# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
مدیریت سندرم های ژنتیکی
84.10 MB 375 0
2,000
2
ژنتیک انسانی و جامعه
63.02 MB 352 0
2,000
3
اختلالات ژنتیکی
30.81 MB 374 0
2,000
4
پیشرفت ها در مطالعه اختلالات ژنتیکی
23.60 MB 522 0
2,000
5
ترمیم DNA و سلامت انسان
23.98 MB 432 0
2,000
6
ژن – بر هم کنش های محیط زیست در سایکو پاتولوژی (آسیب شناسی روانی) رشدی
12.17 MB 460 0
2,000
7
بیماری های ژنتیکی انسانی
12.26 MB 480 0
2,000
8
فیبروز کیستیک (سیستیک فیبروزیس) – امید های تازه ای به واسطه پژوهش
19.54 MB 604 0
2,000
9
ناهنجاری های مادرزادی – مطالعات و مکانیسم های موردی
10.70 MB 583 0
2,000
10
جهش ها در بیماری های ژنتیکی انسانی
20.93 MB 393 0
2,000
11
ژنتیک و اتیولوژی (سبب شناسی) سندرم داون
11.29 MB 407 0
2,000
12
آخرین یافته ها در تحقیقات ناتوانی ذهنی و رشدی
14.72 MB 582 0
2,000
13
تشخیص پیش از تولد و غربالگری سندرم داون
14.50 MB 494 0
2,000
14
ژنتیک آماری انسانی – روش ها و پروتکل ها – روش ها در زیست شناسی مولکولی
32.42 MB 390 0
2,000
15
ناباروری مردان
6.17 MB 461 0
2,000
16
آنیوپلوییدی (نوعی اختلال کروموزومی) در سلامت و بیماری
15.58 MB 513 0
2,000
17
تجزیه و تحلیل مطالعات انجمن ژنتیک
16.14 MB 421 0
2,000
18
اصول ژنتیک پزشکی برای حرفه ای های بهداشت سلامت
6.36 MB 391 0
2,000
19
تشخیص مولکولی بیماری های ژنتیکی
7.81 MB 398 0
2,000
20
حفاظت و ژنتیک جمعیت ها
55.05 MB 344 0
2,000
21
دایره المعارف گیل (Gale) اختلالات ژنتیکی
47.91 MB 567 0
2,000
22
سندرم داون
8.39 MB 504 0
2,000
23
کروموزوم های اینترفاز انسانی – جنبه های پزشکی
6.96 MB 372 0
2,000
24
ژنتیک در پزشکی تامپسون و تامپسون
54.89 MB 403 0
2,000
25
مولکول های درگیر، تشخیص و مراقبت معلولیت رشدی
7.88 MB 557 0
2,000
ژنتیک انسانی و جامعهHuman Genetics and Society

ژنتیک انسانی و جامعه
Human Genetics and Society

این کتاب فوق العاده و دانشجو پسند که کاملا مرتبط با ژنتیک انسانی و جامعه است، ضمن بیان مفاهیم اساسی و فرآیند های واقعیت ژنتیکی، به مسائلی که ارتباط مس ...

63.02 MB
2,000 تومان

بارگزاری