آموزش Adobe Lightroom / InfiniteSkills Learning Adobe Lightroom 5 Training Video

InfiniteSkills Learning Adobe Lightroom 5 Training Video
آموزش Adobe Lightroom

  • کاربرد : آموزش Adobe Lightroom
  • نوع فایل : فیلم آموزشی
  • زبان : انگلیسی
  • سیستم عامل : Windows-Mac-Linux-Android-iOS
  • تولید کننده : InfiniteSkills
  • سال تولید : 2014

توضیحات

Adobe Lightroom بهترین نرم افزاری است که عکاسان دیجیتال می‌توانند برای ویرایش و مدیریت عکس‌های خود انتخاب نمایند و از قابلیت‌های عمومی و اختصاصی آن در زمینه سازماندهی تصاویردوربین‌های دیجیتال و تبدیل RAW بدون نیاز به نرم افزاری مانند فتوشاپ استفاده کنند. در این آموزش جامع تصویری، با ویژگی‌های بسیار کاربُردی این نرم افزار از ساده‌ترین بحث‌ها تا رسیدن به بخش‌های حرفه ای‌تر آشنا می‌شوید. در صورت فرا گرفتن کار با این نرم افزار، دنیای عکس و عکاسی و دوربین دیجیتال خود را بسیار وسیع‌ تر و کارآمدتر خواهید نمود. این پروژه آموزشی برای مبتدیان طراحی شده و برای درک مفاهیم آموزش داده شده نیازی به آشنایی قبلی با این نرم افزار و یا نرم افزار‌های مشابه را ندارید.

Description

In this project-based Learning Adobe Lightroom 5 video tutorial series, you'll quickly have relevant skills for real-world applications.
Follow along with our expert instructor in this training course to get:
Concise, informative and broadcast-quality Learning Adobe Lightroom 5 training videos delivered to your desktop
The ability to learn at your own pace with our intuitive, easy-to-use interface
A quick grasp of even the most complex Learning Adobe Lightroom 5 subjects because they're broken into simple, easy to follow tutorial videos
Practical working files further enhance the learning process and provide a degree of retention that is unmatched by any other form of Learning Adobe Lightroom 5 tutorial, online or offline... so you'll know the exact steps for your own projects.

بخش های فایل

این فایل شامل 138 بخش می باشد که بخش های آن به صورت جداگانه در زیر آمده است.
Row Title Format Size Play Download
00 - فیلم های آموزشی
1 01_01-Introduction 10.59 MB DOWNLOAD
2 01_02-About Andy 23.13 MB DOWNLOAD
3 01_03-Using The Working Files 3.81 MB DOWNLOAD
4 01_04-Andys Top Ten 17.90 MB DOWNLOAD
5 02_01-Introduction 6.28 MB DOWNLOAD
6 02_02-Setting Up A Temporary Catalog 3.99 MB DOWNLOAD
7 02_03-Working With Preferences 22.14 MB DOWNLOAD
8 02_04-Adjusting Catalog Settings 7.52 MB DOWNLOAD
9 02_05-Creating Customized Identity Plates 5.48 MB DOWNLOAD
10 02_06-Editing Watermarks 5.83 MB DOWNLOAD
11 03_01-Introduction 4.86 MB DOWNLOAD
12 03_02-General Lightroom Workflow 15.20 MB DOWNLOAD
13 03_03-The Lightroom 5 Interface 14.81 MB DOWNLOAD
14 03_04-Modifying The Lightroom Working Area 11.25 MB DOWNLOAD
15 04_01-Introduction 9.08 MB DOWNLOAD
16 04_02-Lightroom 5 Basic File Formats 7.81 MB DOWNLOAD
17 04_03-Creating A Catalog 10.58 MB DOWNLOAD
18 04_04-Exporting A Catalog 17.93 MB DOWNLOAD
19 04_05-Performing A Regular Backup 7.95 MB DOWNLOAD
20 04_06-Importing Files From A Camera Card 17.67 MB DOWNLOAD
21 04_07-Saving Lightroom Import Setting 5.73 MB DOWNLOAD
22 04_08-Using A Watched Folder 9.14 MB DOWNLOAD
23 05_01-Introduction 5.10 MB DOWNLOAD
24 05_02-Setting Up Lightroom For Tethering 9.77 MB DOWNLOAD
25 05_03-Tethering In Lightroom 9.75 MB DOWNLOAD
26 05_04-Andys Tethering Workaround 10.17 MB DOWNLOAD
27 06_01-Introduction 6.79 MB DOWNLOAD
28 06_02-Viewing Lightroom Images 16.96 MB DOWNLOAD
29 06_03-Using Grid Overlays 10.54 MB DOWNLOAD
30 06_04-Working With The Grid And Loupe Views 10.08 MB DOWNLOAD
31 06_05-Customizing Grids And Guides 5.72 MB DOWNLOAD
32 06_06-Working In Compare And Survey Modes 13.62 MB DOWNLOAD
33 06_07-Creating And Managing Smart Previews 18.98 MB DOWNLOAD
34 06_08-Filtering Tips For Smart Previews 7.71 MB DOWNLOAD
35 07_01-Introduction 5.11 MB DOWNLOAD
36 07_02-Setting Up A Lightroom Catalog 14.24 MB DOWNLOAD
37 07_03-Options For Exporting Catalogs 15.77 MB DOWNLOAD
38 07_04-Working With Raw Images 14.31 MB DOWNLOAD
39 07_05-Converting Images Into The DNG Format 20.39 MB DOWNLOAD
40 08_01-Introduction 4.16 MB DOWNLOAD
41 08_02-Working In Quick Develop 28.47 MB DOWNLOAD
42 08_03-Reusing Quick Develop Settings 11.34 MB DOWNLOAD
43 08_04-Using Quick Develop On Multiple Images 7.77 MB DOWNLOAD
44 09_01-Introduction 4.98 MB DOWNLOAD
45 09_02-Identifying Images With Flags, Tags, And Ratings 19.37 MB DOWNLOAD
46 09_03-Tagging For Organization 18.39 MB DOWNLOAD
47 09_04-Tagging Power Tricks 15.29 MB DOWNLOAD
48 09_05-Working With Quick Collections 11.80 MB DOWNLOAD
49 09_06-Creating Smart Collections 10.85 MB DOWNLOAD
50 09_07-Generating Collection Sets And Targeted Collections 13.80 MB DOWNLOAD
51 09_08-Adding Images To A Manual Collection 7.16 MB DOWNLOAD
52 09_09-Sorting Through Your Images 5.92 MB DOWNLOAD
53 09_10-Organizing Images Into Stacks 11.31 MB DOWNLOAD
54 10_01-Introduction 4.61 MB DOWNLOAD
55 10_02-Introduction To Keywords 21.03 MB DOWNLOAD
56 10_03-Working With Keyword Sets 15.70 MB DOWNLOAD
57 10_04-Creating Hierarchical Keyword Lists 25.99 MB DOWNLOAD
58 10_05-Working With Image Metadata 8.03 MB DOWNLOAD
59 10_06-Copying Keywords With Painter 3.81 MB DOWNLOAD
60 11_01-Introduction 5.74 MB DOWNLOAD
61 11_02-Creating An Attribute Search 16.76 MB DOWNLOAD
62 11_03-Reapplying Filter Criteria 8.23 MB DOWNLOAD
63 11_04-Filtering Using Text 12.26 MB DOWNLOAD
64 11_05-Searching With Metadata 11.78 MB DOWNLOAD
65 11_06-Creating A Filter Preset 6.43 MB DOWNLOAD
66 12_01-Introduction 6.65 MB DOWNLOAD
67 12_02-Working With Geo-Coded Images 20.65 MB DOWNLOAD
68 12_03-Adding Non-Geo-Coded Images To The Map Module 19.52 MB DOWNLOAD
69 12_04-Adding Custom Locations To The Map 13.61 MB DOWNLOAD
70 12_05-Geo-Coding With Larger Digital Cameras 15.75 MB DOWNLOAD
71 12_06-Moving Between The Library And Map Module 11.86 MB DOWNLOAD
72 12_07-Saving Map Images Into A Collection 7.77 MB DOWNLOAD
73 13_01-Introduction 5.64 MB DOWNLOAD
74 13_02-Performing An Export To JPEG 37.09 MB DOWNLOAD
75 13_03-Generating Export Presets 15.97 MB DOWNLOAD
76 13_04-Exporting Video Files 14.95 MB DOWNLOAD
77 13_05-Using Lightroom Publishing Services 11.65 MB DOWNLOAD
78 13_06-Organizing Publishing Services 11.24 MB DOWNLOAD
79 13_07-Adding Comments 8.31 MB DOWNLOAD
80 14_01-Introduction 6.52 MB DOWNLOAD
81 14_02-Understanding The Develop Module 17.83 MB DOWNLOAD
82 14_03-Using And Creating Presets 10.42 MB DOWNLOAD
83 14_04-Working With Snapshots And History 14.24 MB DOWNLOAD
84 15_01-Introduction 5.59 MB DOWNLOAD
85 15_02-Importing Legacy Images Into Lightroom 19.13 MB DOWNLOAD
86 15_03-Workflow Is The Key To Efficiency 11.49 MB DOWNLOAD
87 15_04-Adjusting Image White Balance 22.54 MB DOWNLOAD
88 15_05-Manipulating Image Dynamic Range 20.44 MB DOWNLOAD
89 15_06-Working With Clarity, Vibrance, And Saturation 12.54 MB DOWNLOAD
90 16_01-Introduction 6.03 MB DOWNLOAD
91 16_02-Getting Set Up 6.43 MB DOWNLOAD
92 16_03-Working With The Clone And Healing Tools 26.13 MB DOWNLOAD
93 16_04-Removing Pesky Red Eye 8.19 MB DOWNLOAD
94 16_05-Using The Graduated Filter 12.66 MB DOWNLOAD
95 16_06-Making Adjustments With The Radial Filter 6.49 MB DOWNLOAD
96 16_07-Working With The Adjustment Brush 18.42 MB DOWNLOAD
97 16_08-Using Tone Curve To Adjust Tone And Color 15.12 MB DOWNLOAD
98 16_09-Working With HLS And Color Adjustments 9.71 MB DOWNLOAD
99 16_10-Converting Images Into Black And White 18.10 MB DOWNLOAD
100 17_01-Introduction 5.84 MB DOWNLOAD
101 17_02-Loading The Chapter Files 7.01 MB DOWNLOAD
102 17_03-Workflow And Split Toning 18.38 MB DOWNLOAD
103 17_04-Reducing Noise In A Digital Image 14.58 MB DOWNLOAD
104 17_05-Sharpening An Image 14.11 MB DOWNLOAD
105 17_06-Working With Lens Correction 20.89 MB DOWNLOAD
106 17_07-Using Lightroom Effects 8.76 MB DOWNLOAD
107 17_08-Understanding Camera Calibration 14.07 MB DOWNLOAD
108 18_01-Introduction 10.73 MB DOWNLOAD
109 18_02-Setting Up To Produce A Book 14.20 MB DOWNLOAD
110 18_03-Book Module Overview 25.83 MB DOWNLOAD
111 18_04-Adding Text And Page Numbers 16.02 MB DOWNLOAD
112 18_05-Generating Favorite Page Layouts 10.00 MB DOWNLOAD
113 18_06-Creating Custom Page Layouts 7.74 MB DOWNLOAD
114 18_07-Saving And Publishing A Book 13.06 MB DOWNLOAD
115 19_01-Introduction 7.21 MB DOWNLOAD
116 19_02-Getting Started With Cropping And Straightening 23.85 MB DOWNLOAD
117 19_03-Revisiting The Clone, Healing, And Basic Tools 23.55 MB DOWNLOAD
118 19_04-Using The Upright Tool 7.80 MB DOWNLOAD
119 19_05-Working In The Slideshow Module 24.55 MB DOWNLOAD
120 19_06-Adding Audio To A Slideshow 7.52 MB DOWNLOAD
121 19_07-Adding Video To A Slideshow 12.15 MB DOWNLOAD
122 19_08-Creating Slideshow Templates 6.67 MB DOWNLOAD
123 19_09-Publishing Your Slideshow 7.41 MB DOWNLOAD
124 20_01-Introduction 5.56 MB DOWNLOAD
125 20_02-Generating A Soft Proof 19.10 MB DOWNLOAD
126 20_03-Correcting Out-Of-Gamut Colors 9.31 MB DOWNLOAD
127 20_04-An Overview Of The Print Module 25.01 MB DOWNLOAD
128 20_05-Generating Print Templates 23.24 MB DOWNLOAD
129 20_06-Creating Contact Sheets 9.36 MB DOWNLOAD
130 20_07-Producing The Final Print 13.05 MB DOWNLOAD
131 21_01-Introduction 4.99 MB DOWNLOAD
132 21_02-Setting Up A Collection For Web 6.79 MB DOWNLOAD
133 21_03-Web Templates And Online Options 8.37 MB DOWNLOAD
134 21_04-Controlling Images With Saved Galleries 4.85 MB DOWNLOAD
135 21_05-Generating A Web Gallery And Saving A Template 28.29 MB DOWNLOAD
136 21_06-Outputting Web Pages From Lightroom 13.08 MB DOWNLOAD
137 21_07-Wrapping Up Lightroom 5 13.21 MB DOWNLOAD
01 - فایل های تمرینی
138 Learning_Adobe_Lightroom_5_Working_Files 1.19 GB DOWNLOAD
شما می توانید مجموعه کامل بخش های این فابل را نیز به صورت مجموعه کامل دریافت نمایید.
اگر شما نسبت به این اثر یا عنوان محق هستید، لطفا از طریق "بخش تماس با ما" با ما تماس بگیرید و برای اطلاعات بیشتر، صفحه قوانین و مقررات را مطالعه نمایید.

دیدگاه کاربران


لطفا در این قسمت فقط نظر شخصی در مورد این عنوان را وارد نمایید و در صورتیکه مشکلی با دانلود یا استفاده از این فایل دارید در صفحه کاربری تیکت ثبت کنید.

بارگزاری