# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
تمرین ECG – تمرین ها در تفسیر آریتمی
40.76 MB 807 2
2,000
2
اطلس کلنیکو-پاتولوژی بیماری های قلب و عروقی
61.80 MB 927 1 5.0
2,000
3
شروع به خواندن نوار قلب ها (ECG ها) – راهنمای جامع برای تئوری و عمل
64.85 MB 638 3
2,000
4
مداخله از راه پوست برای انسداد کلی مزمن کرونر - رویکرد ترکیبی
25.62 MB 538 2
2,000
5
جراحی عروق
13.22 MB 892 1 4.0
2,000
6
دریچه های قلب – از طراحی تا کاشت بالینی
17.66 MB 981 1
2,000
7
ملزومات استنت بیوفورکاسیون
8.91 MB 549 1
2,000
8
تغییر پذیری ضربان قلب
7.13 MB 432 41 5.0
2,000
9
راهنمای تداخلات انسداد کرونر مزمن – رویکرد گام به گام
71.33 MB 446 1
2,000
10
مداخلات قلب و عروقی مبتنی بر کاتتر – رویکرد مبتنی بر دانش
48.39 MB 452 1
2,000
11
قلب و عروق CT و تصویربرداری MR – از تکنیک به تفسیر بالینی
24.55 MB 393 0
2,000
12
همودینامیک قلب و عروق – راهنمای مقدماتی
9.91 MB 405 1
2,000
13
درمان از راه پوست از سمت چپ دریچه های قلبی – راهنمای عملی برای متخصص قلب و عروق مداخله ای
43.61 MB 387 1
2,000
14
تفسیر ECG (الکتروکاردیوگرام) برای همه
7.41 MB 701 2
2,000
15
اختلالات مزمن وریدی اندام های تحتانی – رویکرد جراحی
7.82 MB 236 1
2,000
16
کاتتریزاسیون قلبی برای بیماری مادرزادی قلبی – از زندگی جنینی تا بزرگسالی
27.99 MB 390 1
2,000
17
سیگنال دهی در قلب
26.52 MB 772 0
2,000
18
تشخیص غیر تهاجمی عروقی – راهنمای عملی برای درمان
63.35 MB 449 3
2,000
19
اطلس CTA قلبی کودکان – بیماری های مادرزادی قلب
10.28 MB 402 3
2,000
20
آخرین اطلاعات در تشخیص و درمان واسکولیت (التهاب عروق)
10.47 MB 530 1
2,000
21
آنژیوژنز و عروق زایی - مکانیسم های سلولی و ملکولی در سلامت و بیماری
8.63 MB 884 2
2,000
22
فشار خون سیاهرگی – علل و عوارض
10.90 MB 459 3
2,000
23
تفسیر توالی شده گرافیک ECG
21.22 MB 254 0 4.0
2,000
24
اولتراسوند (فراصوت) درون رگی
13.51 MB 505 1
2,000
25
الکتروکاردیوگرافی پایه
36.34 MB 255 0 5.0
2,000
جراحی عروقVascular Surgery

جراحی عروق
Vascular Surgery

This book aims to provide a brief overview of conventional open vascular surgery, endovascular surgery and pre- and post-operative management of vascu ...

دانلود 1
13.22 MB
2,000 تومان
4.0

بارگزاری