# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
سوالات پول و ارز استخدامی بانک سینا
6.47 MB 615 1
2,000
2
سوالات اصول حسابداری استخدامی بانک سینا
3.83 MB 600 1
2,000
3
سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدامی بانک سینا - مجموعه اول
4.08 MB 543 0
2,000
4
سوالات اقتصاد کلان استخدامی بانک سینا
4.67 MB 524 0
2,000
5
سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدامی بانک سینا - مجموعه دوم
20.04 MB 576 0
2,000
6
سوالات عقیدتی، سیاسی و اطلاعات عمومی استخدامی بانک
6.91 MB 606 0
2,000
7
سوالات کامپیوتر و فن آوری اطلاعات استخدامی بانک سینا
2.85 MB 538 0
2,000
8
سوالات بانکداری استخدامی بانک سینا
5.66 MB 667 0
2,000
9
سوالات مدیریت استخدامی بانک سینا
5.29 MB 636 0
2,000
10
سوالات زبان انگلیسی استخدامی بانک سینا
1,009.06 KB 560 0
2,000
11
سوالات مالیه عمومی استخدامی بانک سینا
4.27 MB 593 0
2,000
12
سوالات هوش و استعداد شغلی استخدامی بانک سینا
4.92 MB 723 0 5.0
2,000
13
سوالات اقتصاد خرد استخدامی بانک سینا
2.14 MB 501 0
2,000
14
سوالات حسابداری میانه استخدامی بانک سینا
1.75 MB 544 0
2,000
15
سوالات احکام و معارف اسلامی استخدامی بانک سینا - مجموعه اول
2.70 MB 585 0
2,000
16
سوالات حسابرسی استخدامی بانک سینا
2.47 MB 638 0
2,000
17
سوالات احکام و معارف اسلامی استخدامی بانک سینا - مجموعه دوم
16.84 MB 608 0
2,000
18
سوالات ریاضیات و آمار استخدامی بانک سینا
10.15 MB 574 0
2,000
سوالات پول و ارز استخدامی بانک سینا

سوالات پول و ارز استخدامی بانک سی ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

دانلود 1
6.47 MB
2,000 تومان
سوالات اصول حسابداری استخدامی بانک سینا

سوالات اصول حسابداری استخدامی بان ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

دانلود 1
3.83 MB
2,000 تومان
سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدامی بانک سینا - مجموعه اول

سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدا ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

4.08 MB
2,000 تومان
سوالات اقتصاد کلان استخدامی بانک سینا

سوالات اقتصاد کلان استخدامی بانک ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

4.67 MB
2,000 تومان
سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدامی بانک سینا - مجموعه دوم

سوالات زبان و ادبیات فارسی استخدا ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

20.04 MB
2,000 تومان
سوالات عقیدتی، سیاسی و اطلاعات عمومی استخدامی بانک

سوالات عقیدتی، سیاسی و اطلاعات عم ...

مجموعه ای بی نظیر شامل سوالات دوره های قبل و نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدا ...

6.91 MB
2,000 تومان
سوالات کامپیوتر و فن آوری اطلاعات استخدامی بانک سینا

سوالات کامپیوتر و فن آوری اطلاعات ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

2.85 MB
2,000 تومان
سوالات بانکداری استخدامی بانک سینا

سوالات بانکداری استخدامی بانک سین ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

5.66 MB
2,000 تومان
سوالات مدیریت استخدامی بانک سینا

سوالات مدیریت استخدامی بانک سینا

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

5.29 MB
2,000 تومان
سوالات زبان انگلیسی استخدامی بانک سینا

سوالات زبان انگلیسی استخدامی بانک ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

1,009.06 KB
2,000 تومان
سوالات مالیه عمومی استخدامی بانک سینا

سوالات مالیه عمومی استخدامی بانک ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

4.27 MB
2,000 تومان
سوالات هوش و استعداد شغلی استخدامی بانک سینا

سوالات هوش و استعداد شغلی استخدام ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

4.92 MB
2,000 تومان
5.0
سوالات اقتصاد خرد استخدامی بانک سینا

سوالات اقتصاد خرد استخدامی بانک س ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

2.14 MB
2,000 تومان
سوالات حسابداری میانه استخدامی بانک سینا

سوالات حسابداری میانه استخدامی با ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

1.75 MB
2,000 تومان
سوالات احکام و معارف اسلامی استخدامی بانک سینا - مجموعه اول

سوالات احکام و معارف اسلامی استخد ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

2.70 MB
2,000 تومان
سوالات حسابرسی استخدامی بانک سینا

سوالات حسابرسی استخدامی بانک سینا

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

2.47 MB
2,000 تومان
سوالات احکام و معارف اسلامی استخدامی بانک سینا - مجموعه دوم

سوالات احکام و معارف اسلامی استخد ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

16.84 MB
2,000 تومان
سوالات ریاضیات و آمار استخدامی بانک سینا

سوالات ریاضیات و آمار استخدامی با ...

این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و کسب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این بانک می باشد. شما با مطا ...

10.15 MB
2,000 تومان

بارگزاری