# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
آموزش اصول و مبانی رندر در مودو
557.31 MB 110 5
رایگان
2
آموزش ساخت کاراکتر با استفاده از بلندر
630.88 MB 120 6
رایگان
3
Digital Tutors - Creating a Production Ready Character in Blender
7.20 GB 42 0
رایگان
4
Digital Tutors - Introduction to Collisions in Houdini
402.28 MB 39 3
رایگان
5
Digital Tutors - UV Mapping Workflows in Blender
238.21 MB 36 1
رایگان
6
Digital Tutors - Taking Skin Textures from Good to Great in MARI
959.52 MB 36 0
رایگان
7
Digital Tutors - Blend Shape Workflows in Mudbox and Maya
1.01 GB 33 1
رایگان
8
Digital Tutors - Creating a Procedural Terrain in Houdini
2.21 GB 30 5
رایگان
9
Digital Tutors - Bringing Your Designs to Life with 3D Printing in Blender
1.68 GB 38 0
رایگان
10
Digital Tutors - Learning to Work Quickly and Efficiently in Rhino
1.81 GB 37 4
رایگان
11
Digital Tutors - A VFX Environment In Mari And Nuke
987.67 MB 43 3
رایگان
12
Digital Tutors - Scripting With Python In Houdini
737.37 MB 44 1
رایگان
13
Digital Tutors - Environment Prep for Production in MARI
7.73 GB 35 0
رایگان
14
Digital Tutors - Creating a Sci-Fi Gun in Blender
2.57 GB 30 0
رایگان
15
Digital Tutors - Your First Day in Blender
541.12 MB 36 2
رایگان
16
Digital Tutors - Complex Surface Modeling in Rhino
3.08 GB 38 1
رایگان
17
Lynda - Blender UV Mapping
482.64 MB 39 8
رایگان
18