# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
نجوم‌شناسی قرن بیست و یکم؛ نسخه کامل چهارم
50.45 MB 37 1
رایگان
2
هشدار آسمان؛ وقتی ماهواره‌ها نابود می‌شوند
55.43 MB 97 0
رایگان
3
ستارگان زمین و زندگی – بخش دوم
4.11 MB 15 0
رایگان
4
دوره کامل نجوم – جلد اول
7.62 MB 17 0
رایگان
5
مقدمات کیهان شناسی
1.30 MB 17 0
رایگان
6
راهنمای خرید تلسکوپ
2.73 MB 19 0
رایگان
7
صورت های فلکی آسمان
6.72 MB 30 0
رایگان
8
ستارگان زمین و زندگی – بخش دوم
4.11 MB 16 0
رایگان
9
دوره کامل نجوم – جلد اول
7.62 MB 19 0
رایگان
10
108 پرسش نجومی
478.26 KB 19 0
رایگان
11
مقدمات کیهان شناسی
1.30 MB 42 1
رایگان
12
راهنمای خرید تلسکوپ
2.73 MB 29 0
رایگان
13
صورت های فلکی آسمان
6.72 MB 46 0
رایگان
14
ستارگان زمین و زندگی – بخش دوم
4.11 MB 29 0
رایگان
15
دوره کامل نجوم – جلد اول
7.62 MB 17 0
رایگان
16
108 پرسش نجومی
478.26 KB 11 0
رایگان
17
مقدمات کیهان شناسی
1.30 MB 20 0
رایگان
18
راهنمای خرید تلسکوپ
2.73 MB 10 0
رایگان
19
صورت های فلکی آسمان
6.72 MB 22 0
رایگان
20
ستارگان زمین و زندگی – بخش دوم
4.11 MB 31 0
رایگان
21
دوره کامل نجوم – جلد اول
7.62 MB 19 0
رایگان
22
108 پرسش نجومی
478.26 KB 24 0
رایگان
23
مقدمات کیهان شناسی
1.30 MB 23 0
رایگان
24
راهنمای خرید تلسکوپ
2.73 MB 26 1
رایگان
25
صورت های فلکی آسمان
6.72 MB 28 1
رایگان
ستارگان زمین و زندگی – بخش دوم

ستارگان زمین و زندگی – بخش دوم

این کتاب در فروردین ماه 1371 نوشته شد که در تابستان همان سال به وسیله دفتر نشر فرهنگ اسلامی در سه هزار نسخه چاپ شد در آن زمان مردم خیلی بیشتر کتاب می ...

4.11 MB
رایگان
دوره کامل نجوم – جلد اول

دوره کامل نجوم – جلد اول

پیشرفتها و اکتشافات شگرف زمان حاضر در علم نجوم که بعضی از آنها بنظر تخیلی میآید و برخی دیگر پیاده شدن و سکونت بشر را در ماه و سیارات نوید میدهد، بی شک ...

7.62 MB
رایگان
مقدمات کیهان شناسی

مقدمات کیهان شناسی

کیهان شناسی یا cosmology از واژه یونانی cosmas به معنای عالم گرفته شده است. پس کیهان شناسی به مطالعه عالم می پردازد. در واقع کیهان شناسی شاخه ای از عل ...

1.30 MB
رایگان
راهنمای خرید تلسکوپ

راهنمای خرید تلسکوپ

تلسکوپ‌ها ابزارهایی جادویی‌اند؛ راه دیگری برای گفتنش نیست. ممکن است شما سال‌ها بدون هیچ ابزاری و فقط با چشم از رصد ستاره‌ها لذت ببرید ولی تلسکپ بعد تا ...

2.73 MB
رایگان
صورت های فلکی آسمان

صورت های فلکی آسمان

صورت‌فلکی یا پیکرآسمانی گردایه ای از ستاره‌ها است که از دیدگاه زمینی به شکل ویژه ای مانندسازی و نام‌گذاری شده‌است. در واقعیت سه بعدی، ستارگان یک پیکرآ ...

6.72 MB
رایگان
ستارگان زمین و زندگی – بخش دوم

ستارگان زمین و زندگی – بخش دوم

این کتاب در فروردین ماه 1371 نوشته شد که در تابستان همان سال به وسیله دفتر نشر فرهنگ اسلامی در سه هزار نسخه چاپ شد در آن زمان مردم خیلی بیشتر کتاب می ...

4.11 MB
رایگان
دوره کامل نجوم – جلد اول

دوره کامل نجوم – جلد اول

پیشرفتها و اکتشافات شگرف زمان حاضر در علم نجوم که بعضی از آنها بنظر تخیلی میآید و برخی دیگر پیاده شدن و سکونت بشر را در ماه و سیارات نوید میدهد، بی شک ...

7.62 MB
رایگان
108 پرسش نجومی

108 پرسش نجومی

این کتاب به بررسی مهمترین پرسشهای نجوم آماتوری پرداخته و سوالات مهم را به صورت طبقه بندی شده پاسخ میدهد. برخی از پرسشها عبارتند از: در آسمان چه می توا ...

478.26 KB
رایگان
مقدمات کیهان شناسی

مقدمات کیهان شناسی

کیهان شناسی یا cosmology از واژه یونانی cosmas به معنای عالم گرفته شده است. پس کیهان شناسی به مطالعه عالم می پردازد. در واقع کیهان شناسی شاخه ای از عل ...

دانلود 1
1.30 MB
رایگان
راهنمای خرید تلسکوپ

راهنمای خرید تلسکوپ

تلسکوپ‌ها ابزارهایی جادویی‌اند؛ راه دیگری برای گفتنش نیست. ممکن است شما سال‌ها بدون هیچ ابزاری و فقط با چشم از رصد ستاره‌ها لذت ببرید ولی تلسکپ بعد تا ...

2.73 MB
رایگان
صورت های فلکی آسمان

صورت های فلکی آسمان

صورت‌فلکی یا پیکرآسمانی گردایه ای از ستاره‌ها است که از دیدگاه زمینی به شکل ویژه ای مانندسازی و نام‌گذاری شده‌است. در واقعیت سه بعدی، ستارگان یک پیکرآ ...

6.72 MB
رایگان
ستارگان زمین و زندگی – بخش دوم

ستارگان زمین و زندگی – بخش دوم

توضیحات :  این کتاب در فروردین ماه 1371 نوشته شد که در تابستان همان سال به وسیله دفتر نشر فرهنگ اسلامی در سه هزار نسخه چاپ شد در آن زمان مردم خیلی بیش ...

4.11 MB
رایگان
دوره کامل نجوم – جلد اول

دوره کامل نجوم – جلد اول

توضیحات :  پیشرفتها و اکتشافات شگرف زمان حاضر در علم نجوم که بعضی از آنها بنظر تخیلی میآید و برخی دیگر پیاده شدن و سکونت بشر را در ماه و سیارات نوید م ...

7.62 MB
رایگان
108 پرسش نجومی

108 پرسش نجومی

توضیحات :  این کتاب به بررسی مهمترین پرسشهای نجوم آماتوری پرداخته و سوالات مهم را به صورت طبقه بندی شده پاسخ میدهد. برخی از پرسشها عبارتند از: در آسما ...

478.26 KB
رایگان
مقدمات کیهان شناسی

مقدمات کیهان شناسی

توضیحات : کیهان شناسی یا cosmology از واژه یونانی cosmas به معنای عالم گرفته شده است. پس کیهان شناسی به مطالعه عالم می پردازد. در واقع کیهان شناسی شاخ ...

1.30 MB
رایگان
راهنمای خرید تلسکوپ

راهنمای خرید تلسکوپ

توضیحات :  تلسکوپ‌ها ابزارهایی جادویی‌اند؛ راه دیگری برای گفتنش نیست. ممکن است شما سال‌ها بدون هیچ ابزاری و فقط با چشم از رصد ستاره‌ها لذت ببرید ولی ت ...

2.73 MB
رایگان
صورت های فلکی آسمان

صورت های فلکی آسمان

توضیحات :  صورت‌فلکی یا پیکرآسمانی گردایه ای از ستاره‌ها است که از دیدگاه زمینی به شکل ویژه ای مانندسازی و نام‌گذاری شده‌است. در واقعیت سه بعدی، ستارگ ...

6.72 MB
رایگان
ستارگان زمین و زندگی – بخش دوم

ستارگان زمین و زندگی – بخش دوم

توضیحات :  این کتاب در فروردین ماه 1371 نوشته شد که در تابستان همان سال به وسیله دفتر نشر فرهنگ اسلامی در سه هزار نسخه چاپ شد در آن زمان مردم خیلی بیش ...

4.11 MB
رایگان
دوره کامل نجوم – جلد اول

دوره کامل نجوم – جلد اول

توضیحات :  پیشرفتها و اکتشافات شگرف زمان حاضر در علم نجوم که بعضی از آنها بنظر تخیلی میآید و برخی دیگر پیاده شدن و سکونت بشر را در ماه و سیارات نوید م ...

7.62 MB
رایگان
108 پرسش نجومی

108 پرسش نجومی

توضیحات :  این کتاب به بررسی مهمترین پرسشهای نجوم آماتوری پرداخته و سوالات مهم را به صورت طبقه بندی شده پاسخ میدهد. برخی از پرسشها عبارتند از: در آسما ...

478.26 KB
رایگان
مقدمات کیهان شناسی

مقدمات کیهان شناسی

توضیحات : کیهان شناسی یا cosmology از واژه یونانی cosmas به معنای عالم گرفته شده است. پس کیهان شناسی به مطالعه عالم می پردازد. در واقع کیهان شناسی شاخ ...

1.30 MB
رایگان
راهنمای خرید تلسکوپ

راهنمای خرید تلسکوپ

توضیحات :  تلسکوپ‌ها ابزارهایی جادویی‌اند؛ راه دیگری برای گفتنش نیست. ممکن است شما سال‌ها بدون هیچ ابزاری و فقط با چشم از رصد ستاره‌ها لذت ببرید ولی ت ...

دانلود 1
2.73 MB
رایگان
صورت های فلکی آسمان

صورت های فلکی آسمان

توضیحات :  صورت‌فلکی یا پیکرآسمانی گردایه ای از ستاره‌ها است که از دیدگاه زمینی به شکل ویژه ای مانندسازی و نام‌گذاری شده‌است. در واقعیت سه بعدی، ستارگ ...

دانلود 1
6.72 MB
رایگان

بارگزاری