# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
جغرافیا سال تحصیلی 96-97
3.91 MB 297 1
رایگان
2
علوم اجتماعی سال تحصیلی 96-97
6.31 MB 218 0
رایگان
3
تاریخ شناسی سال تحصیلی 96-97
2.24 MB 260 1
رایگان
4
عربی سال تحصیلی 96-97
1.30 MB 286 1
رایگان
5
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی) سال تحصیلی 96-97
2.53 MB 244 1
رایگان
6
معارف اسلامی (دین و زندگی) سال تحصیلی 95-96
3.74 MB 189 0
رایگان
7
سیر هنر در تاریخ (2) سال تحصیلی 95-96
10.49 MB 104 1
رایگان
8
انسان، فضا، طراحی سال تحصیلی 95-96
10.39 MB 112 0
رایگان
9
آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران سال تحصیلی 95-96
4.49 MB 107 1
رایگان
10
هنر و ادب فارسی سال تحصیلی 95-96
3.79 MB 112 0
رایگان
11
سیر هنر در تاریخ (1) سال تحصیلی 95-96
9.50 MB 110 1
رایگان
12
کارگاه هنر (1) سال تحصیلی 95-96
10.62 MB 115 0
رایگان
13
آشنایی با رشته های مختلف هنری سال تحصیلی 95-96
2.37 MB 119 0
رایگان
14
کارگاه هنر (2) سال تحصیلی 95-96
9.38 MB 117 0
رایگان
15
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی) سال تحصیلی 95-96
2.53 MB 196 1
رایگان
16
عربی سال تحصیلی 95-96
1.30 MB 192 3
رایگان
17
تاریخ شناسی سال تحصیلی 95-96
2.24 MB 175 0
رایگان
18
علوم اجتماعی سال تحصیلی 95-96
6.31 MB 171 0
رایگان
19
ریاضیات گسسته سال تحصیلی 95-96
1.84 MB 278 0
رایگان
20
جغرافیا سال تحصیلی 95-96
3.91 MB 189 0
رایگان
21
حساب دیفرانسیل و انتگرال سال تحصیلی 95-96
3.53 MB 185 0
رایگان
22
هندسه تحلیلی و جبر خطی سال تحصیلی 95-96
7.43 MB 213 0
رایگان
23
فیزیک سال تحصیلی 95-96
4.46 MB 206 0
رایگان
24
ریاضی پایه سال تحصیلی 95-96
2.61 MB 212 0
رایگان
25
ریاضی عمومی (1) و (2) سال تحصیلی 95-96
1.13 MB 247 1
رایگان

بارگزاری