در انجام پروژه های LMS , eLearning
  • نوع فایل : فیلم آموزشی
  • زبان : انگلیسی
  • سیستم عامل : Windows-Mac-Linux-Android-iOS
  • تولید کننده : Lynda
  • سال تولید : 2014

توضیحات

در این کورس آموزشی با نقش و عملکرد استوری بورد در انجام پروژه های LMS , eLearning و تهیه و تولید محتوای آموزشی و مواد درسی آشنا شده و انجام عملی این مباحث را بخوبی یاد می گیرید.

Description

Want to talk about making your instructional design process more efficient? It's time to talk about storyboarding. Storyboards help designers, teachers, and developers collaborate and translate their ideas into relevant elearning experiences. Daniel Brigham shows you three common methods for storyboarding: using text, mockups, and rapid-prototyping tools. Discover what storyboarding can do for your elearning, and best practices for sharing storyboards with others.
Topics include:
Benefits of storyboarding
Creating an opening slide
Storyboarding an animated-content slide
Storyboarding a scenario and scenario feedback
Publishing your project
Sharing storyboards and incorporating feedback

بخش های فایل

این فایل شامل 27 بخش می باشد که بخش های آن به صورت جداگانه در زیر آمده است.
Row Title Format Size Play Download
01. Introduction
1 01_01-Welcome 8.63 MB DOWNLOAD
2 01_02-What you should know before watching this course 811.03 KB DOWNLOAD
3 01_03-Using the exercise files 1.34 MB DOWNLOAD
02. Overview of Storyboarding
4 02_01-What is a storyboard 2.20 MB DOWNLOAD
5 02_02-Benefits of storyboarding 2.55 MB DOWNLOAD
6 02_03-Core concepts of storyboarding 11.86 MB DOWNLOAD
7 02_04-Understanding when to start 3.58 MB DOWNLOAD
8 02_05-Exploring the course project 1.37 MB DOWNLOAD
03. Text-Based Storyboarding
9 03_01-Understanding text-based storyboards 4.18 MB DOWNLOAD
10 03_02-Storyboarding an opening slide 5.12 MB DOWNLOAD
11 03_03-Storyboarding an animated-content slide 11.28 MB DOWNLOAD
12 03_04-Storyboarding a scenario 8.57 MB DOWNLOAD
13 03_05-Storyboarding scenario feedback 7.02 MB DOWNLOAD
04. Mock-Up Storyboarding
14 04_01-Understanding mock-up storyboarding 3.34 MB DOWNLOAD
15 04_02-Storyboarding an opening slide 6.36 MB DOWNLOAD
16 04_03-Storyboarding an animated-content slide 6.54 MB DOWNLOAD
17 04_04-Storyboarding a scenario 6.07 MB DOWNLOAD
18 04_05-Storyboarding scenario feedback 6.46 MB DOWNLOAD
05. Rapid-Prototype Storyboarding
19 05_01-Understanding rapid prototyping 2.51 MB DOWNLOAD
20 05_02-Prototyping an opening slide 12.12 MB DOWNLOAD
21 05_03-Prototyping an animated-content slide 19.79 MB DOWNLOAD
22 05_04-Prototyping a scenario 11.14 MB DOWNLOAD
23 05_05-Prototyping scenario feedback 9.85 MB DOWNLOAD
06. Addressing Common Challenges
24 06_01-Publishing your project 2.75 MB DOWNLOAD
25 06_02-Sharing your storyboards with others 3.36 MB DOWNLOAD
26 06_03-Editing storyboards based on feedback 3.31 MB DOWNLOAD
07. Conclusion
27 07_01-Next steps 2.20 MB DOWNLOAD
شما می توانید مجموعه کامل بخش های این فابل را نیز به صورت مجموعه کامل دریافت نمایید.
اگر شما نسبت به این اثر یا عنوان محق هستید، لطفا از طریق "بخش تماس با ما" با ما تماس بگیرید و برای اطلاعات بیشتر، صفحه قوانین و مقررات را مطالعه نمایید.

دیدگاه کاربران


لطفا در این قسمت فقط نظر شخصی در مورد این عنوان را وارد نمایید و در صورتیکه مشکلی با دانلود یا استفاده از این فایل دارید در صفحه کاربری تیکت ثبت کنید.

بارگزاری