آموزش آشنایی زبان های برنامه نویسی Objective-c و Swift2، کاربا نرم افزار Xcode / Udemy The Complete IOS 9 Swift 2.0 Guide - Make 20 Applications

Udemy The Complete IOS 9 Swift 2.0 Guide - Make 20 Applications
آموزش آشنایی زبان های برنامه نویسی Objective-c و Swift2، کاربا نرم افزار Xcode

  • 5.0 (1 رای)
  • کاربرد : آموزش آشنایی زبان های برنامه نویسی Objective-c و Swift2، کاربا نرم افزار Xcode
  • نوع فایل : فیلم آموزشی
  • زبان : انگلیسی
  • سیستم عامل : Windows-Mac-Linux-Android-iOS
  • تولید کننده : Udemy
  • سال تولید : 2015

توضیحات

سیستم عامل iOS9 آخرین نسخه یکی از محبوب ترین سیستم عامل های موبایل دنیاست که فقط بر روی گوشی های آیفون کمپانی اپل قرار دارد. این سیستم محبوبیت و شهرت خود را مدیون پایداری، امنیت و سرعت بالای خود است. برنامه ی XCode نیز محیط برنامه نویسی رسمی اپل برای سیستم عامل های خود می باشد و برای برنامه نویسی برای این سیستم عامل می توان از زبان Objective-C و Swift که به تازگی از جانب اپل نسخه ی دوم آن منتشر شده است استفاده کرد. ضمن اینکه همانطور که می دانید برنامه نویسی برای موبایل خصوصا اکوسیستم اپل درآمد و بازار کار خوبی در سطح جهان دارد.

در دوره ی آموزشی Udemy The Complete IOS 9 & Xcode, Swift, Objective-C با زبان های برنامه نویسی Objective-c و Swift2، کاربا نرم افزار XCode، کار با اشیا و اکشن ها، ساخت برنامه و بازی برای سیستم عامل iOS9، کار با دوربین، جی پی اس، ثبت برنامه و بازی در اپ استور و نحوه ی ساخت 20 برنامه کاربردی آشنا می شوید.

این مجموعه آموزش ویدیویی مدت زمان 15 ساعت و 30 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد

Description

This Complete IOS 9 Swift 2.0 Guide – Make 20 Applications will give you everything your need to start your new career in IOS development, The course has been structured to support Swift 2, Teaching you all you need to know from creating your first project to Submitting to the AppStore.

Create Real 20 Applications throughout the course from fun and simple games to powerfull utility apps using the native features of IOS devices to help you understand the process of creating applications

Sell Your App to Millions of Potential Users and earn extra revenue from Ad networks, Making money has never been so easy!

Not only do you get the best online IOS development course online buy You also get first class responsive support by email, Twitter or on the Udemy forums, So you can rest assure you have full guidance in your new career!

بخش های فایل

این فایل شامل 178 بخش می باشد که بخش های آن به صورت جداگانه در زیر آمده است.
Row Title Format Size Play Download
00 - فیلم های آموزشی
1 01_-_Introduction 17.78 MB DOWNLOAD
2 02_-_Purchasing_a_Developer_Licence 19.65 MB DOWNLOAD
3 03_-_Download_and_Installing_Xcode_7 20.11 MB DOWNLOAD
4 04_-_Create_Download_and_Install_Certificates 12.75 MB DOWNLOAD
5 05_-_Creating_an_App_ID 22.19 MB DOWNLOAD
6 06_-_Project_Types_What_s_Best_For_Me 45.49 MB DOWNLOAD
7 07_-_What_are_Classes_InfoPLists_and_Delegates 36.02 MB DOWNLOAD
8 08_-_Using_the_Interface_Builder 25.87 MB DOWNLOAD
9 09_-_Building_on_the_IOS_Simulator 27.58 MB DOWNLOAD
10 10_-_Building_to_a_Device 15.55 MB DOWNLOAD
11 11_-_Variables 45.04 MB DOWNLOAD
12 12_-_Arrays 17.72 MB DOWNLOAD
13 13_-_Functions 15.25 MB DOWNLOAD
14 14_-_Actions_and_Outlets 19.69 MB DOWNLOAD
15 15_-_App_1_-_Creating_a_Hello_World_Application 11.15 MB DOWNLOAD
16 16_-_Universal_Constraints 37.77 MB DOWNLOAD
17 17_-_Displaying_Text 14.02 MB DOWNLOAD
18 18_-_Dismissing_The_Keybaord 17.84 MB DOWNLOAD
19 19_-_Text_Properties 39.50 MB DOWNLOAD
20 20_-_Custom_Fonts 14.67 MB DOWNLOAD
21 21_-_NSTimers 26.95 MB DOWNLOAD
22 22_-_Display_Time_and_Date 24.07 MB DOWNLOAD
23 23_-_If_Statements 21.20 MB DOWNLOAD
24 24_-_App_2_-_Reaction_Game 56.45 MB DOWNLOAD
25 25_-_Fading_Objects 12.69 MB DOWNLOAD
26 26_-_Hiding_Objects 11.88 MB DOWNLOAD
27 27_-_Enabling_and_Disabling_Objects 13.62 MB DOWNLOAD
28 28_-_App_3_-_Tapping_Game 42.96 MB DOWNLOAD
29 29_-_Random_Number_Generator 14.11 MB DOWNLOAD
30 30_-_Random_Word_Generator 14.50 MB DOWNLOAD
31 31_-_App_4_-_Joke_Generator 15.29 MB DOWNLOAD
32 32_-_UISwitches 17.28 MB DOWNLOAD
33 33_-_UISegmentedControls 21.51 MB DOWNLOAD
34 34_-_UISliders 17.71 MB DOWNLOAD
35 35_-_App_5_-_Temperature_Calculator 32.01 MB DOWNLOAD
36 36_-_UIActionSheets 27.56 MB DOWNLOAD
37 37_-_Shake_Gestures 13.43 MB DOWNLOAD
38 38_-_App_6_-_Shake_Me_Game 55.04 MB DOWNLOAD
39 39_-_URL_Links 13.99 MB DOWNLOAD
40 40_-_Using_Delayed_Actions 16.43 MB DOWNLOAD
41 41_-_App_7_-_Calculator_App 48.48 MB DOWNLOAD
42 42_-_Controlling_UIScrollViews 26.22 MB DOWNLOAD
43 43_-_Displaying_UIAlertViews 21.03 MB DOWNLOAD
44 44_-_Using_UIWebViews 20.18 MB DOWNLOAD
45 45_-_Controlling_UIWebviews 17.21 MB DOWNLOAD
46 46_-_Activity_Indicator 17.57 MB DOWNLOAD
47 47_-_App_8_-_Browser_Application 41.61 MB DOWNLOAD
48 48_-_Using_UIMapViews 12.45 MB DOWNLOAD
49 49_-_Controlling_UIMapViews_and_Displaying_Location 70.18 MB DOWNLOAD
50 50_-_App_9_-_Maps_Application 71.77 MB DOWNLOAD
51 51_-_Switching_Views_in_Storyboards 22.21 MB DOWNLOAD
52 52_-_Switching_to_a_XIB_View 24.04 MB DOWNLOAD
53 53_-_Removing_The_Status_Bar 8.18 MB DOWNLOAD
54 54_-_Importing_Files 11.67 MB DOWNLOAD
55 55_-_Displaying_Images 24.92 MB DOWNLOAD
56 56_-_Displaying_Retina_Images 38.76 MB DOWNLOAD
57 57_-_Changing_Images 22.82 MB DOWNLOAD
58 58_-_Adding_Images_To_Buttons 16.47 MB DOWNLOAD
59 59_-_Displaying_Images_From_URL_S 24.75 MB DOWNLOAD
60 60_-_App_10_-_Snap_Game 62.42 MB DOWNLOAD
61 61_-_Displaying_PDF_S 23.80 MB DOWNLOAD
62 62_-_Background_Colours 17.18 MB DOWNLOAD
63 63_-_Animations 25.38 MB DOWNLOAD
64 64_-_Object_Styling 34.93 MB DOWNLOAD
65 65_-_App_11_-_Image_Gallery_-_Creating_the_Collection_View_Part_1 45.33 MB DOWNLOAD
66 66_-_App_11_-_Image_Gallery_-_Displaying_the_Detailed_Image_Part_2 49.86 MB DOWNLOAD
67 67_-_Universal_Launch_Screen 23.41 MB DOWNLOAD
68 68_-_Adding_Loading_Screens_Launch_Images 26.46 MB DOWNLOAD
69 69_-_Adding_App_Icons 25.85 MB DOWNLOAD
70 70_-_Playing_a_Sound_File 27.46 MB DOWNLOAD
71 71_-_Volume_Slider 33.56 MB DOWNLOAD
72 72_-_App_12_-_Soundboard_Application 52.67 MB DOWNLOAD
73 73_-_App_13_-_YouTube_Videos 38.99 MB DOWNLOAD
74 74_-_Vibrating_the_Device 14.87 MB DOWNLOAD
75 75_-_App_14_-_Tab_Bar_Application_-_Set_Up_Part_1 55.37 MB DOWNLOAD
76 76_-_App_14_-_Tab_Bar_Application_-_Customising_Part_2 37.15 MB DOWNLOAD
77 77_-_App_15_-_Table_View_-_Populating_a_Table_View_Part_1 65.30 MB DOWNLOAD
78 78_-_App_15_-_Table_View_-_Pushing_to_a_Detail_View_Part_2 44.52 MB DOWNLOAD
79 79_-_App_15_-_Table_View_-_Populating_a_Detail_View_Part_3 33.70 MB DOWNLOAD
80 80_-_App_16_-_Database_-_Creating_a_Database_Part_1 77.37 MB DOWNLOAD
81 81_-_App_16_-_Database_-_Adding_Data_Part_2 50.33 MB DOWNLOAD
82 82_-_App_16_-_Database_-_Editing_Data_Part_3 54.29 MB DOWNLOAD
83 83_-_App_16_-_Database_-_Deleting_Data_Part_4 33.10 MB DOWNLOAD
84 84_-_Posting_Text_To_Facebook 34.42 MB DOWNLOAD
85 85_-_Posting_Images_To_Facebook 22.11 MB DOWNLOAD
86 86_-_Sending_Twitter_Tweets 36.32 MB DOWNLOAD
87 87_-_Sending_Images_To_Twitter 22.06 MB DOWNLOAD
88 88_-_Sending_an_SMS_Message 37.14 MB DOWNLOAD
89 89_-_Sending_Images_Via_SMS 28.85 MB DOWNLOAD
90 90_-_Sending_an_Email 37.38 MB DOWNLOAD
91 91_-_Sending_an_Images_Via_Email 27.64 MB DOWNLOAD
92 92_-_App_17_-_Social_Poster 71.82 MB DOWNLOAD
93 93_-_Making_a_Phone_Call 13.04 MB DOWNLOAD
94 94_-_App_18_-_Contact_App_-_Creating_the_Contact_Database_Part_1 80.67 MB DOWNLOAD
95 95_-_App_18_-_Contact_App_-_Adding_and_Editing_Contacts_Part_2 86.42 MB DOWNLOAD
96 96_-_App_18_-_Contact_App_-_Removing_Contacts_Part_3 25.44 MB DOWNLOAD
97 97_-_App_18_-_Contact_App_-_Calling_and_Messaging_Contacts_List_Part_4 40.75 MB DOWNLOAD
98 98_-_Displaying_iAd_Advertisements 27.15 MB DOWNLOAD
99 99_-_Displaying_AdMob_Advertisements 32.88 MB DOWNLOAD
100 100_-_App_19_-_QR_Code_Reader_-_Setting_Up_The_Sacnner_Part_1 72.49 MB DOWNLOAD
101 101_-_App_19_-_QR_Code_Reader_-_Controlling_The_Scanner_Part_2 36.87 MB DOWNLOAD
102 102_-_App_19_-_QR_Code_Reader_-_Displaying_The_Scans_Part_3 55.89 MB DOWNLOAD
103 103_-_Device_Detection 19.83 MB DOWNLOAD
104 104_-_App_20_-_Universal_Application 63.21 MB DOWNLOAD
105 105_-_Preparing_your_App_for_Submission 62.82 MB DOWNLOAD
106 106_-_Uploading_your_App_to_the_App_Store 17.25 MB DOWNLOAD
01 - فایل های تمرینی
107 11.1_-_Variables_Playground 12.00 KB DOWNLOAD
108 12.1_-_Arrays_Playground 7.21 KB DOWNLOAD
109 13.1_-_Functions_Playground 11.94 KB DOWNLOAD
110 14.1_-_Actions_And_Outlets_ 90.72 KB DOWNLOAD
111 15.1_-_Hello_World_Application_ 92.38 KB DOWNLOAD
112 16.1_-_Universal_Constraints_ 92.51 KB DOWNLOAD
113 17.1_-_Displaying_Text_ 89.68 KB DOWNLOAD
114 18.1_-_Dismiss_Keyboard_ 89.53 KB DOWNLOAD
115 19.1_-_Text_Properties_2 89.56 KB DOWNLOAD
116 20.1_-_Custom_Fonts_ 128.29 KB DOWNLOAD
117 21.1_-_NS_Timers 85.43 KB DOWNLOAD
118 22.1_-_Timeand_Date_ 87.54 KB DOWNLOAD
119 23.1_-_If_Statements_ 88.03 KB DOWNLOAD
120 24.1_-_Reaction_Game_ 88.96 KB DOWNLOAD
121 25.1_-_Fade_Objects_ 87.54 KB DOWNLOAD
122 26.1_-_Hiding_Objects_ 89.39 KB DOWNLOAD
123 27.1_-_Enabling_Objects_ 89.63 KB DOWNLOAD
124 29.1_-_Random_Number_ 88.98 KB DOWNLOAD
125 30.1_-_Random_Word_Generator_ 92.58 KB DOWNLOAD
126 31.1_-_Joke_Generator_ 89.88 KB DOWNLOAD
127 32.1_-_UI_Switches 88.44 KB DOWNLOAD
128 33.1_-_UI_Segmented_Controls 93.09 KB DOWNLOAD
129 34.1_-_UI_Sliders 85.81 KB DOWNLOAD
130 36.1_-_UI_Action_Sheets 88.35 KB DOWNLOAD
131 37.1_-_Shake_Gestures_ 88.38 KB DOWNLOAD
132 38.1_-_Shake_Me_Game_ 88.55 KB DOWNLOAD
133 39.1_-_URL_Links 85.52 KB DOWNLOAD
134 40.1_-_Delayed_Action_ 88.18 KB DOWNLOAD
135 41.1_-_Calculator_ 87.39 KB DOWNLOAD
136 42.1_-_UI_Scroll_Views 90.02 KB DOWNLOAD
137 43.1_-_UI_Alert_Views 88.94 KB DOWNLOAD
138 46.1_-_UI_Webviews 88.71 KB DOWNLOAD
139 47.1_-_Browser_App_ 86.91 KB DOWNLOAD
140 49.1_-_Map_Views_ 88.12 KB DOWNLOAD
141 50.1_-_Map_Application_ 92.59 KB DOWNLOAD
142 51.1_-_Switch_Storyboards_ 93.70 KB DOWNLOAD
143 52.1_-_Switching_XIB 93.39 KB DOWNLOAD
144 53.1_-_Removing_Status_Bar_ 88.85 KB DOWNLOAD
145 54.1_-_Importing_Files_ 478.82 KB DOWNLOAD
146 55.1_-_Displaying_Images_2 483.19 KB