# عنوان نوع فایل سایز فایل بازدید دانلود امتیاز قیمت (تومان)
1
Udemy - Architectural Design & Animation in Blender
951.23 MB 38 2
رایگان
2
Pluralsight - Houdini VEX Fundamentals
2.18 GB 55 2
رایگان
3
Skillshare - Blender Unleashed Mastering Subdivision Surface Modeling
2.67 GB 75 4
رایگان
4
Gumroad - Automatic Materials and Rendering in Modo with Tor Frick
1.78 GB 59 0
رایگان
5
Gumroad - Vaughan Ling - Blender Intermediate Crab Bot
8.42 GB 53 2
رایگان
6
Pluralsight - Blender Fundamentals
4.02 GB 48 6
رایگان
7
Skillshare - Blender - Rigid Body Simulation Guide
557.48 MB 41 2
رایگان
8
Udemy - Blender - Fire and Smoke Simulation Complete Guide
1.52 GB 45 3
رایگان
9
Udemy - Blender - Fluid Simulation Guide
665.23 MB 36 3
رایگان
10
Udemy - Blender - Soft Body Physics Simulation Guide
1.38 GB 45 5
رایگان
11
Udemy - Blender Cloth Simulation Guide
1.33 GB 35 2
رایگان
12
آموزش استفاده از موتور Houdini در بازی سازی با Unity
1.45 GB 52 0
رایگان
13
آموزش انیمیشن ترکیبی دست و حالات صورت
1.24 GB 69 3
رایگان
14
Pluralsight - Houdini FBX Workflows for VR
848.67 MB 42 0
رایگان
15
Pluralsight - Architectural Destruction in Houdini
1.23 GB 44 2
رایگان
16
Gumroad - Procedural Modeling - 4 chapters
6.87 GB 41 1
رایگان
17
Gumroad - Environmental COMPLETE BUNDLE with Daniel Nielsen
6.23 GB 73 15
رایگان
18
CGCookie - Demystifying Lip Sync Animation
1.06 GB 33 1
رایگان
19
Udemy - blender 279 complete training from beginner to pro
7.23 GB 34 0
رایگان
20
Gumroad - Houdini Procedural Lake Houses Volume 4
2.59 GB 40 0
رایگان
21
Gumroad - Houdini Procedural Lake Houses Volume 4 (Repack)
242.22 MB 43 1
رایگان
22
ThinkParametric - Recreate the Villa Savoye using Rhino 3D
1.02 GB 43 0
رایگان
23
ThinkParametric - Modularization & Rationalization
404.28 MB 44 1
رایگان
24
ThinkParametric - Learn how to create an Organic Roof Structure (Centre Pompidou Metz)
601.86 MB 60 1
رایگان
25
Packt Publishing - Creatiing a game with blender game engine
943.61 MB 31 0
رایگان
Gumroad - Vaughan Ling - Blender Intermediate Crab Bot

Gumroad - Vaughan Ling - Blende ...

Covers: + Modelling + Lighting + Shading/Materials + Rendering + Studio Setup + Curves + Booleans Includes: + Final .blend ...

دانلود 2
8.42 GB
رایگان
Udemy - Blender Cloth Simulation Guide

Udemy - Blender Cloth Simulatio ...

در این دوره شما در مورد شبیه سازی پارچه در Blender یاد خواهید گرفت! در بخش های اول ما در مورد چگونگی شبیه سازی پارچه کار می کنیم و تنظیمات انجام می ده ...

دانلود 2
1.33 GB
رایگان
Pluralsight - Houdini FBX Workflows for VR

Pluralsight - Houdini FBX Workf ...

فرمت فایل FBX در VR و ریل تایم شایع است اما می تواند چالش هایی برای اصول نود ورک فلوی هودینی به ارمغان بیاورد. در این دوره هودینی: ورک فلوهای FBX برای ...

848.67 MB
رایگان
Pluralsight - Architectural Destruction in Houdini

Pluralsight - Architectural Des ...

می خواهید چگونگی ایجاد افکت های تخریب در SideFX Houdini را یاد بگیرید؟ اگر چنین است، Houdini Architectural Destruction ، به این دلیل که شما چگونگی شبی ...

دانلود 2
1.23 GB
رایگان
Gumroad - Procedural Modeling - 4 chapters

Gumroad - Procedural Modeling - ...

Here is the bundle of the 4th chapters for the Procedural Modeling for beginners. This is a tutorial that will help you understand some foundation of ...

دانلود 1
6.87 GB
رایگان
Gumroad - Environmental COMPLETE BUNDLE with Daniel Nielsen

Gumroad - Environmental COMPLET ...

شبیه سازی محیط زیست قسمت 1 0.1 معرفی Webinar 0.2 نصب Ladybug برای Grasshopper (+ Rhino) 0.3 شروع به کار با Ladybug برای Grasshopper (+ Rhino) 0.4 ...

دانلود 15
6.23 GB
رایگان
CGCookie - Demystifying Lip Sync Animation

CGCookie - Demystifying Lip Syn ...

"Lip Sync" is the art of animating a character's mouth to sync with an audio clip so the character appears to talk. In this course, you'll learn the i ...

دانلود 1
1.06 GB
رایگان
Udemy - blender 279 complete training from beginner to pro

Udemy - blender 279 complete tr ...

If you are a future user who want to become familiar with Blender, this training in english is for you. The full manual for Blender is intended fo ...

7.23 GB
رایگان
Gumroad - Houdini Procedural Lake Houses Volume 4

Gumroad - Houdini Procedural La ...

در این مجموعه آموزشی ، ما خانه هایی را روی دریاچه، ایجاد خواهیم کرد و تمام مراحل، از silhouette (تصاویر سیاه یکدست) تا ایجاد سایه های نهایی و قرار داد ...

2.59 GB
رایگان
Gumroad - Houdini Procedural Lake Houses Volume 4 (Repack)

Gumroad - Houdini Procedural La ...

در این مجموعه آموزشی ، ما خانه هایی را روی دریاچه، ایجاد خواهیم کرد و تمام مراحل، از silhouette (تصاویر سیاه یکدست) تا ایجاد سایه های نهایی و قرار داد ...

دانلود 1
242.22 MB
رایگان
ThinkParametric - Recreate the Villa Savoye using Rhino 3D

ThinkParametric - Recreate the ...

در این دوره آموزشی از شرکت thinkparametric ، مربی دوره Arie-Willem de Jongh ، به مدلسازی ویلای معروف Savoye از Le Corbusier که یک پروژه سنگ بنای جنبش ...

1.02 GB
رایگان
ThinkParametric - Modularization & Rationalization

ThinkParametric - Modularizatio ...

در این دوره آموزشی ، به مدلسازی یک ساختمان مدرن در برنامه راینو می پردازیم. با برخی از تمرینات در برخورد با یک سطح نمای مدولار ، با تغییر floorplan ها ...

دانلود 1
404.28 MB
رایگان
ThinkParametric - Learn how to create an Organic Roof Structure (Centre Pompidou Metz)

ThinkParametric - Learn how to ...

در این دوره آموزشی ، به مدلسازی یک ساختار سقف ارگانیک ، به یک سطح طراحی شماتیک می پردازیم. با تولید الگویی برای ساختار سقف مسطح روی یک صفحه ساخت و ساز ...

دانلود 1
601.86 MB
رایگان
Packt Publishing - Creatiing a game with blender game engine

Packt Publishing - Creatiing a ...

این دوره آموزشی شما را به موتور بازی بلندر معرفی می کند. از ابتدا در مورد مدل سازی دارایی بازی، نظریه توسعه بازی ها و نحوه استفاده ازآنها برای ایجاد ی ...

943.61 MB
رایگان

بارگزاری