آموزش نرم افزار Lightroom / Lynda Photoshop Lightroom For Digital Photographers

Lynda Photoshop Lightroom For Digital Photographers
آموزش نرم افزار Lightroom

  • کاربرد : آموزش نرم افزار Lightroom برای عکاسان دیجیتال
  • نوع فایل : فیلم آموزشی
  • زبان : انگلیسی
  • سیستم عامل : Windows-Mac-Linux-Android-iOS
  • تولید کننده : Lynda
  • سال تولید : 2014

توضیحات

آموزش نرم افزار Lightroom برای عکاسان دیجیتال در آموزش مالتی مدیا.

Description

Photoshop Lightroom 1.3 for Digital Photographers was created and produced by Colin Smith. We are honored to host his material in the lynda.com Online Training Library®.

There's nothing more frustrating than having hundreds of digital pictures clogging up one's hard drive. Photoshop Lightroom 1.3 for Digital Photographers teaches picture-takers how to import, organize, develop, and output images with ease. Instructor Colin Smith breaks down even the most complex tasks into quick and easy-to-understand techniques, and demonstrates multiple methods that work in real-world situations. He teaches photographers how to work efficiently with metadata; create custom keyword sets; and understand Lightroom's ratings, flags, and labels. Colin also shares some of his secret tips!
Topics include:
Importing images from a hard drive
Working with the panels efficiently
Understanding and managing catalogs
Customizing the HTML galleries
Adding music to slideshow presentations
Converting grayscale images

بخش های فایل

این فایل شامل 82 بخش می باشد که بخش های آن به صورت جداگانه در زیر آمده است.
Row Title Format Size Play Download
00.Introduction
1 00_01_Colinintro 2.52 MB DOWNLOAD
01.Getting Started
2 01_01_prefs 12.06 MB DOWNLOAD
3 01_02_import_local 7.85 MB DOWNLOAD
4 01_03_import_card 5.89 MB DOWNLOAD
5 01_04_import_auto 7.29 MB DOWNLOAD
6 01_05_id_plate 9.77 MB DOWNLOAD
7 01_06_overview_modules 7.86 MB DOWNLOAD
8 01_07_panelManagement 8.65 MB DOWNLOAD
9 01_08_sidepanels 5.04 MB DOWNLOAD
10 01_09_toolbar 7.13 MB DOWNLOAD
02.The Library and Catalogs
11 02_01_collections 16.33 MB DOWNLOAD
12 02_02_gridView 11.62 MB DOWNLOAD
13 02_03_loupe 13.70 MB DOWNLOAD
14 02_04_compareView 9.91 MB DOWNLOAD
15 02_05_survey 6.83 MB DOWNLOAD
16 02_06_previews 7.69 MB DOWNLOAD
17 02_07_manangement 6.94 MB DOWNLOAD
18 02_08_catalog_export 5.12 MB DOWNLOAD
19 02_09_catalog_import 10.87 MB DOWNLOAD
03.Metadata
20 03_01_ratings_flags 17.24 MB DOWNLOAD
21 03_02_filter_ratings 12.42 MB DOWNLOAD
22 03_03_metadata 10.83 MB DOWNLOAD
23 03_04_metadataBrowser 4.53 MB DOWNLOAD
24 03_05_metadata_e 6.89 MB DOWNLOAD
25 03_06_kwordBasics 7.60 MB DOWNLOAD
26 03_07_kwordSet 7.48 MB DOWNLOAD
27 03_08_kwordSpell 1.70 MB DOWNLOAD
28 03_09_kwordTags 13.43 MB DOWNLOAD
29 03_10_find 7.07 MB DOWNLOAD
04.Tools
30 04_01_stacking 19.09 MB DOWNLOAD
31 04_02_timechange 3.48 MB DOWNLOAD
32 04_03_straighten 1.71 MB DOWNLOAD
33 04_04_crop 4.75 MB DOWNLOAD
34 04_05_redeye 2.39 MB DOWNLOAD
35 04_06_spotting 2.13 MB DOWNLOAD
36 04_07_dust 2.97 MB DOWNLOAD
37 04_08_painter 1.87 MB DOWNLOAD
05.Adjustments
38 05_01_whitebalance 8.83 MB DOWNLOAD
39 05_02_histogram 9.12 MB DOWNLOAD
40 05_03_basicadj 6.90 MB DOWNLOAD
41 05_04_basicAdj_people 17.57 MB DOWNLOAD
42 05_05_basic-fillrecovery 13.03 MB DOWNLOAD
43 05_06_before-after 8.03 MB DOWNLOAD
44 05_07_curves 10.64 MB DOWNLOAD
45 05_08_color 10.54 MB DOWNLOAD
46 05_09_history 4.90 MB DOWNLOAD
47 05_10_presets 7.18 MB DOWNLOAD
06.Advanced Adjustments
48 06_01_grayscale 6.76 MB DOWNLOAD
49 06_02_grayscale_advanced 8.39 MB DOWNLOAD
50 06_03_splittone1 5.59 MB DOWNLOAD
51 06_04_split_cross 2.18 MB DOWNLOAD
52 06_05_noise 4.71 MB DOWNLOAD
53 06_06_sharpen 7.38 MB DOWNLOAD
54 06_07_sharpenFace 6.81 MB DOWNLOAD
55 06_08_chromatic 4.90 MB DOWNLOAD
56 06_09_vignette 2.44 MB DOWNLOAD
07.Workflows
57 07_01_workflow-full 17.31 MB DOWNLOAD
58 07_02_wflow-person 18.03 MB DOWNLOAD
59 07_03_photoshop 11.55 MB DOWNLOAD
60 07_04_multiple 7.88 MB DOWNLOAD
61 07_05_virtual 7.36 MB DOWNLOAD
62 07_06_sharingmetatdata 14.04 MB DOWNLOAD
63 07_07_exportingimages 13.44 MB DOWNLOAD
64 07_08_DNG 7.71 MB DOWNLOAD
65 07_09_presets_sharing 3.58 MB DOWNLOAD
66 07_10_calibration 3.88 MB DOWNLOAD
08.Output
67 08_01_impslidshow 3.29 MB DOWNLOAD
68 08_02_sstemplates 4.59 MB DOWNLOAD
69 08_03_customss 14.24 MB DOWNLOAD
70 08_04_SStextoverlay 1.90 MB DOWNLOAD
71 08_05_ssMusic 5.42 MB DOWNLOAD
72 08_06_ssExport 3.12 MB DOWNLOAD
73 08_07_printing 12.92 MB DOWNLOAD
74 08_08_contact sheet 11.96 MB DOWNLOAD
09.Lightroom for the Web
75 09_01_webgalleries 18.05 MB DOWNLOAD
76 09_02_webAirtight 19.79 MB DOWNLOAD
77 09_03_webFlash 15.61 MB DOWNLOAD
78 09_04_webHtml 15.72 MB DOWNLOAD
79 09_05_webupload 7.60 MB DOWNLOAD
10.Conclusion
80 10_01_goodbye 814.54 KB DOWNLOAD
11.فایل های تمرینی
81 exercise_files 114.15 MB DOWNLOAD
82 exercise_files 117.07 MB DOWNLOAD
شما می توانید مجموعه کامل بخش های این فابل را نیز به صورت مجموعه کامل دریافت نمایید.
اگر شما نسبت به این اثر یا عنوان محق هستید، لطفا از طریق "بخش تماس با ما" با ما تماس بگیرید و برای اطلاعات بیشتر، صفحه قوانین و مقررات را مطالعه نمایید.

دیدگاه کاربران


لطفا در این قسمت فقط نظر شخصی در مورد این عنوان را وارد نمایید و در صورتیکه مشکلی با دانلود یا استفاده از این فایل دارید در صفحه کاربری تیکت ثبت کنید.

بارگزاری